КУРСОВА РОБОТА «Конкурентоспроможність роздрібного (оптового) торговельного підприємства»
3.57M
Categories: economicseconomics marketingmarketing

Конкурентоспроможність роздрібного (оптового) торговельного підприємства

1. КУРСОВА РОБОТА «Конкурентоспроможність роздрібного (оптового) торговельного підприємства»

КУРСОВА РОБОТА
«КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
РОЗДРІБНОГО (ОПТОВОГО)
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА»
Виконав учень:
Приймачук В.В.

2.

Об’єктом дослідження є ВАТ «Миколаївський комбінат
хлібопродуктів».
Мета написання курсової роботи – висвітлення важливих
питань з оцінки конкурентоспроможності та шляхів її підвищення
на прикладі ВАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів».

3.

ВСТУП
Одна з найважливіших задач розвитку підприємства і
країни в цілому, нерозривно пов`язана з ефективністю
виробництва, забезпечення випуску необхідної
кількості сучасних виробів та покращення якості,
досягнення конкурентоспроможності продукції на
ринку.
Загострення конкурентної боротьби (за збут своєї
продукції, за місце на ринку) поміж фірмамивиробниками та торговими організаціями змушує
шукати їх нові засоби впливу на рішення покупців.
Одним з таких шляхів є створення товарів покращеного
рівня якості.

4.

1.1.Поняття конкурентоспроможності та фактори її формування
Загострення конкурентної боротьби (за збут своєї
продукції, за місце на ринку) поміж фірмами-виробниками
змушує шукати їх нові засоби впливу на рішення покупців.
Одним з таких шляхів є створення товарів покращеного
рівня якості.
Для виживання та укріплення позицій на ринку будь-яке
підприємство повинно забезпечувати власну
конкурентоспроможність. Як свідчать дослідження,
забезпечення конкурентоспроможності підприємства – це
цілеспрямований процес підтримання наявних та
формування нових конкурентних переваг в межах існуючих
та потенційних для підприємства конкурентних ринків у
динамічних умовах функціонування, який повинен з
високою ймовірністю гарантувати очікувані результати у
цій сфері.

5.

1.2. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності
Оцінка здійснюється шляхом зіставлення
параметрів аналізованої продукції з параметрами бази
порівняння. Порівняння проводиться за групами
технічних і економічних параметрів. При порівнянні
використовуються диференціальний і комплексний
методи оцінки.
Перелік оцінки показників відбирається експертами
чи підприємством, яке оцінює
конкурентоспроможність. Чим більша площа
багатокутника, тим вище показники
конкурентоспроможності окремих товарів, фірм,
галузей

6.

1.3. Конкурентоспроможність хлібобулочних виробів
На
конкурентоспроможність
харчових
підприємств впливає безліч факторів, причому як
позитивних, так і негативних. Виявлення цих
факторів, а також оцінка ступеню їх впливу на
конкурентоспроможність підприємств дозволить
визначити наявні резерви і сформувати основні
напрями підвищення конкурентоспроможності.
Наукова
методологія
формування
конкурентоспроможності
підприємств
хлібопекарської
галузі
передбачає
систематизацію передумов її досягнення, це:
наявність ресурсного забезпечення (людські,
сировинні, фінансові ресурси), співвідношення
попиту і пропозиції на асортимент хліба та
хлібобулочних виробів, дотримання пріоритетів у
виробничо-господарській
діяльності,
передбачення форс-мажорних обставин та
факторів
зміни
ринкового
середовища:
суб’єктивних, регулюючих і постійних, які так чи
інакше мають вплив на посилення чи
послаблення конкурентних переваг

7.

2.1. Загальна характеристика ПАТ «Миколаївський комбінат
хлібопродуктів»
Публічне акціонерне товариство «Миколаївський комбінат
хлібопродуктів» розташоване на півдні України в 500 метрах від
причалів Миколаївського морського торгового порту, за адресою м.
Миколаїв, вул. 1 Слобідська, 122. Код ЄДРПОУ – 00952114.
Підприємство було засноване у 1958 році і успішно функціонує
сьогодні, налічуючи 400 працівників.

8.

ПАТ
«Миколаївський
комбінат
хлібопродуктів»
виробляє і реалізує
наступну продукцію:
• борошно пшеничне всіх сортів
(протоколом
випробувань
харчової
продукції
№64/1-2-3-4/128-129-130-131
від 29.06.11 Міністерство охорони
здоров'я України ,ДСЕС підтверджено
відсутність ГМО);
• борошно житнє всіх сортів;
крупа
манна
(протоколом
випробувань харчової продукції №64/1-23-4/128-129-130-131
від
29.06.11
Міністерство
охорони
здоров'я
України,ГСЭП підтверджено відсутність
ГМО);
• висівки розсипні;
висівки гранульовані;
комбікорми і кормосуміші для с/г
тварин, риб і птиці.

9.

2.2. Оцінка
хлібопродуктів»
конкурентоспроможності
ПАТ
«Миколаївський
комбінат
ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів»
можна
вважати
конкурентоспроможним
підприємством, оскільки:
1. Продукція підприємства високоякісна та
екологічно чиста що користується попитом в
Миколаївській області та в інших регіонах України;
2.
Добре
налагоджені
організаційноуправлінський механізм: на підприємстві частково
використовуються всі методи управління колективом,
важливе значення має метод переконання та метод
фінансового заохочення працівників;
3. Механізм маркетингової діяльності ПАТ
«Миколаївський комбінат хлібопродуктів» плягає у
створенні попиту та одержанні прибутку шляхом
максимального задоволення потреб споживачів
4. Підприємство довгий час співпрацює з різними
роздрібними торгівельними мережами, а саме
магазинами,
супермаркетами,
приватними
підприємцями, забезпечуючи їх якісною продукцією за
прийнятною ціеною. Це свідчить про те, що ПАТ
«Миколаївський комбінат хлібопродуктів» є надійним
бізнес-партнером.

10.

2.3.Можливості
підприємства
підвищення
конкурентоспроможності
торговельного
У результаті оцінки конкурентноздатності продукції можуть бути прийняті
наступні шляхи підвищення конкурентноздатності:
- зміна складу, асортименту, структури застосовуваних матеріалів (сировини,
напівфабрикатів), що комплектують виріб або конструкції продукції;
- зміна порядку проектування продукції;
- зміна технології виготовлення продукції, методів випробувань, системи
контролю якості виготовлення, збереження, упакування, транспортування,
монтажу;
- зміна цін на продукцію, цін на послуги, по обслуговуванню і ремонту, цін на
запасні частини;
- зміна порядку реалізації продукції на ринку;
- зміна структури і розміру інвестицій у розробку, виробництво і збут
продукції;
- зміна структури й обсягів коопераційних постачань при виробництві
продукції і цін на комплектуючі вироби і складу обраних постачальників;
- зміна системи стимулювання постачальників;
- зміна структури імпорту і видів імпортованої продукції.

11.

ВИСНОВКИ
Сьогодні для того, щоб
виробникові добитися успіхів в
конкурентній боротьбі, необхідно
не просто вивчати ринок,
правильно оцінювати свою
конкурентоспроможність,
можливості конкурентів і
чинники що їх визначають, але
так само ще й надавати керуючий
вплив на
конкурентоспроможність,
формувати основні напрямки її
підвищення. Розробка механізму
управління
конкурентоспроможністю стає
однією з найважливіших задач
підприємства, без рішення якої
виробникові важко вижити на
ринку в умовах конкуренції та
отримати бажаний результат від
своєї діяльності.

12.

Продукція Миколаївського хлібокомбінату реалізується в
Миколаївській області а також доставляється споживачам і в інші
регіони України.
English     Русский Rules