1914
1948
1951
1969
1978
1989
1990
2005
2012
Українські ромби
724.21K
Category: historyhistory

Пишаємося, що українські. Історія розвитку компютерної техніки в Україні

1.

2.

«Наші люди всюди…»
Группа O. Torvald
дослідити історію розвитку
компютерної техніки в Україні та
визначити, які досягнення в цій
галузі має Україна та українці

3. 1914

Висловлено iдею механiзацiї
логiчних дiй, що
формалiзуються. Побудована
«Машина логічного
мислення». О.М.Щукарєв.
Харкiвський технологiчний
iнститут.

4. 1948

Обгрунтовано принципи
побудови i структура
унiверсальної цифрової
електронної обчислювальної
машини (ЕОМ) з програмою,
що зберiгається в пам'ятi
(незалежно вiд американських
i англiйських учених).
С.О.Лебедєв. АН УРСР.
SESM-0

5. 1951

Розроблена в 1948-1950
Державною комiсiєю в груднi
1951 р.. перша в СРСР та
континентальнiй Європi
цифрова електронна
обчислювальна машина Мала електронна лiчильна
машина «МЭСМ»).
С.О.Лебедєв, Л.Н.Дашевський,
К.О.Шкабара та ін. АН УРСР.
Перший український мін комп’ютер
УПО-1

6. 1969

Розроблено й освоєно випуск
ЕОМ "Каштан" для
автоматизованого розкрою
матерiалiв згiдно заданого
ескiзу. Ю.А.Павленко. НВО
"Електронмаш".
M4030

7. 1978

Система технiчних засобiв
"Сектор" для сполучення ЕОМ
з об'єктами. В.Б.Реутов. АН
УРСР.
UM-1

8. 1989

Перший у СРСР
нейрокомп'ютер на основi
iдеологiї ансамблевих
стохастичних нейромереж.
Е.М.Куссуль. АН УРСР
SM-4

9. 1990

Наднадійні програмно-технічні комплекси для особливо
важливих об'єктів, систем керування атомними
електростанціями. АТ "Імпульс". Сiмейство сумiсних побутових
персональних комп'ютерiв: "МК88.01" - "МК88.06". Для
розв'язання задач малої i середньої складностi в побутi, у
сферi освiти, у дiловiй сферi, органiзацiї дозвiлля та iнших сфер
повсякденної дiяльностi, а також для застосування в
професiйних сферах дiяльностi. Ю.С.Яковлев, Ф.А.Цвентух,
Н.В.Нестеренко, С.В.Бондар, АН України. В.Я.Пихтiн, ВО ОТ
м.Мiнськ, ОКБ "Квант", м.Мiнськ. Багатосерiйне виробництво
на ВО ОТ, м.Мiнськ.

10. 2005

Кластерний суперкомп'ютер
СКIТ.I.В.Сергiєнко, В.М.Коваль
(2005).
UVM-Dnepr

11. 2012

Бізнес-лінійка комп'ютерної
техніки Q-series, Офісінтегратори "Рось", датацентри "Октава". Компанія
"Системні мобільні технології".
М.В.Котюк, О.Й.Сосіс та ін Київ.
Dnepr-2

12. Українські ромби

Катерина
Ющенко
Глушков Віктор
Лебедєв Сергій
Сергієнко Іван
Засновник
теоретичного
програмування в
Українi…
Основоположник
інформаційних
технологій в
Україні…
Засновник
вітчизняної
обчислювальної
техніки…
Вчений у галузі
інформатики, мате
матики…
English     Русский Rules