Альдегіди
Номенклатура альдегідів
Ізомерія
Фізичні властивості
Хімічні властивості
Добування
Застосування
1.51M
Category: chemistrychemistry

Альдегіди. Номенклатура альдегідів

1. Альдегіди

2.

Альдегіди – це оксигеновмісні сполуки, які містять
альдегідну (формільну) функціональну групу.
Загальна формула:
CnH2nO
Альдегіди є похідними алканів.

3.

Будова
Метаналь:
або
Етаналь:

4. Номенклатура альдегідів

4
H3 C
3

CH
|
CH3
2

CH2
1 O
− C
3-метил-бутаналь
H

5. Ізомерія

Вид ізомерії
Структурна (за
будовою карбонового
ланцюга),
починається з С4
Міжкласова ізомерія
з утворенням кетонів,
починається з С3
Із циклічними
оксидами,
починається з С2
Формули ізомерів

6. Фізичні властивості

Киплять за більш низьких температур, ніж
спирти (відсутність водневого зв’язку)
Найпростішим представником є метаналь –
безбарвний газ з різким запахом.
Інші альдегіди – рідини, добре розчинні у воді.
Із збільшенням кількості атомів Карбону
розчинність зменшується.
Кетони – рідини, легкорозчинні у воді, більшість з
приємним запахом квітів.

7. Хімічні властивості

1. Реакція горіння (повного окиснення)
2. Реакція приєднання - гідрування
3. Неповне окиснення: а) киснем повітря
б) якісна реакція (срібного дзеркала) з
амоніачним розчином Ag2O
в) якісна реакція (мідного дзеркала),
взаємодія Сu(OH)2 про нагріванні
4. Полімеризація

8. Добування

Етаналю:
1. Окиснення спиртів
2. Окиснення етилену
3. Гідратація ацетилену(реакція Кучерова)
Метаналю:
1. Окисненням метанолу
2. Окисненням метану

9. Застосування

Етаналю:
отримання оцтової
кислоти;
для добування етанолу,
етилацетату;
синтетичні смоли.

10.

Метаналю:
для добування карбамідних
(формальдегідних) смол;
добування мурашиної кислоти;
в шкіряній промисловості при
дубленні шкіри;
як дезінфікуюча речовина
нежилих приміщень
(зерносховищ, підвалів, погребів,
теплиць);
для зберігання анатомічних
препаратів;
в медицині для виробництва
деяких ліків.

11.

Ацетону:
розчинник лаків, фарб і
ацетатів целюлози;
для синтезу різних
органічних речовин.

12.

Біологічна дія
Токсичні. Здатні накопичуватися в організмі.
Крім загальнотоксичної, мають дратівливу і
нейротоксичну дію.
Деякі володіють канцерогенними
властивостями.
З іншого боку - альдегіди входять до складу
харчових продуктів і есенцій (наприклад,
ананасової).
Будь-яка речовина, навіть найнеобхідніша,
може викликати токсичні ефекти.
Дія речовини визначається дозою.

13.

Тест
1.Закінчення в назві для класу альдегідів:
а) –ол
б) –он
в) –аль
г) –ил
2.Вкажіть формулу гексаналю:
а) С6Н13СОН б) С5Н11СОН в) С5Н11СООН г) С6Н13СООН
3.Яка речовина одержана при окисленні пропаналю:
а)С3Н7СООН б) СН3СОН в) СН3СООН
г) СО2 і Н2О
4.Яку речовину окислюють для одержання альдегіду:
а) С2Н6
б) СН3СОН в) СН3СООН
г) СН3ОН
5.Для добування мурашиної кислоти використовують:
а) ацетон
б) етаналь
в) метаналь
г) гексанол
English     Русский Rules