Основні етапи розвитку обчислювальної техніки.
Покоління ЕОМ (за елементною базою)
1.54M
Categories: informaticsinformatics historyhistory

Основні етапи розвитку обчислювальної техніки

1. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки.

2.

приблизно 500 рік
Найдавніший пристрій для підрахунків вважається абак,
винайдений в Китаї.
початок XVII ст.
створена логарифмічна лінійка
1642 рік
Блез Паскаль створив першу механічну обчислювальну машину
(виконувала додавання та віднімання)

3.

1673 рік
Лейбніцем створено механічну машину, яка виконувала чотири дії, вона
стала прототипом для створення арифмометрів, які використовувались
до 70-х років ХХ ст.
1822 рік
Чарльз Бебідж створив проект програмно-керованої обчислювальної
машини.
Кінець ХIХ ст.
Створено електромеханічні обчислювальні машини.
Одна з перших – це табулятор Г. Холеріта
1936 р.
Нiмецький iнженер-кiбернетик К.Зусе розпочав роботи зi створення
унiверсальних автоматичних цифрових машин iз програмним
керуванням на механiчних елементах.

4.

1940 р. Пiд керiвництвом Джона фон Неймана розроблено
комп'ютер MANIAC (Mathematical Analyzer Numerical
and Computer).
1941 р. У Германiї введено в експлуатацiю першi в свiтi
унiверсальнi цифровi обчислювальнi машини на
електромеханiчних елементах "Зюс-2" i «Зюс-3»
1944 р. Американський математик Г.Айкен у Гарвардському
унiверситетi сконструював автоматичну обчислювальну машину
"Марк-1" iз програмним управлiнням на релейних i механiчних
елементах.

5.

1946 р. Американський iнженер-електронщик Д.Еккерт i
фiзик Д.Моучлi сконструювали в Пенсильванському
унiверситетi першу ЕОМ "ENIAC" (Electronic
Numerical Integrator and Calculator)
1948 р. Американськi фiзики Браттейн, Дж.Бардiн та
У.Шоклi сконструювали транзистор. У 1956 р. їм за
цей винахiд i за дослiдження напiвпровiдникiв,
розпочатi в 1945 р., було присуджено Нобелiвську
премiю.

6.

1950 р. У СРСР створено першу обчислювальну електронну цифрову машину
МЕЛМ (мала електронна лiчiльна машина), тодi найшвидша в Європi.
1954-1957 рр. Фiрмою NCR (США) створено перший комп'ютер на
транзисторах NCR-304

7.

1961 р. У продаж надiйшла перша, виконана на пластинi кремнiю, iнтегральна
схема (IС), що мiстить тригер на 6 елементах: 4 бiполярних транзистора i 2
резистора. У 1963 р. IС мала 10-20 елементiв, а в 1967 р. - майже 100, до 1970
р. - 1000, до 1975 р. - 30 000, до 1982 р. - 300 000 елементiв на кристалi в
кiлька квадратних мiлiметрiв.
1967 р. Розпочато виробництво ЕОМ "Днiпро-2", розробленої в Iнститутi
кiбернетики АН України.

8.

Листопад 1971 р. Вченi Боб Нойс, Гордон Мур та Андi Гроув
розробили перший у свiтi 4-розрядний мiкропроцессор Intel
4004.
1974 р. З'являється перший 8-розрядний процессор Intel 8080.
Процесор мав 16-розрядну адресну шину та 8-розрядну шину
даних. Тактова частота - 2 МГц.
1975 р. Студенти Бiлл Гейтс i Полл Ален створюють
компанiю Microsoft

9.

1981 р. IBM випускає свiй перший персональний комп'ютер IBM Personal
Computer (PC), з процесором Intel 8088, CGA-монiтором та 640 Кбайт
оперативної пам'ятi.
1993 р. Вихiд процесора Intel Pentium.
1995 р. Intel повiдомляє про вихiд нового процесора Pentium Pro, котрий налiчує
5,5 млн. транзисторiв i призначений для серверiв та робочих станцiй

10. Покоління ЕОМ (за елементною базою)

покоління
роки
елементна база
швидкодія
10-20 тис. оп./сек.
1
2
3
4
5
50-і
60-і
70-і
вакуумні електронні лампи
напівпровідники
100-500 тис.
оп./сек.
інтегральні схеми
1 млн. оп./сек.
80-90- і
великі інтегральні мікросхеми,
мікропроцесори
2000 - ……
розробка машин з
інтелектуальним інтерфейсом,
нейро комп'ютери.
сотні млн. оп./сек.
English     Русский Rules