Поняття про ґрунт
Властивість ґрунту
Територія та розташування дослідної ділянки – м.Кременчука 
Результати дослідження:
2)алювіальні лучні (середньокислі та карбонатні, болотні; шаруваті; глеюваті, глейові; середньо- та важкосуглинкові на піщаних відкладах)
3)лучно-чорноземні (карбонатні; слабокислі; супіщані на похованому малогумусному карбонатному середньозасоленому важкосуглинковому гори
4)болотні грунти: мінеральний болотний грунт, торф’яно-глейовий грунт, торф’яний грунт
5)чорноземи залишково-солонцюваті потужні
Суттєва різниця ґрунтів виявлена за наступними ознаками:
По-друге, за механічним складом, фізико-механічними властивостями, структурою.
По-третє, за новоутвореннями.
По-четверте, за кислотністю.
По-п’яте, за гумусністю.
2.61M
Category: geographygeography

Ґрунти Кременчука

1.

2.

• Мета дослідження:
• Об’єкт дослідження: ґрунтовий покрив
м.Кременчука.

3. Поняття про ґрунт

Ґрунт – верхній пухкий
родючий шар земної
поверхні, який є продуктом
сукупної діяльності
ґрунтотвірних порід,
клімату, рослинних і
тваринних організмів,
рельєфу, води, клімату,
діяльності людини і віку
місцевості.

4. Властивість ґрунту

Найважливішою властивістю ґрунту
є родючість, тобто здатність забезпечити
поживними речовинами живі організми. Ця
властивість становить виняткову цінність
для життя людини та інших організмів.

5. Територія та розташування дослідної ділянки – м.Кременчука 

Територія та розташування
дослідної ділянки – м.Кременчука
• Місто розташоване в зоні
помірного континентального
клімату в
межах Придніпровської
низовини і середньої
течії Дніпра.
• Територія становить 9600га.
• Місцевість являє собою
горбкувату рівнину, розділену
Дніпром на дві частини:
лівобережну низинну і
правобережну піднесену, з
ярово-балковою рельєфною
системою.
Кременчук із супутника.

6. Результати дослідження:

На основі проведених досліджень багатьох
ґрунтових монолітів в Кременчуці виявлені
наступні типи ґрунтів:
1) алювіальнодернові(середньокис
лі; шаруваті
примітивні, шаруваті
типові; глеюваті,
глейові; піщані та
супіщані);

7. 2)алювіальні лучні (середньокислі та карбонатні, болотні; шаруваті; глеюваті, глейові; середньо- та важкосуглинкові на піщаних відкладах)

8. 3)лучно-чорноземні (карбонатні; слабокислі; супіщані на похованому малогумусному карбонатному середньозасоленому важкосуглинковому гори

3)лучно-чорноземні (карбонатні; слабокислі;
супіщані на похованому малогумусному
карбонатному середньозасоленому
важкосуглинковому горизонті)

9. 4)болотні грунти: мінеральний болотний грунт, торф’яно-глейовий грунт, торф’яний грунт

10. 5)чорноземи залишково-солонцюваті потужні

5)чорноземи залишковосолонцюваті потужні

11. Суттєва різниця ґрунтів виявлена за наступними ознаками:

• по-перше, за генезисом та за будовою
ґрунтових профілів.
Генетичні горизонти за
В.В. Докучаєвим

12. По-друге, за механічним складом, фізико-механічними властивостями, структурою.

13. По-третє, за новоутвореннями.

14. По-четверте, за кислотністю.

15. По-п’яте, за гумусністю.

English     Русский Rules