"Перебудова та розпад СРСР"
Перебудова в Рядянському Союзі й Україні (1985 – 1991)
«Перебудова» — соціально-економічний і політичний курс радянського керівництва, спрямований на реформування всіх сфер суспільного житт
СРСР у 1985 – 1991 роках
Політика реформ М. Горбачова:
Наслідки реформ:
Причини провалу політики перебудови:
Розпад СРСР
24 серпня 1991рр – Україна стає незалежною державою.
Дякую за увагу!
417.01K
Category: historyhistory

Перебудова та розпад СРСР

1. "Перебудова та розпад СРСР"

Підготувала:
студентка I курсу
групи ТКД-134
Ланова Анна

2. Перебудова в Рядянському Союзі й Україні (1985 – 1991)

Л. Брежнєв
М. Горбачов

3. «Перебудова» — соціально-економічний і політичний курс радянського керівництва, спрямований на реформування всіх сфер суспільного житт

4. СРСР у 1985 – 1991 роках

“Застій”
В Економиці
Гласність
Демократизація
Війна
В
АФГАНІСТАНІ
Перебудова
Загострення
Соціально – Економічної
Та Політичної Кризи
Міжнаціональні
Конфлікти
Розпад
СРСР
Падіння
Міжнародного
Авторитету
Нове
Політичне
Мислення
Економічні
Реформи

5. Політика реформ М. Горбачова:

6. Наслідки реформ:

Розвал існуючої системи влади.
Підрив монополії КПРС на владу.
Створення передумов для розвалу
СРСР;
• Зростання політичної активності
населення Зародження
багатопартійності;
• Відродження національної свідомості
українського ті інших народів , що
входили до складу СРСР.

7. Причини провалу політики перебудови:

•Відсутність
чіткої стратегії перебудовчих процесів і
пов’язані із цим серйозні помилки в зовнішній і внутрішній
політиці;
•Вичерпність економічно потенціалу СРСР , виснаженого
гонкою озброєнь і екстенсивною економікою;
•Поразка СРСР в ідеологічному і психологічному
протистоянні із Заходом;
•Відсутність надійної президентської команди, нерішучість
і непослідовність у проведенні основних політичних і
еконмічних реформ;
•Шалений опір перебудові з боку партійно – державного
апарату;
•Конфлікт між тоталітарною системою і прагненням
народів СРСР до демократії і національного
самовизначення.

8. Розпад СРСР

•Унітарний
характер СРСР , хоча Конституція
стверджувала, що СРСР – федерація
•Недоліки і помилки національної політитки
Нездатність союзного керівництва подолати
економічну кризу
•Процеси демократизації і гласності сприяли
зростанню національної свідомості та активізації
національно – визвольних рухів
•Ослаблення в процесі перебудови союзного центру
і радянської системи – КПРС
Ідеологічна криза КПРС
•Утрата авторитету влади після кривавих подій у
Баку, Вільнюсі,заколоту 19-21 серпня 1991р.у
Москві.
English     Русский Rules