Дипломна робота на тему: “Організація стратегічного управління в банку” ( за матеріалами АТ “ОТП Банк”)
Зміст дипломної магістерської роботи
Вступ
РОЗДІЛ 1 ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКУ
Структура стратегічного плану комерційного банку
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ АТ «ОТП БАНК»
Експрес - аналіз
РОЗДІЛ 3 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
Застосування комп’ютерних технологій для удосконалення організації стратегічного управління.
Підвищення рівня обслуговування клієнтів банку.
Доповідь закінчено! Дякую за увагу!
930.95K
Categories: financefinance managementmanagement

Організація стратегічного управління в банку

1. Дипломна робота на тему: “Організація стратегічного управління в банку” ( за матеріалами АТ “ОТП Банк”)

Студентки Ляшенко К.В
Керівник дипломної роботи:
Кузнецова С.А., д.е.н., проф.
1

2. Зміст дипломної магістерської роботи


РОЗДІЛ 1 ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В
БАНКУ
1.1 Сутність організації стратегічного управління в банку
1.2 Підходи до організації стратегічного управління в банку
1.3 Організація стратегічного управління в банках України
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ АТ «ОТП
БАНК»
2.1 Організаційно-економічна характеристика АТ «ОТП Банк»
2.2 Критичний огляд організації стратегії АТ «ОТП Банк»
2.3 Аналіз стану організації стратегічного управління на прикладі АТ «ОТП Банк» за
2011 рік
РОЗДІЛ 3 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ
УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
3.1 Підвищення ефективності корпоративного управління як елемент вдосконалення
стратегії
3.2 Застосування комп’ютерних технологій для удосконалення інвестиційної діяльності
комерційних банків
3.3 Державне регулювання інвестиційної діяльності банків як фактор стабілізації його
фінансового стану
ОРГАНІЗАЦІЇ
СТРАТЕГІЧНОГО
РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
4.1 Охорона праці в АТ «ОТП Банк»
4.2 Безпека в надзвичайних ситуаціях в АТ «ОТП Банк»
2

3.


Мета дипломної магістерської роботи полягає у теоретичному узагальненні
та розробці практичних рекомендацій щодо організації стратегічного
управління комерційного банку.
Завдання:
- вивчити сутність організації стратегічного управління комерційного банку
- дати організаційно-економічну характеристику АТ “ОТП Банк”
- провести критичний огляд організації стратегії АТ «ОТП Банк»
- проаналізувати діяльність АТ «ОТП Банк» за 2008 – 2013 роки
- розробити шляхи підвищення ефективності організації стратегічного
управління АТ “ОТП Банк”
Об'єкт дослідження – стратегічне управління комерційного банку
Предмет дослідження – організація стратегічного управління комерційного
банку
База дослідження – АТ “ОТП Банк” - один з найбільших вітчизняних банків,
визнаний лідер фінансового сектора України. На українському ринку він
представлений з 1998 року, має стійку репутацію соціально відповідальної,
надійної і стабільної структури, що пропонує споживачам сервіси
європейської якості.
3

4. Вступ

• Стратегічне управління – це вид управління, спрямований на
формування бажаного економічного стану банку досяжного в
довгостроковій перспективі, шляхом істотної зміни якісних
характеристик його розвитку.
• Мета стратегічного управління – це пошук оптимального
співвідношення між прибутковістю різних бізнес напрямів та рівнем
ризиків, а також внутрішнього і зовнішнього обмеження.
• Рівні стратегічного управління:
• 1) макрорівень ( управління всієї банківської системи України з боку
державних інститутів та НБУ, діяльність яких спрямована на
створення сучасного банківського законодавства)
• 2) мікрорівень ( стратегічний менеджмент на рівні комерційного
банку).
4

5. РОЗДІЛ 1 ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКУ

• Рис.1.2
• Процедури стратегічного управління в кредитних установах
Процедури
стратегічного
управління в кредитних
установах:
Аналіз
Стратегічний
вибір
Реалізація
стратегії
5

6. Структура стратегічного плану комерційного банку

• Рис. 1.3
• Структура стратегічного плану комерційного банку
Формулювання місії банку
- визначення
передумов діяльності
банку та оцінка
маркетингового
середовища;
- визначення
пріоритетів ринку, які
мають найсуттєвіший
вплив на прийняття
стратегічних рішень;
- оцінка сильних і
слабких сторін банку,
його можливостей і
ризиків;
- коректування
стратегії в умовах
мінливого ринкового
середовища;
- вибір часу
стратегічних дій;
- очікувані результати
від реалізації стратегії.
6

7. РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ АТ «ОТП БАНК»

• Таблиця 2.1
• Організаційна структура банку
7

8.

Наглядова Рада
Управління по
роботі з
персоналом
Управління
внутрішнього аудиту
Юридичне
управління
Голова Правління
Управління безпеки
Відділ фінансового
моніторингу та
контролю за
дотриманням
регулятивних вимог
Відділ зв’язків із
громадськістю та
комунікацій
Відділ корпоративного
секретаріату
Корпоративний
бізнес
Управління
корпоративних клієнтів
Управління
корпоративних продажів
Управління
корпоративних
продуктів та сервісу
Управління
корпоративних кредитів
Управління проектного
фінансування
Роздрібний
бізнес та
МБС
Управління
ризиками
Управління
роздрібного
бізнесу
Управління з
інтегрованого
керування
ризиками
Управління по
роботі з
підприємствами
МСБ
Управління з
контролю за
кредитними
ризиками
Директор з
продажів
роздрібного
бізнесу
Регіональні
Дирекції (12)
Управління з
моніторингу та
адміністрування
кредитів
Директор зі
збору та
врегулювання
кредитів
Операційна
діяльність та
IT
Операційна
діяльність
Інформаційні
технології
Фінанси та
казначейство
Управління з
фінансових питань
Управління
бухгалтерського
обліку та аудиту
Управління
розвитку та
забезпечення
Управління
фінансового
контролінгу
Операційні
підрозділи мережі
Управління
казначейства та
фінансових установ
8

9. Експрес - аналіз

• Рис. 2.1
• Структура активу балансу 2011 - 2013 рр..
16
14
12
10
8
6
4
2
0
8,22
13,93 5,49
2,32
2,32 2,33 2,29 2,33
2,29
0 0 0
0 0 0,04
0,36
0,35 0,06
2,27
1,37
0,73
2011 (%)
2012 (%)
2013 (%)
9

10.

• Таблиця 2.4
• Аналіз динаміки показників фінансової стійкості за 2011-2013 рр..
Абсолютні зміни
Показники
2011 рік 2012 рік
2013 рік
За 2011-2012
За 2012 –
роки
2013 роки
Власний капітал
3426980 3488303
3359401
196481
-128902
Позикові кошти
1730000 1517400
1140480
-212600
-376920
Коефіцієнт автономії
Коефіцієнт співвідношення
власних та позикових коштів
Коефіцієнт забезпеченості запасів
та витрат
Коефіцієнт маневреності
0,15
0,17
0,18
0,02
-0,16
0,0000001
0,43
0,34
0,43
0,09
0,74
0,77
0,83
0,03
-0,8
0,35
1,25
0,96
0,9
-0,06
10

11. РОЗДІЛ 3 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

• Ключові стратегічні завдання.
Рис.3.2
11

12. Застосування комп’ютерних технологій для удосконалення організації стратегічного управління.

12

13. Підвищення рівня обслуговування клієнтів банку.


З метою підвищення якості обслуговування приватних осіб в дистанційному
режимі АТ "ОТП Банку" можна запропонувати наступні рекомендації:
• Рис.3.3
Рекомендації:
"Мобільний банкінг"
Територіальна експансія
13

14. Доповідь закінчено! Дякую за увагу!

14
English     Русский Rules