Тема 7
Тема 7.
Маркетинг (англ. marketing) — це діяльність, спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства через максимальне
Маркетинг — вид людської діяльності, направлений на задоволення потреб за допомогою обміну.
Головні аспекти маркетингу:
Концепції маркетингу:
Вдосконалення виробництва
Вдосконалення товару
Інтенсифікація зусиль збуту
Традиційна концепція маркетингу (пріоритет споживача)
Соціально-етичний маркетинг (пріоритет інтересам суспільства)
Функції маркетингу:
Для здійснення маркетингової діяльності підприємство повинно:
Концепція Філіпа Котлера маркетинг-міксу “5Р”:
Принципи ведення бізнесу та маркетингу формуються на основі понять:
Принципи ведення бізнесу та маркетингу формуються на основі понять:
Маркетинг — це аналіз, втілення в життя, а також контроль за прийняттям рішень щодо комплексу маркетингу (продукт, ціна,
У процесі формування маркетингової стратегії можна виділити вхідні та вихідні елементи: вхідні елементи — це ті фактори, аналіз
При формуванні стратегії насамперед необхідно врахувати:
Стратегії маркетингу за Мінцбергом:
Стратегії маркетингу за Мінцбергом:
Маркетинг в умовах кризи:
Маркетинг в умовах кризи
Дизайн продукції – ключовий інструмент підсилення емоційної складової у процесі спонтанного чи свідомого вибору під час купівлі
Комплексне створення дизайну:
Комплексне створення дизайну:
КОМПЛЕКСНЕ СТВОРЕННЯ ДИЗАЙНУ:
СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ, ТВОРЧОЇ І ГРАФІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ВИРОБУ
РОЗРОБКА САМОГО ПРОДУКТУ
РОБОТА НАД ФОРМОЮ, ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН
СЕНСОРНИЙ ДИЗАЙН
ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН
ТРИВИМІРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА
ТЕСТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ВИРОБУ НА СПОЖИВАЧАХ
ЗАПУСК У ВИРОБНИЦТВО
Рішення щось придбати людина робить залежно від того, що
Особистісні фактори:
Культурний рівень:
Фактори соціальні:
Індивідуальні фактори:
Психологічні фактори:
Стадії формування потреб:
Що важливо для дизайнера: успіх творчий чи комерційний? Дизайнер повинен орієнтуватись на потреби людини і допомагати їх
Орієнтація на потребу-стан. Тут закладено основні можливості для творчого розвитку дизайну, для випереджуючого і розвиваючого
Потреби:
“Товари нейтральні, а спосіб їх використання – соціальний: вони можуть функціонувати як паркани або мости, тобто роз'єднувати
Менеджмент - це
Дизайн-менеджмент - це
Дизайн-менеджмент - це
Дизайн-менеджмент - це
Класифікація дизайн-менеджменту (автор – Пітер Горб):
Функції дизайн-менеджменту:
Дизайн-менеджмент підтримує керування та узгодженість між
Компанії розглядають дизайн як (Данський центр дизайну, 2006):
За матеріалами:
Дякую за увагу!
2.34M
Category: marketingmarketing

Маркетинг у дизайні. Дизайн у маркетингу і менеджменті підприємств

1. Тема 7

Маркетинг у дизайні.
Дизайн у маркетингу і
менеджменті
підприємств.
1

2. Тема 7.


1. Основне про маркетинг.
2. Принципи та стратегії ведення
бізнесу та маркетингу.
3. Маркетинговий підхід до
розробки та реалізації виробу.
4. Особистісні фактори в
маркетингу.
5. Потреби людини.
6. Дизайн-менеджмент.
Основне про маркетинг
2

3. Маркетинг (англ. marketing) — це діяльність, спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства через максимальне

задоволення потреб споживачів.
Маркетинг — це планування і здійснення
всебічної діяльності, пов'язаної з товаром, з
метою здійснення оптимального впливу на
споживача для забезпечення максимального
споживання за оптимальної ціни та одержання в
результаті цього довгострокового прибутку.
Маркетинг — це діяльність щодо забезпечення
наявності потрібних товарів і послуг для
потрібної аудиторії, у потрібному місці, в
потрібний час і за ціною, яка підходить, при
здійсненні необхідної комунікації.
Основне про маркетинг
3

4. Маркетинг — вид людської діяльності, направлений на задоволення потреб за допомогою обміну.


маркетинг є філософією бізнесу;
маркетинг є набором ефективних
інструментів, які є необхідними для
функціонування підприємства в умовах
високої конкуренції;
маркетинг є важливою частиною
системи управління підприємством.
Основне про маркетинг
4

5. Головні аспекти маркетингу:


аналітичний аспект (розуміння
ринків);
активний аспект (проникнення на
ринки);
ідеологічний аспект.
Основне про маркетинг
5

6. Концепції маркетингу:


вдосконалення виробництва
(пріоритет виробництву);
вдосконалення товару (пріоритет
товару);
інтенсифікації зусиль збуту (пріоритет
продажу);
традиційна концепція маркетингу
(пріоритет потребам споживачів);
соціально-етичного маркетингу
(пріоритет інтересам суспільства).
Основне про маркетинг
6

7. Вдосконалення виробництва

Основне про маркетинг
7

8. Вдосконалення товару

Основне про маркетинг
8

9. Інтенсифікація зусиль збуту

Основне про маркетинг
9

10. Традиційна концепція маркетингу (пріоритет споживача)

Основне про маркетинг
10

11. Соціально-етичний маркетинг (пріоритет інтересам суспільства)

Основне про маркетинг
11

12. Функції маркетингу:

аналітична (вивчення ринку, споживачів,
конкурентів, товарної структури ринку, аналіз
внутрішнього середовища підприємства),
виробнича (організація виробництва нових
товарів, матеріально-технічного постачання,
управління якістю і конкурентноздатністю
продукції),
функція збуту (організація системи руху
товарів, проведення цілеспрямованої товарної
політики, організація сервісу, проведення
цілеспрямованої політики збуту),
управління та контролю (планування,
інформаційне забезпечення, комунікаційне
забезпечення управління маркетингом,
моніторинг та аналіз).
Основне про маркетинг
12

13. Для здійснення маркетингової діяльності підприємство повинно:

• провадити комплексні дослідження
ринку;
аналізувати ринок;
сегментувати ринок;
позиціонувати товар;
розробляти маркетинг-мікс
(маркетинговий комплекс) тощо.
Основне про маркетинг
13

14. Концепція Філіпа Котлера маркетинг-міксу “5Р”:

• Продукт (product);
• Ціна (price);
• Дистрибуція (place);
• Комунікація (promo);
• Персонал (personnel).
Основне про маркетинг
14

15. Принципи ведення бізнесу та маркетингу формуються на основі понять:

• відчуття нестачі — відчуття людиною
нестачі чогось,
• потреба — відчуття нестачі, що набуло
специфічної форми відповідно до
культурного рівня та особистості
людини,
• товар — усе, що може
використовуватися для задоволення
потреб людини,
Принципи та стратегії
ведення бізнесу та
15

16. Принципи ведення бізнесу та маркетингу формуються на основі понять:

• попит — потреба, підкріплена
платоспроможністю споживача,
• угода — комерційний обмін цінностями
між двома сторонами,
• ринок — механізм зустрічі покупця і
продавця.
Принципи та стратегії
ведення бізнесу та
16

17. Маркетинг — це аналіз, втілення в життя, а також контроль за прийняттям рішень щодо комплексу маркетингу (продукт, ціна,

просування,
розповсюдження) для задоволення потреб
клієнта та його очікувань як ключових
моментів на шляху досягнення цілей і
виконання завдань організації.
Стратегія маркетингу — основний спосіб
досягнення маркетингових цілей. Стратегія
маркетингу показує, з яким продуктом, на які
ринки, з яким обсягом продукції необхідно
виходити для досягнення поставлених цілей.
Принципи та стратегії
ведення бізнесу та
17

18. У процесі формування маркетингової стратегії можна виділити вхідні та вихідні елементи: вхідні елементи — це ті фактори, аналіз

У процесі формування маркетингової
стратегії можна виділити вхідні та вихідні
елементи:
вхідні елементи — це ті фактори,
аналіз яких передує розробленню
маркетингової стратегії, тобто
фактори маркетингового середовища
і цілі фірми;
вихідні елементи — це стратегічні
рішення щодо маркетингового міксу.
Принципи та стратегії
ведення бізнесу та
18

19. При формуванні стратегії насамперед необхідно врахувати:

• на якій стадії життєвого циклу перебуває
галузь;
• структуру галузі;
• сутність і потужність п'яти конкурентних
сил (постачальники найбільш важливих
ресурсів, покупці, конкуренція між
продавцями всередині галузі, товарисубститути, потенційні продавці даного
товару);
• масштаби діяльності конкурентів.
Принципи та стратегії
ведення бізнесу та
19

20. Стратегії маркетингу за Мінцбергом:

• а) стратегія як план — свідомий
стратегічний процес, який підкреслює
логічну та структурну послідовність
подій;
• б) стратегія як хитрість — специфічна
програма, тактика чи маневр для того,
щоб випередити конкурентів;
• в) стратегія як модель - певна
послідовність в поведінці;
Принципи та стратегії
ведення бізнесу та
20

21. Стратегії маркетингу за Мінцбергом:

• г) стратегія як позиція — відноситься до
вибору позиціонування організації в межах
відповідної галузі господарства, в більш
широкому стратегічному контексті
позиціонування як рівновага між організацією
та тим середовищем, де вона веде господарчу
діяльність;
• д) стратегія як перспектива — тут мова йде
про перспективу з позицій компанії чи
корпоративне уявлення про навколишнє
середовище, в такому вигляді стратегія може
виникати з певного набору нематеріальних
цінностей компанії,
підходів, корпоративного 21
Принципи та стратегії
духу та поглядів. ведення бізнесу та

22. Маркетинг в умовах кризи:


не скорочувати видатки на службу
маркетингу;
переформатувати продуктову
стратегію, приділяти більшу увагу
інноваційним проектам;
оптимізувати продуктовий
асортимент, відмовитися від товарів, які
не приносять доходу;
ціноутворення зробити гнучкішим,
система знижок і бонусів має бути
переглянута;
Принципи та стратегії
ведення бізнесу та
22

23. Маркетинг в умовах кризи

• мають зменшитися видатки на коштовні
рекламні кампанії, увагу потрібно
приділяти малобюджетному
«партизанському маркетингу»;
постійний моніторинг та прогноз
розвитку ринку, бачення перспективи
відродження ринку або окремих його
сегментів;
маркетингові дослідження мають бути
оперативними;
особливу увагу приділяти програмам
лояльності.
Принципи та стратегії
ведення бізнесу та
23

24. Дизайн продукції – ключовий інструмент підсилення емоційної складової у процесі спонтанного чи свідомого вибору під час купівлі

продукту.
Маркетинговий підхід до
розробки та реалізації
24

25. Комплексне створення дизайну:

• 1) передпроектні роботи;
• 2) створення єдиної маркетингової,
творчої і графічної концепції
виробу;
• 3) розробка самого продукту;
• 4) робота над формою,
промисловий дизайн;
• 5) сенсорний дизайн;
Маркетинговий підхід до
розробки та реалізації
25

26. Комплексне створення дизайну:

• 6) графічний дизайн;
• 7) тривимірне моделювання;
• 8) економічна оцінка;
• 9) тестування концепції виробу на
споживачах;
• 10) запуск у виробництво.
Маркетинговий підхід до
розробки та реалізації
26

27. КОМПЛЕКСНЕ СТВОРЕННЯ ДИЗАЙНУ:


Передпроектні роботи;
1)ескіз;
2)розрахунок параметрів продукту;
Маркетинговий підхід до
розробки та реалізації
27

28. СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ, ТВОРЧОЇ І ГРАФІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ВИРОБУ

Продукт (product);
Ціна (price);
Дистрибуція (place);
Комунікація (promo);
Персонал (personnel).
Маркетинговий підхід до
розробки та реалізації
28

29. РОЗРОБКА САМОГО ПРОДУКТУ

Маркетинговий підхід до
розробки та реалізації
29

30. РОБОТА НАД ФОРМОЮ, ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН

Маркетинговий підхід до
розробки та реалізації
30

31. СЕНСОРНИЙ ДИЗАЙН

Маркетинговий підхід до
розробки та реалізації
31

32. ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН

Маркетинговий підхід до
розробки та реалізації
32

33. ТРИВИМІРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Маркетинговий підхід до
розробки та реалізації
33

34. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА

Маркетинговий підхід до
розробки та реалізації
34

35. ТЕСТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ВИРОБУ НА СПОЖИВАЧАХ

Маркетинговий підхід до
розробки та реалізації
35

36. ЗАПУСК У ВИРОБНИЦТВО

Маркетинговий підхід до
розробки та реалізації
36

37. Рішення щось придбати людина робить залежно від того, що

• 1) пропонує ринок;
• 2) і від особистісних факторів.
Особистісні фактори в
маркетингу
37

38. Особистісні фактори:

• Культурні;
• Соціальні;
• Індивідуальні;
• Психологічні.
Особистісні фактори в
маркетингу
38

39. Культурний рівень:

• Культура;
• Субкультура.
Особистісні фактори в
маркетингу
39

40. Фактори соціальні:

• Референтні групи;
• Сім'я;
• Соціальні ролі;
• Соціальний статус.
Особистісні фактори в
маркетингу
40

41. Індивідуальні фактори:

• Вік;
• Етап життєвого циклу сімї;
• Спосіб життя;
• Професія;
• Хобі;
• Економічний стан;
• Тип особистості;
• Самоусвідомлення.
Особистісні фактори в
маркетингу
41

42. Психологічні фактори:

• Мотивація;
• Сприйняття товару;
• Засвоєння інформації;
• Переконання щодо товару, марки;
• Відношення до товару, марки.
Особистісні фактори в
маркетингу
42

43. Стадії формування потреб:

• Потреба-стан;
• Потреба-спрямування;
• Потреба-установка.
Потреби людини
43

44. Що важливо для дизайнера: успіх творчий чи комерційний? Дизайнер повинен орієнтуватись на потреби людини і допомагати їх

вирішувати.
Потреби людини
44

45. Орієнтація на потребу-стан. Тут закладено основні можливості для творчого розвитку дизайну, для випереджуючого і розвиваючого

проектування
– це здатність бачити реальні
проблеми і можливості.
Потреби людини
45

46. Потреби:

• Функціональні – одержання відчуттєвих і
практичних благ шляхом користування
продуктом;
• Символічні – одержання невідчуттєвих
благ, які відносяться до сфери
емоційного та психологічного життя
людини, включаючи потребу в
задоволенні свого “его”,
самоутвердженні, самоідентичності,
зміцнення соціального статусу,
самовираженні.Потреби людини
46

47. “Товари нейтральні, а спосіб їх використання – соціальний: вони можуть функціонувати як паркани або мости, тобто роз'єднувати

людей або об'єднувати.
Мері Дуглас, Берон Ішервуд.
Потреби людини
47

48.

• Ме́неджмент (українською —
управління) — це процес
планування, організації,
приведення в дію та контроль
організації з метою досягнення
координації людських і
матеріальних ресурсів, необхідних
для ефективного виконання
завдань.
Дизайн-менеджмент
48

49. Менеджмент - це

• сукупність принципів, методів, засобів і форм управління
виробництвом з метою підвищення його ефективності;
• наука про управління людськими відносинами;
• раціональний спосіб управління діловими організаціями;
• особлива галузь наукових знань і професійної
спеціалізації управляючих-менеджерів, які складають
адміністративний штат;
• вміння добиватись поставлених цілей, використовуючи
працю та інтелект інших людей;
• функція, вид діяльності, що полягає в керівництві
людьми в різнорідних організаціях;
• управління бізнесом, а бізнес є унікальною, винятковою
справою у суспільстві.
Дизайн-менеджмент
49

50. Дизайн-менеджмент - це

• 1) інструмент бізнесу,
зорієнтований на ринок і кінцевого
споживача;
• 2) інструмент, що допомагає
організаціям приймати рішення
стосовно питань дизайну в
середині та зовні бізнес-процесу;
Дизайн-менеджмент
50

51. Дизайн-менеджмент - це

• 3) усвідомлена діяльність на всіх
рівнях створення конкурентної
переваги з моменту повної
невизначеності на початку проекту
і аж до виконання конкретних
дизайнерських рішень;
Дизайн-менеджмент
51

52. Дизайн-менеджмент - це

• 4) поєднувальні ланки між дизайнмисленням, дизайном, технологією,
корпоративним керуванням, брендменеджментом і керуванням
маркетингу на внутрішніх і
зовнішніх рівнях діяльності
компанії.
Дизайн-менеджмент
52

53. Класифікація дизайн-менеджменту (автор – Пітер Горб):

Класифікація дизайнменеджменту (автор – Пітер
Горб):
• 1) дизайн продукту;
• 2) дизайн інформації;
• 3) дизайн оточуючого середовища.
Дизайн-менеджмент
53

54. Функції дизайн-менеджменту:

Функції дизайнменеджменту:
• 1) узгоджує дизайн-стратегію із
стратегією бізнесу та бренду;
• 2) керує якістю та узгодженістю
результатів дизайну між усіма
напрямками;
• 3) підвищує споживчі властивості і
підсилює конкурентноздатність.
Дизайн-менеджмент
54

55. Дизайн-менеджмент підтримує керування та узгодженість між

• 1) структурою та дизайн-процесом
(“виготовляти речі правильно”);
• 2) ефективністю дизайнрезультатів (“виготовляти
правильні речі”).
Дизайн-менеджмент
55

56.

Дизайн-менеджмент в компаніях Данії (Данський центр дизайну,
2007)
15.5
21.5
17.5
без дизайну
дизайн як стайлінг
дизайн як процес
дизайн як іновація
45.5
Дизайн-менеджмент
56

57. Компанії розглядають дизайн як (Данський центр дизайну, 2006):

• 1) натхнення для інновацій (71%);
• 2) необхідність для зростання
компаній (79 %);
• 3) засіб створення продукту, більш
зручного для покупця (71%).
Дизайн-менеджмент
57

58. За матеріалами:

• 1. wikipedia.org
• 2. inspire.com.ua
• 3. archvuz.ru/2011_22/75
58

59.

Дизайн слайдів:
• 1) слайди 7…11 – Вознюк В.;
• 2) слайди 27…36 -
59

60. Дякую за увагу!

60
English     Русский Rules