Лекція 3.
Огляд базових можливостей роботи з документом
Запуск Microsoft Word
Рабоче вікно Word
Панелі інструментів
Створення документа, робота з декількома документами
Створення документу на основі шаблону
Збереження документа
Закриття документу
Відкриття документу
Виділення фрагментів тексту
Відомості про шрифти
Шрифтове оформлення документа
Форматування абзаців
Переміщення фрагмента тексту
Копіювання фрагмента тексту
Копіювання з іншого документа
Стильове оформлення
Створення нових стилів
Редагування стилів
Створення списків
Оформлення маркованих списків
Оформлення нумерованих списків
Створення таблиці
Перетворення тексту в таблицю
Перетворення таблиці в текст
Виділення елементів таблиці
Додавання рядків і стовпців
Видалення рядків та стовпців
Зміна розмірів клітинок
Вирівнювання тексту в клітинках
Об'єднання і розбиття клітинок
Обрамлення і заливка клітинок
Вставка рисунку з файлу
Операції з вставленим рисунком
Операції з вставленим рисунком
Зв'язування рисунку і документа
Зв'язування рисунку і документа
В икористання Clip Art Gallery
Вставка об'єкту
Вставка об'єкту
Параметри сторінки
Попередній перегляд і Друк документа
Структура документа
Створення змісту
Оновлення змісту
Сноски
Вставка назв
Перехресні посилання
Вставка розриву сторінки
Розділи документа
Розбиття тексту на колонки
Нумерація сторінок
Перевірка орфографі
Перевірка правопису в документі
Режим запису виправлень
Прийняття та відхилення виправлень
Відправлення файлу на рецензію
Версії документа
Тепер ви вмієте:
6.67M
Category: informaticsinformatics

Робота з об'єктами в MS Word 2003

1. Лекція 3.

Робота з об'єктами в
MS Word 2003

2. Огляд базових можливостей роботи з документом

Введення тексту
Редагування тексту
Форматування тексту і абзаців
Створення списків
Створення таблиць
Вставка ілюстрацій
Друк документа
Робота з багатосторінковими документами
Перевірка орфографії та граматики
Рецензування документа
Версії документа

3. Запуск Microsoft Word

4. Рабоче вікно Word

Строка
заголовка
Строка
состояния
Меню
Панели
инструментов
Область
задач

5. Панелі інструментів

Кнопки дублюють часто використовувані команди
меню
Панель Стандартная
створення
документа
відкриття документа
збереження документа
інші базові дії
Панель Форматирование
тип шрифту
розмір шрифту
накреслення
інші дії щодо форматування

6. Створення документа, робота з декількома документами

Кнопка Создать или Ctrl+N
Перехід до потрібного документу: меню Вікно або
кнопка на панелі завдань

7. Створення документу на основі шаблону

Файл/Создать

8. Збереження документа

Файл/Сохранить
або кнопка Сохранить

9. Закриття документу

Файл/Закрыть або кнопка Закрыть

10. Відкриття документу

Файл/Открыть
або кнопка Открыть

11. Виділення фрагментів тексту

абзац
речення
слово

12. Відомості про шрифти

Приклади трьох основних шрифтів та їх накреслень
обычный
Times New Roman
Courier New
Arial
полужирный
Times New Roman
Courier New
Arial
курсив
Times New Roman
Courier New
Arial
полужирный
курсив
Times New Roman
Courier New
Arial

13. Шрифтове оформлення документа

Щоб змінити шрифтове оформлення фрагмента
тексту, спочатку потрібно виділити цей фрагмент
тип шрифта
размер
начертание

14. Форматування абзаців

Щоб змінити формат абзацу тексту, потрібно
виділити цей фрагмент або встановити курсор в
область абзацу.

15. Переміщення фрагмента тексту

Для перенесення тексту необхідно:
виділити фрагмент
натиснути кнопку Вирізати
встановити курсор
натиснути кнопку Вставити

16. Копіювання фрагмента тексту

виділити фрагмент
натиснути кнопку Копіювати
встановити курсор
натиснути кнопку Вставити

17. Копіювання з іншого документа

18. Стильове оформлення

19. Створення нових стилів

20. Редагування стилів

21. Створення списків

Список - це послідовність абзаців

22. Оформлення маркованих списків

Перейдіть до списку
Команда Формат / Список

23. Оформлення нумерованих списків

Перейдіть до списку
Команда Формат / Список

24. Створення таблиці

Таблица/Вставить/Таблица
Кнопка Вставить таблицу

25. Перетворення тексту в таблицю

26. Перетворення таблиці в текст

27. Виділення елементів таблиці

28. Додавання рядків і стовпців

Додавання рядків
встановити
курсор праворуч від рядка, під яким
повинен з'явитися новий рядок, і натиснути клавішу
ENTER на клавіатурі
вибрати
команду меню
Таблица/Вставить/Строки выше або
Таблица/Вставить/Строки ниже
Додавання стовпців
вибрати
команду меню
Таблица/Вставить/Столбцы слева або
Таблица/Вставить/Столбцы справа

29. Видалення рядків та стовпців

Видалення рядків
виділити рядок
У меню Таблиця вибрати команду Видалити / Рядки
Видалення стовпців
виділити стовпець
У меню Таблиця виконати команду Видалити / Стовпці

30. Зміна розмірів клітинок

Таблица/Свойства таблицы
Строка
Столбец

31. Вирівнювання тексту в клітинках

Таблица/Свойства таблицы
Контекстное меню ячейки
таблицы

32. Об'єднання і розбиття клітинок

Виділити клітинки і вибрати команду Таблиця /
Об'єднати клітинки
Встановити курсор в клітинці,
вибрати команду
Таблиця / Розбити клітинки

33. Обрамлення і заливка клітинок

Формат/Границы и заливка

34. Вставка рисунку з файлу

Вставка/Рисунок/Из файла

35. Операції з вставленим рисунком

Виділити рисунок, клацнувши по ньому
обрезка

36. Операції з вставленим рисунком

Формат/Рисунок

37. Зв'язування рисунку і документа

38. Зв'язування рисунку і документа

Правка/Связи

39. В икористання Clip Art Gallery

Вставка/Рисунок/Картинки
Пошук рисунку по ключовому
слову або вибір категорії
рисунків

40. Вставка об'єкту

Вставка/Объект
Выбор
файла

41. Вставка об'єкту

42. Параметри сторінки

Файл/Параметры страницы
Поля
Источник бумаги

43. Попередній перегляд і Друк документа

Попередній перегляд
Друк

44. Структура документа

Вид/Структура

45. Створення змісту

Вставка/Ссылка/Оглавление и указатели

46. Оновлення змісту

47. Сноски

Вставка/Ссылка/Сноска
Сноски внизу страницы
Концевые сноски
в конце документа

48. Вставка назв

49. Перехресні посилання

Вставка/Ссылка/Перекрестная ссылка

50. Вставка розриву сторінки

Разрыв страницы
отображается
пунктиром
Можно создать разрыв
страницы вручную,
нажав CTRL+ENTER

51. Розділи документа

Вставка/Разрыв

52. Розбиття тексту на колонки

Формат/Колонки

53. Нумерація сторінок

Вставка/Номера страниц
Номери сторінок не видно в звичайному режимі
перегляду

54. Перевірка орфографі

55. Перевірка правопису в документі

Сервис/Правописание

56. Режим запису виправлень

57. Прийняття та відхилення виправлень

Следующее исправление или примечание
Предыдущее исправление или примечание

58. Відправлення файлу на рецензію

Файл/Отправить/Сообщение (для ознакомления)…

59. Версії документа

60. Тепер ви вмієте:

Використовувати основні елементи призначеного для
користувача інтерфейсу
Створювати, відкривати, редагувати, зберігати і роздруковувати
документи
форматувати текст
Додавати нумерацію і розбиття для сторінок документа
використовувати стилі
Створювати списки, таблиці
Додавати ілюстрації в документ
Створювати зміст, використовувати виноски і перехресні
посилання
Налаштовувати перевірку правопису
English     Русский Rules