10.70M
Category: historyhistory

Україна в 20-х - 80-х роках ХХ ст. Україна і процес перебудови в СРСР у 1985-1991 роки. (Тема 2.18)

1.

ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ
Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ
КУЛЬТУРИ

2.

ЗМ. 2
Україна в 20-х – 80-х рр. ХХ ст.
Заняття 18.
Україна і процес перебудови в СРСР
(квітень 1985 - серпень 1991 р.).

3.

Питання лекції
1. Процес перебудови та
його головні чинники.
2. Україна в роки
«Перебудови».

4.

Подальший розвиток подій, здавалося б, підтверджував
доцільність обраного напрямку. Результати VІІІ п’ятирічки
(1966–1970) стали ЗОЛОТОЮ за останні 35 років. Приріст
промислової продукції в Україні склав 50%.
Але це був тимчасовий успіх, без радикальної зміни
керування економіку, реальним реформам не було місця у
СРСР.
Політичні арешти дисидентів (1964 р., 1972р.)
Широка русифікація середньої освіти.
Зростання кількості російськомовного населення.
Скасування автономії галузевих міністерств.
Зростання ВВП зростало 0,5% 1981-1985 рр.
Зростання
екологічно
небезпечних
промислових
об'єктів.
До 1985 р. Україна зайняла 13 місце за розвитком в
СРСР.
Загострення житлової проблеми.

5.

ПИТАННЯ 1
Процес перебудови та його
головні чинники.
1.Політична криза.
2.Ідеологічна криза.
3.Економічна криза.

6.

Що таке ПЕРЕБУДОВА – це
сукупність реформ у політичній,
економічній та соціальних сферах,
що проводилися у СРСР в 19851991 рр. і загалом призвели до
загострення кризи в суспільстві,
ліквідації влади КПРС і розпаду
СРСР.

7.

Перебудова мала охопити
п’ять
основних
сфер
життєдіяльності суспільства:
економіку,
внутрішню політику,
зовнішню політику
соціальну сферу,
ідеологію.

8.

СКЛАДОВІ ПОЛІТИКИ «ПЕРЕБУДОВИ»
1) Гласність;
2) Демократизація;
3) Суспільного життя;
4)
Введення
елементів
ринкових
відносин;
5) Суттєве поліпшення відносин із США
та країнами Західної Європи;
6) Спроби припинення «Холодної
війни».

9.

Періодизація перебудови
1985 -1988 рр. - період розробки концепції
перебудови і здійснення перших економічних реформ.
Визрівання політичного курсу перебудови.
1988 – 1991 рр. - період активних політичних
перетворень під лозунгом побудови демократичного,
гуманного соціалізму.
У В А ГА !
Головними елементами цього курсу було
визначено: науково – технічний прогрес, технічне
переозброєння машинобудування, активізація “
людського фактора “.
Проведення економічних реформ.

10.

11.

Висновок
Але результат
наступним:
«ПЕРЕБУДОВИ»
став
Демократизація центру, послаблення його
впливу на містах;
Скасування керівної ролі КПРС;
Недоліки і помилки в національній політиці
керівництва СРСР;
Суперечливі, непослідовні економічні реформи;
Втрата
військово-політичних
союзників
у
Центральній Європі;
Некерованість політичної системи, суцільна
криза.

12.

ПИТАННЯ 2
Україна в роки
«Перебудови».

13.

Перш ніж горбачовські реформи дійшли до
України, тут сталася катастрофа глобального
значення: 26 квітня 1986 р. вибухнув
четвертий
енергоблок
Чорнобильської
атомної електростанції.
Довгий час в Україні вся влада на місцях
залишалася в руках старих партійних
структур, республіка була найбільшою
консервативною одиницею СРСР.
ПОВНЕ НЕ ПРИЙНЯТТЯ ПРОЦЕСІВ
«ПЕРЕБУДОВИ»!!!

14.

Першими
почали
формуватися
політичні
організації:
серпні 1987 р., у Києві виник Український
культурологічний клуб. До нього належало чимало
дисидентів та колишніх політв’язнів.
Влітку
1988
р.
сформувалася
політична
організація республіканського масштабу – Українська
гельсінкська спілка – лідер Л.Лук’яненко.
У вересні 1989 р. утворився Народний Рух
України: І. Драч, Д. Павличко, В. Чорновіл, Л.
Лук`яненко, М. Горинь, В. Яворський тощо. На час
установчого з’їзду чисельність Руху становила 280
тис. чол.

15.

У
квітні
1989
р.
утворення
Української
республіканської партії. Її головою став Л.Лук’яненко.
У 1990р., після ліквідації статті 6 Конституції СРСР
почалося формування багатопартійної системи.
1-2 грудня 1990 р. І.Драч та Д.Павличко заявили
про заснування Демократичної партії України.
У 1990 р. виникли Український студентський союз,
Демократичний союз студентів.
Під тиском обставин керівництво республік
вимушено пішло назустріч й іншим вимогам часу й
суспільства. Зокрема, в жовтні 1989 р. Верховна Рада
УРСР прийняла закон «Про мови в Українській РСР».
Була розроблена Державна програма розвитку
української мови до 2000 р.

16.

В січні 1990 р. відбулася масова подія, щодо Акту
Злуки між УНР та ЗУНР у 1919 р.(450 тис., можливо 1
млн.).
1 серпня 1990 р. розпочався перший український
«ленінопад», розпочався з міста Червоноград,
Львіська обл.
Зима-весна 1990 р. в Україні учасники мітингів
досягли 2 млн. осіб.
Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про
державний суверенітет України 16 липня 1990 р.
2 жовтні 1990 р. близько 160 студентів розпочали
голодування в Києві на майдані Незалежності
«Революція на Граніті»: однією з головних вимог було
не підписання нового союзного договору.

17.

5 липня 1991 р. утворення посади президента УРСР.
В цей час відбувається недооцінка Заходом національновизвольних рухів в Україні. Так, прем’єр-міністр Великобританії
М.Тетчер та президент США Дж. Буш ще на початку серпня
1991 р. без застережливо підтримали Союзний договір і
критикував «самовбивчий націоналізм», такі погляди були
пов'язані із залишками зброї в різних республіках СРСР.
З 19 по 21 серпня 1991 р. Верховна рада та Л. Кравчук не
вдавалися до рішучих дій і не могли визначитися щодо ДКНС у
Москві.
21.08.1991 р. Верховна рада все ж засудила дії ДКНС.
24 серпня 1991 р. після винятково напружених дебатів
Верховна Рада Української РСР переважною більшістю голосів
прийняв Акт проголошення незалежності України (346 – « за», 1
– « проти», 3 – «утрималися», 12 – не голосували).

18.

19.

20.

Ц е т р е б а з н а т и.
Співдружність незалежних держав.
8 грудня 1991 р.у Мінську президент України Л.Кравчук,
президент Росії Б.Єльцін, голова Верховної Ради Білорусії
С.Шушкевич констатували, що вихід республік із складу
СРСР і утворення незалежних держав стало реальним
фактом і що СРСР як суб'єкт міжнародного права і
геополітична реальність припиняє своє існування.
Вони підписали угоду про створення Співдружності
Незалежних Держав ( СНД ), до якої можуть приєднатися
республіки колишнього СРСР та інші країни.
До складу СНД увійшло 11 республік, причому Україна
– на правах асоційованого члена ( вона не визнала всіх
пунктів угоди ). За час існування СНД значних
економічних і політичних результатів у його діяльності не
досягнуто.

21.

З аключення
Новий етап в історії українського суспільства
відкрила перебудова, покликана подолати негативні
тенденції в розвитку Радянського Союзу.
Курс на перебудову проголосив квітневий (1985 р.)
пленум ЦК КПРС. Перебудова виявилася типовою, з
усіма притаманними їй обмеженнями, революцією згори.
У другій половині 1991 р. відбулася ліквідація СРСР,
який проіснував майже 70 років.
Події серпня — грудня 1991 р. стали етапом нової
національної революції в Україні, здійсненої мирним
шляхом. Проголошення незалежності було початком її
наступного етапу, в якому мало здійснитися формування
державності
України,
реформування
економіки,
подальша демократизація суспільства, піднесення рівня
життя народу, його духовності та моралі.

22.

Доповідь закінчив
Дякую за увагу!
English     Русский Rules