Гетероциклдік қосылыстар
Гетероциклдік қосылыстар
гетероатом-
Гетероциклді қосылыстар
Пиррол С4H4NН
Пиррол мына реакцияға қатынасады
Пиррол молекуласының құрылысы
Порфин
Имидазол (қайнау температурасы 256°С)
Пиразол
Пиперидиннің құрылуы
Пурин С5H4N4
Пурин
Пиримидиндік негіз
Пиримидиннің құрылуы
Пуриндік негіздік
Нуклеотидтер
ДНК
Алкалоидтар
Алклоидтар
Пиридин тобы
Хинолин және изохинолин туындылары
Көкнәр
Папеверин
Медицинадағы маңызы
3.99M
Category: chemistrychemistry

Гетероциклдік қосылыстар

1. Гетероциклдік қосылыстар

2. Гетероциклдік қосылыстар

Гетероцикл-құрамында
көміртек
атомдарынан басқа да
элементтердің атомдары бар
қосылыстар.

3. гетероатом-

Көміртек
пен бірге цикл құруға
қатынасатын
элементтер.Оладың санына
сәйкес моно-,ди- немесе 3және т.б.гетероатомдық
циклдерді ажыратады

4. Гетероциклді қосылыстар

5
мүшелі
1 атомды
Пиррол,
Фуран
,тиофен
2 атомды
Иммидазол,
пиразол
6
мүшелі
азиндер
диазиндер

5. Пиррол С4H4NН

Пиррол-әлсіз қышқылдық қасиет көрсетеді, азоттың
бос электрондары жоқ,сондықтан ол протонды
қосып ала алмайды

6. Пиррол мына реакцияға қатынасады

7. Пиррол молекуласының құрылысы

8. Порфин

где Ме - металл
(Fe в гемоглобине, Mg в хлорофилле, Co в витамине В12).

9. Имидазол (қайнау температурасы 256°С)

C3H4N2.

10. Пиразол

11.

Пиридин С5H5N

12. Пиперидиннің құрылуы

13. Пурин С5H4N4

N
N
N
N

14. Пурин

15. Пиримидиндік негіз

16. Пиримидиннің құрылуы

17. Пуриндік негіздік

18. Нуклеотидтер

Нуклеотид - рибонуклеиновые
кислоты (РНК).
дезоксирибонуклеиндік қышқылы
(ДНК). аденин — А, гуанин — G,
тимин — Т, цитозин — С, урацил — U.

19.

нуклеотидтіңқұрылысы

20. ДНК

21.

ДНҚ

22. Алкалоидтар

Өсімдіктерде жиі кездесетін,
негізгі қасиеттерге
ие азоттық қосылыстар тобы.
Латын тілінде сілті деген мағына
береді.

23. Алклоидтар

Ежелден дәрі ретінде
қолданылған.Мысалы:апиын,көкнә
р,цинхон,эфедра және т.б.

24. Пиридин тобы

алкалоидтарына-Гигрин
жатады.Организмнің дамуына әсер
етеді.
Никотин-улы алкалоид,40мг дозасы
уландырады,ал 8%темекіде
кездеседі.Қайнау температурасы
247градус.Ауыл шаруашылығында
жәндіктерді жоюға қолданылады.Суда
ерігенде күшті негіз.

25. Хинолин және изохинолин туындылары

Хинин-қына
ағашының
қабыұшасында кездеседі.Негіздік
қасиет көрсетеді,қышқылдармен
тұз түзеді.Хининнің тұз
қышқылымен түзілген тұзы безгек
ауруына қарсы дәрі ретінде
қолданылады.

26. Көкнәр

Құрамында
морфин,папаверин,кодеин
бар.Морфин-өте улы зат
,наркотик,нерв жүйесіне әсер
етеді.Аз мөлшері медицинада дәрі
ретінде қолданылады.Көп мөлшері
наркоминия ауруына
шалдықтырады.Диацетил
туындысы героин ретінде
қолданылады.

27. Папеверин

Апиыннан
немесе синтетикалық
жолмен алынады.Тамыр
кеңейтетін қасиеттері
бар,гипертонияда,стенокрдияда
қолданылады.Синтетикалық
аналогтары но-шпа мен дибазол.

28. Медицинадағы маңызы

ВИТАМИНДЕР,АЛКАЛОИДТАР,НУКЛЕ
ИН ҚЫШҚЫЛДАРЫНЫҢ ЖӘНЕ
Т.Б.ҚҰРАМЫНДА БОЛАДЫ
English     Русский Rules