Тема: Що означає бути громадянином держави
Після засвоєння змісту цієї теми ви зможете:
План уроку
Вправа “Сонце”
Громадянство – стійкий правовий зв’язок людини з конкретною державою. Із конституції України Стаття 25 Громадянин України не може бути по
Документами, що підтверджують громадянство є:
Підстави набуття громадянства України:
Документами, що підтверджують громадянство є:
Домашнє завдання
1.53M
Category: lawlaw

Громадянин держави

1. Тема: Що означає бути громадянином держави

L/O/G/O

2. Після засвоєння змісту цієї теми ви зможете:

ПІСЛЯ ЗАСВОЄННЯ ЗМІСТУ ЦІЄЇ ТЕМИ
ВИ ЗМОЖЕТЕ:
o розтлумачувати поняття “ громадянство ” ;
o розрізняти статус громадянина, іноземця, особи без
громадянства;
o називати підстави набуття й припинення громадянства
України;
o розв'язувати правові ситуації щодо набуття громадянства
дітьми;
o оцінювати важливість та правове значення юридичного
зв'язку людини і держави.

3. План уроку

ПЛАН УРОКУ
1. Що означає бути громадянином держави
2. Як набути громадянства України
3. За яких підстав припиняється
громадянство України

4. Вправа “Сонце”

?
?
?
Я
?
син
друг
?
?

5. Громадянство – стійкий правовий зв’язок людини з конкретною державою. Із конституції України Стаття 25 Громадянин України не може бути по

Громадянство – стійкий правовий
зв’язок людини з конкретною державою.
Із конституції України
Стаття 25
Громадянин України не може бути позбавлений
громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин не може бути вигнаний за межі
України або виданий іншій державі.
Україна гарантує піклування та захист своїм
громадянам, які перебувають за її межами.

6. Документами, що підтверджують громадянство є:

• паспорт громадянина України,
• свідоцтво про належність до громадянства,
• паспорт громадянина України для виїзду за
кордон,
• тимчасове посвідчення громадянина
України,
• проїзний документ дитини,
• дипломатичний паспорт,
• службовий паспорт,
• посвідчення особи моряка,
• посвідчення члена екіпажу,
• посвідчення особи на повернення в Україну.

7. Підстави набуття громадянства України:

за народженням
за територіальним походженням
внаслідок прийняття до громадянства
внаслідок поновлення у громадянстві
внаслідок усиновлення
внаслідок встановлення над дитиною опіки чи
піклування
7) внаслідок встановлення над особою,
визнаною судом недієздатною, опіки
8) у зв'язку з перебуванням у громадянстві України
одного чи обох батьків дитини
9) внаслідок встановлення батьківства
10) за іншими підставами, передбаченими
міжнародними договорами України.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. Документами, що підтверджують громадянство є:

• паспорт громадянина України,
• свідоцтво про належність до громадянства,
• паспорт громадянина України для виїзду за
кордон,
• тимчасове посвідчення громадянина України,
• проїзний документ дитини,
• дипломатичний паспорт,
• службовий паспорт,
• посвідчення особи моряка,
• посвідчення члена екіпажу,
• посвідчення особи на повернення в Україну.

15.

ПРИПИНЕННЯ
ГРОМАДЯНСТВА
ВИХІД (з власної
волі повнолітньої
особи)
ВТРАТА (за
підставами,
визначеним
законом)
• набуття громадянства
на підставі фальшивих
документів,
• невихід з
попереднього
громадянства.
• державна чи військова
служба в іноземній
державі,
• користування правами
чи виконання обов'язків
іншої держави.

16.

Робота з правовим документом
Опрацювати ст. 7 та ст. 9, Закон «Про громадянство» і дати
відповіді на запитання.
1. Чи буде припинене громадянство України щодо особи, що пішла за
контрактом на військову службу в одній з європейських країн?
2. Чи буде припинено українське громадянство особи, що виїхала на
ПМЖ до США?
3. Чи буде припинене українське громадянство особи, що постійно
проживає в Україні, але прийняла російське громадянство?

17. Домашнє завдання

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
-
Опрацювати матеріал підручника § 8
English     Русский Rules