Сучасна політична карта світу. Відмінність понять «країна»,»держава», « залежна країна», «колонія». Класифікація країн за формою правлінн
Дайте відповіді на запитання
Історико-географічні регіони відрізняються один від одного:
Яка з названих територій не є історико-географічним регіоном:
Прийом «дивуй»
Класифікація країн за формою правління та адміністративно-територіальним устроєм
Подумайте
На сучасній політичній карті світу нараховують:
Політично незалежна держава називається:
Держава, до якої не належать самокеровані утворення, називається:
Виберіть державу з федеративним устроєм:
Виберіть державу з республіканською формою правління:
Встановіть відповідність між поняттями і їх змістом:
Виберіть державу з монархічною формою правління:
1.51M
Category: geographygeography

Відмінність понять «країна»,»держава», «залежна країна», «колонія». Класифікація країн за формою правління (Урок №3)

1. Сучасна політична карта світу. Відмінність понять «країна»,»держава», « залежна країна», «колонія». Класифікація країн за формою правлінн

Урок №3
Сучасна політична карта світу. Відмінність
понять «країна»,»держава», « залежна
країна», «колонія». Класифікація країн за
формою правління.

2. Дайте відповіді на запитання

• Що вивчає економічна і соціальна географія
світу?
• Назвіть джерела географічних знань.
• Яке джерело на вашу думку найбільш
інформативне?
• На які історико – географічні регіони
поділена територія планети?
• За якими ознаками виділяють історико –
географічні регіони світу.

3. Історико-географічні регіони відрізняються один від одного:

• А. Кількістю країн, що розташовані на
території регіону;
• Б. Особливістю історичного розвитку;
• В. Наявністю природних бар’єрів;
• Г. Ступеню внутрішньої єдності, який
залежить від історичного розвитку.

4. Яка з названих територій не є історико-географічним регіоном:


А. Західна Європа;
Б. Південна Азія;
В. Росія;
Г. Латинська Америка.

5.

Сьогодні урок буде присвячений термінам без
яких не можливе вивчення предмету.
«країна»,»держава», « залежна країна»,
«колонія».

6.

Політична
карта
світу

це
географічна
карта
Землі,
на
якій
відображені всі країни і держави світу, їх
кордони і столиці, деякі ніші географічні
об'єкти, що мають важливе політичне
значення.
На сучасній політичній карті світу
близько 230 країн і територій, з них –
193 держави.
Динамічність
(постійні
зміни)
основна властивість політичної карти.

7.

Основні елементи політичної карти світу.
Територія –
що має певні
положення.
це частина земної поверхні,
просторові межі та географічне
Територія країни
Територія суходолу
Територіальні води
12 морських миль
Обмежена державним
кордоном
(22,2 км.) (за конвенцією
ООН з морського права,
1982 р.)
Морська економічна
зона
200 морських миль (370
км) (40% Океану –
морські економічні ізони
країн)

8.

Основні елементи політичної карти світу.
Згідно з нормами міжнародного права на Землі
виділяють території трьох видів:
Територія
держави
• Перебуває під суверенітетом певної держави і відокремлена від сусідніх
територій державним кордоном
• Колонія – повна політична залежність
• Протекторат - мають відносну внутрішню незалежність
Залежні країни і • Підопічні території – тимчасово передані ООН під контроль незалежних
держав унаслідок виникнення певних політичних умов.
території
• акваторія
Води відкритого • Територія Антарктиди
моря

9.

Країна – це територія, що має певні
кордони,
користується
державним
суверенітетом або перебуває під владою
іншої держави.
Держава – це політична організація
суспільства з певною формою правління, яка
визначає господарство і суспільні структури.
Кожна держава є країною, тоді як не
кожна політико-географічна країна є
державою.

10. Прийом «дивуй»

• У курсах історії та основ правознавства ви
вивчали форми державного правління.
Якими вони бувають?Як ви вважаєте,
скільки монархій існує в сучасному світі?

11. Класифікація країн за формою правління та адміністративно-територіальним устроєм

Класифікація країн за
формою правління та
адміністративнотериторіальним устроєм

12.

Державний лад
країн світу
Форма правління
Адміністративнотериторіальний
устрій

13.

Форми правління
Республіки (149)
Монархії (30)
Держави у складі
Британської
Співдружності (14)
Джамахірія
(«народовладдя») (1)

14.

Республіка – це форма правління, при якій всі
вищі органи влади обираються населенням або
спеціальною виборчою колегією.
Президентська
• Президент обирається всенародним голосуванням; він
очолює уряд країни.
• США, країни Південної Америки та Африки
Парламентська
• Президента обирає парламент або за його участю; він
виконує лише представницькі функції; уряд не
підзвітний президенту взагалі
• Німеччина, Італія, Індія, Швейцарія.
Президентськопарламентська
• Президент обирається шляхом усенародного голосування;
уряд підзвітний йому, але президент не є членом уряду.
• Франція
Парламентськопрезидентська
• Президент обирається шляхом усенародного голосування,
але уряд підзвітний в основному парламенту; президент
виконує лише представницькі та контролюючі функції.
• Польща, Україна

15.

Монархія – це форма правління, за якої
верховна державна влада належить монарху та
передається спадково.
У Європі – 12
В Азії – 14
В Африці – 3
В Океанії – 1
Конституційні (22) - влада
монарха обмежена
Абсолютні (8) - влада
монарха не обмежена
Велика Британія, Японія,
Іспанія, Норвегія,
Марокко, Швеція
Бруней, Бахрейн, ОАЕ,
Оман, Катар, Кувейт
Теократичні – Ватикан,
Саудівська Аравія

16.

Абсолютні монархії
Королівства (17)
Велика Британія,
Данія, Тонга, Непал,
Бутан, Марокко…
Емірати (4)
ОАЕ, Катар,
Бахрейн, Кувейт.
Султанати (3)
Оман, Бруней,
Малайзія.
Князівства (3)
Андора, Монако,
Ліхтенштейн.
Герцогство (1)
Люксембург
Імперія (1)
Японія
Папська держава
Ватикан

17.

Королівства
Норвезька монархія
Королева Великої
Британії

18.

Емірати
Шейх Катара
Правитель ОАЕ

19.

Князівства
Князь Монако
Князь
Ліхтенштейну

20.

Герцогство
Палац Герцога
Люксембургського
Герцог
Люксембургський

21.

Імперія
Сім'я імператора Японії

22.

Папська держава
Папа
Римський
Ватикан

23.

Держави
у
складі
Британської
Співдружності – поєднують Велику Британію та її
колишні володіння.
Де-юре
Голова держави – королева Великої Британії
Де-факто
Є власний уряд
Канада, Австралія, Нова Зеландія, Папуа-Нова
Гвінея, Ямайка, Багамські острови, Барбадос…

24.

Адміністративнотериторіальний
устрій
Федеративні
держави
(26)
Унітарні держави
без автономних
одиниць
(168)

25.

Федеративна держава – це держава,
яка
поділена
на
адміністративнотериторіальні частини (республіки, штати,
землі,
провінції),
наділені
певною
законодавчою самостійністю.
Унітарна держава – це така форма
адміністративно-територіального устрою, де
органи управління її територіальних одиниць
не
мають
законодавчих
повноважень.
Наприклад:
Польща,
Румунія,
Франція,
Угорщина, Словаччина, Японія, Єгипет,
Велика Британія, Італія, Україна, Китай,
Чилі…

26.

Федерації
За національноетнічним принципом
(національним)
(13)
За історикогеографічним
принципом
(територіальним)
(13)
Індія, Росія, Бельгія,
Югославія, Нігерія,
Пакистан, М'янма ..
США Канада, Мексика,
Бразилія, Венесуела,
ФРН, Австрія, Малайзія,
ОАЕ, ПАР, Австралія…

27. Подумайте

• Чому на Землі досі існують колонії?
• Якою державою легше керувати унітарною
чи федеративною?

28. На сучасній політичній карті світу нараховують:

А. Біля 100 країн;
Б. Більше 200 країн;
В. Більше 300 країн;
Г. Біля 150 країн.

29. Політично незалежна держава називається:

А. Суверенною;
Б. Залежною;
В. Протекторатом;
Г. Залежною територією.

30. Держава, до якої не належать самокеровані утворення, називається:

А. Федерацією;
Б. Конфедерацією;
В. Унітарною;
Г. Унією.

31. Виберіть державу з федеративним устроєм:


А. Італія;
Б. Японія;
В. США;
Г Франція.

32. Виберіть державу з республіканською формою правління:


А. Нідерланди;
Б. Вірменія;
В. Велика Британія;
Г. Швеція.

33. Встановіть відповідність між поняттями і їх змістом:

1. Керується з одного центру і не має у своєму складі
самоврядних утворень;
2.Союзна держава, до якої входять самоврядні території, що
мають повну політичну і економічну самостійність;
3. Союз держав, що об’єднуються для розв’язання певних
політичних чи воєнних цілей, зберігаючи при цьому свою
самостійність;
4. Об’єднання держав під скіпетром одного монарха.
А. Федерація;
Б. Конфедерація;
В. Унітарна держава;
Г. Унія;

34. Виберіть державу з монархічною формою правління:

А. Йорданія;
Б. Греція;
В. Італія;
Г. Індія.

35.

Домашнє завдання:
1. § 4
2. Підготуйте
характеристику
країн
за
їх
розташуванням в історико-географівчних регіонах
та
субрегіонах,
формою
правління
та
адміністративно-територіальним устроєм.
Австралія, Білорусь, Велика Британія, Німеччина,
Італія, Франція, Індія, Росія, Китай, США.
English     Русский Rules