Особливості страхування сільськогосподарських підприємств
Висновки
2.23M
Categories: financefinance lawlaw

Страхування сільськогосподарських підприємств

1. Особливості страхування сільськогосподарських підприємств

Підготували
студентки Фк-14-5
Мороз Софія
Цуркан Ірина

2.

Страхувальники
усі юридичні та фізичні
особи, що займаються
сільським господарством
та
використовують
земельні угіддя.
Страховики
страхові компанії, які мають
ліцензію на проведення цього
виду страхування, достатні
резерви, а також фахівців, добре
ознайомлених з особливостями
аграрного виробництва.

3.

Сільськогосподарське підприємство має право страхувати будь-яку
частину свого майна за повною вартістю (вибіркове страхування).
Окремо від власного майна можуть страхуватися основні фонди, що
передані в оренду іншим підприємствам та організаціям.
Найбільш ризикованим є
вирощування врожаю
сільськогосподарських культур та
багаторічних насаджень.
Згідно з чинним законодавством України: страхування врожаю
сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень для
державних підприємств здійснюється в обов’язковій формі, а для
колективних і фермерських господарствах – на добровільних засадах.

4.

Урожай с/г культур та
багаторічних насаджень
плодоносного віку
Дерева та плодово-ягідні
культури, що ростуть у садах
та виноградники
Об’єкти страхування
Сільськогосподарські
тварин, птиця, хутро тварин,
бджоли у вуликах і т.д.
Будівлі та споруди, техніка
об’єкти незавершеного
виробництва, передавальні
пристрої, транспортні
засоби, сировина та
матеріали, продукція

5.

Страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних
насаджень здійснюється на випадок настання таких страхових подій:
— посуха, вимерзання, заморозок, град, злива, буря, повінь, сель,
пожежа;
— вимокання, випрівання, спричинені стихійним лихом;
— зниження якості продукції окремих сільськогосподарських культур

6.

Страхування тварин направлено
на:
Відшкодування збитку від:

падежу,
загибелі
або
вимушеного забою тварин;
— крадіжки;
— неправомірних дій третіх осіб.
Зменшення та компенсацію
збитків тваринницької
продукції від:
— стихійних лих;
— пожеж;
— інших несприятливих подій.

7.

Вивчення збитків страхового відшкодування
Збиток обчислюють, помножуючи різницю між вартістю фактично
отриманого урожаю даного року і середньою врожайністю за попередні 5
років з 1 га на всю площу посіву.
Якщо на всій площі , де пошкоджена культура, або на частині такої площі
здійснено пересів, збиток визначається з урахуванням вартості фактично
одержаного валового урожаю культури і фактичної вартості урожаю на
площу пересіву за цінами реалізації цієї продукції.
Сума страхового відшкодування виплачується пропорційно до % площі
культури за договором страхування від фактично посіяної культури
Розмір збитку, завданого загибеллю тварин, визначається так:
встановлюють середню страхову суму за одну валову тварину за договором
та помножують на кількість загиблих голів

8.

Динаміка кількості договорів
агрострахування

9.

Динаміка ринку агрострахування у 2015-2016 рр
Показник
Договорів
страхування
Застрахована
площа,га
Страхова
сума,
млн грн
2015 р
2016 р
1062
309
689200
343400
3969
895,4
Премії, млн грн
77,7
36,8
Виплати,млн грн
10
-
Рівень виплат,%
12,9
-
2
4,1
Страховий
тариф,%

10. Висновки

Ринок агрострахування демонструє тенденцію до повільного
скорочення: зменшуються всі реальні показники його діяльності через
відсутність мультиризикового страхування на освновні періоди
діяльності підприємтсв. Насамперед для покращення клімату на
ринку агрострахування необхідно поширити перелік ризиків до
страхування, та зменшити повне покриття маломожливих ризиків,
створюючи привабливі умови для клієнта.
English     Русский Rules