Сучасна політична карта світу. Етапи формування політичної карти світу
3.31M
Category: geographygeography

Сучасна політична карта світу. Етапи формування політичної карти світу

1. Сучасна політична карта світу. Етапи формування політичної карти світу

2.

Політична
карта
світу

це
географічна
карта
Землі,
на
якій
відображені всі країни і держави світу, їх
кордони і столиці, деякі ніші географічні
об'єкти, що мають важливе політичне
значення.
На сучасній політичній карті світу
близько 230 країн і територій, з них –
193 держави.
Динамічність
(постійні
зміни)
основна властивість політичної карти.

3.

Основні елементи політичної карти світу.
Територія – це частина земної поверхні, що
має певні просторові межі та географічне положення.
Територія країни
Територія суходолу
Територіальні води
12 морських миль
Обмежена державним
кордоном
(22,2 км.) (за конвенцією
ООН з морського права,
1982 р.)
Морська економічна
зона
200 морських миль (370
км) (40% Океану –
морські економічні
ізони країн)

4.

Основні елементи політичної карти світу.
Згідно з нормами міжнародного права на Землі
виділяють території трьох видів:
Територія
держави
Залежні
країни і
території
Води
відкритого
моря
• Перебуває під суверенітетом певної держави і відокремлена від сусідніх
територій державним кордоном
• Колонія – повна політична залежність
• Протекторат - мають відносну внутрішню незалежність
• Підопічні території – тимчасово передані ООН під контроль незалежних
держав унаслідок виникнення певних політичних умов.
• акваторія
• Територія Антарктиди

5.

Країна – це територія, що має певні
кордони,
користується
державним
суверенітетом або перебуває під владою
іншої держави.
Держава – це політична організація
суспільства з певною формою правління, яка
визначає господарство і суспільні структури.
Кожна держава є країною, тоді як не
кожна політико-географічна країна є
державою.

6.

Періоди формування сучасної політичної карти світу.
І період
Давній Єгипет, Давня Греція, Карфаген, Римська
імперія, Месопотамія, Давній Китай, Давня Індія …
Античний (стародавній до 5 ст. н.е.)
ІІ період
Середньовічний (5-15 ст. нашої ери)
Феодальна роздробленість (Київська Русь, Московська
держава, Візантія, Іспанія, Португалія, Англія ..)
ІІІ період . Колоніальний (15-20 ст.)
1. Перші колоніальні імперії
2. Нові колоніальні імперії:
• Іспанії (в Латинській
Америці, Африці)
• Португалії (Бразилія, в
Африці)
• Великої Британії (Північна
Америка, Австралія, Нова
Зеландія, Індія, в Африці)
• Франції (в Африці,
Південно-Східна Азія)
1776 – незалежність США
1870, 1871 – об'єднання
Італії і Німеччини
Розвиток капіталізму в
Японії
Зростання
колоніальних імперій
Великої Британії та
Франції

7.

8.

Періоди формування сучасної політичної карти світу.
ІV період. Новітній
ІІІ етап (сер. 50-х - сер. ІV етап (з сер. 80-х рр.)
80-х рр.)
•1. Об'єднання
• 1. Переділ
•Розкол Німеччини на •Розпад колоніальних Німеччини (1990 р.)
німецьких
ФРН, НДР, Західний
імперій
•Розпад СРСР на 15
колоній після І
Берлін (1949 р.)
•Великої Британії
країн (1991 р.)
світової війни
•Ліквідація Сх. Прусії
(50-60 рр.)
•Розпад Югославії на 5
• 2. Розпад Австро(землі до Польщі та
•Франції (50-60 рр.)
країн (1991 р.)
СРСР)
Угорщини (1918
•Португалії (1974 р.) •Розпад
•Соціалістичний
р.)
Чехословаччини
•1960 р. – «Рік
табір в Європі
(1993 р.)
Африки» (17
• Розпад Турецької
•Країни Балтії
незалежних держав) •Об'єднання Ємену
Османської
ввійшли до СРСР
(1990 р.)
імперії
(1940 р.)
•Продовження
• Створення СРСР •Ліквідація японських
деколонізації:
(1922 р.)
колоній в Азії
Намібія (1990 р.),
•Створення держави
Мікронезія (1991 р.),
Ізраїль (1948 р.)
Гонконг (1997 р.),
Аоминь (Макао) (1999
р.), Східний Тімор
(2002 р.)
І етап (до 1939 р.)
ІІ етап (1939-сер. 50-х
рр.)

9.

10.

1950 р.

11.

1960 р.

12.

1961 р.

13.

14.

Домашнє завдання:
1. § 3
English     Русский Rules