Річки
Рослинний світ
Тваринний світ Черкаської області
Тваринний світ Херсонської області
Промисловість та сільське господарство
Транспорт
Найбільші підприємства областей
Частка площі областей від площі України
Частка чисельності населення областей в загальній чисельності України за три останні роки
Густота населення
Густота населення
Коефіцієнт концентрації та диверсифікації населення
Порівняння обсягів валового регіонального продукту
ВРП
Темп зростання ВРП
ЄДРПОУ
Кількість субєктів ЄДРПОУ
Порівняння обсягів виробництва основних видів продукції
Введено в експлуатацію м кв. на душу населення
Коефіцієнт міжрайонної товарності(товари)
Коефіцієнт міжнародної товарності(послуги)
Рівень безробіття та середньомісячна заробітна плата
Рівень безробіття
4.83M
Category: economicseconomics

Розрахунково - графічна робота "Регіональна економіка"

1.

2.

Черка́ська о́бласть — адміністративнотериторіальна одиниця України,
розташована у
центральній лісостеповій частині країни
по обидва берега середньої
течії Дніпра та Південного Бугу.
Область на півночі межує з Київською,
на півдні з Кіровоградською,
на сході з Полтавською та з Вінницькою
областю на заході.
Херсо́нська о́бласть — область у
південній частині України, у
межах Причорноморської низовини.
На північному заході межує
з Миколаївською, на півночі —
з Дніпропетровською, на сході —
із Запорізькою областями України,
на півдні з Автономною Республікою
Крим..

3.

Черкаська Херсонська
область
область
Площа території
20900 км²
Чисельність
населення
Адміністративний
центр
Кількість районів
1226874 млн.осіб
28461 км²
1053726 млн.осіб
Місто Черкаси Місто Херсон
20
18
Кількість міст
Обласного значення-6
Районного значення-10
Обласного значення-4
Районного значення-5
Кількість СМТ
15
723
31
568
Кількість сіл

4.

Граніт
Буре
вугілля
Титанові
руди
Бентоніт
Гіпс
Торф

5.

Цементна
глина
Газ
Мергель
Сіль
Вапняк
Торф

6.

Черкаська область
Херсонська
область
Клімат
Клімат регіону помірно
континентальний. Зима м'яка, з частими
відлигами. Літо тепле, в окремі роки
спекотне, західні вітри приносять опади.
Пересічна температура повітря +7,2 °C.
Середня температура найхолоднішого
місяця січня — 8,9 °C. Середня
температура липня становить + 27,5 °C.
Максимальна +45 °C, мінімальна −37 °C.
Період з температурою +10 °C становить
160 — 170 днів. Опадів 450–520 мм у рік
Клімат помірно
континентальний, посушливий.
Середньорічні температури: літня
+22,4 °C, зимова −2,1 °C.
Максимальна літня температура
+40 °C, мінімальна зимова
−31,5 °C. Тривалість безморозного
періоду в середньому 179 днів на
рік. Середньорічна кількість
опадів від 300 до 420 мм. За
сильного вітру часом навіть
узимку виникають пилові бурі.
Грунти
У ґрунтовому покриві на
правобережжі
переважають чорноземи, на
піднесених місцях — сірі і світло-сірі
ґрунти. На лівобережжі поширені
дерново-глеєві, могутні лучні і
дерново-підзолисті ґрунти.
Ґрунти на півночі Херсонщини
це південні чорноземи з
лісовим підґрунтям. На півдні
вони переходять у темнокаштанові і каштанові ґрунти.
Для узбережжя Чорного та
Азовського морів характерні
солончаки.

7. Річки

• Водна поверхня області займає 4%
загальної площі території. По області
протікає 1037 річок, які належать
басейну Дніпра і Південного Бугу.
Головна річка — Дніпро (150 км —
довжина по території області),
водяне дзеркало якого у зв'язку зі
створенням Кременчуцького (довжи
на — 130 км) й Канівського
водосховища значно збільшилося.
• праві притоки Дніпра — Рось (101
км), Вільшанка, Тясмин (133 км),
ліві —
Супій, Золотоношка, Ірклій, Коврай,
Баталей, Сула.
• до басейну Південного Бугу
належать річки Гірський Тікич (161
км), Гнилий Тікич, Ятрань.
В області налічується 19 малих
річок та балок довжиною понад
10 км і 163 річки та балки
(в гирлі Дніпра) довжиною менше
10 км. До річок, довжина яких
перевищує 10 км,
належать Каланчак, Велика
Калга, Конка, Козак, Інгулка, Білозі
рка, Рвач, Чайка. Усі річки
належать до басейну Дніпра і лише
тільки р. Каланчак впадає в Чорне
море. А в Приморській смузі, між
нижньою течією Дніпра
і Азовським морем, постійних
річок немає зовсім.

8. Рослинний світ

Серед деревних порід у лісах
переважають дуб, ясен, сосна, граб,
вільха, липа, клен, береза, тополя.
Серед кущів
поширена ліщина, калина, шипшина
, терен, черемха.
У Черкаській області на території
урочища «Холодний Яр» зростає
один із найстаріших дубів України
віком близько 1000 років — дуб
Максима Залізняка.
Рослинний світ можна охарактеризувати як
єдність флори і рослинності. У зв'язку з
різноманітністю природних умов території
області тут зростає велика кількість видів
рослин і грибів. Рослинність області дуже
різноманітна.Серед дерев переважають
тополі,верби,берези,дуби. Водна
рослинність займає величезні площі
мілководь та водотоків. З не вкорінених,
вільно плаваючих рослин переважають
ряска мала, сальвінія плаваюча, спорідела
багатокоринева. Не вкорінена рослинність
є дуже давньою, в її складі багато широко
ареальних видів, реліктів.

9. Тваринний світ Черкаської області

Розташування області
у лісостеповій зоні зумовлює
різноманітний видовий склад фауни.
Налічується 66 видів ссавців, 280
видів птахів, 9 видів плазунів, 11
видів земноводних, 44 види риб. У
лісах області
водяться: лось, олень, сарна, дикий
кабан, вивірка, вовк, лисиця
звичайна, заєць сірий, по берегах
річок, озер і ставків — бобер
європейський, видра
річкова, крижень, кулики. У
водоймищах —
лящ, окунь, щука, судак, короп,
товстолобик, сом, карась.

10. Тваринний світ Херсонської області

Для всіх природних комплексів,
представлених в цьому регіоні,
фоновими видами ссавців є козуля
європейська , лисиця звичайна , миша
звичайна з птахів всюди зустрічаються
воронові та чайкові, типові
представники герпетофауни — гадюка
степова та вужі, батрахофауни —
зелена ропуха квакша. Дніпро у своїй
нижній течії є своєрідним
фауністичним кордоном для ряду
видів. Так, наприклад, на його
правобережжі
зустрічаються кріт , крапчастий
ховрах , комаха кравчик-головач,a на
лівобережжі — малий ховрах, сліпак
піщаний, ємуранчик .

11. Промисловість та сільське господарство

У сукупному випуску товарів і послуг питома Промисловий комплекс Херсонщини
вага промисловості становить 42%.
складають понад 200 підприємств, що
Структура промислового виробництва
представляють такі галузі, як
області характеризується такими
машинобудування, харчова та
показниками:
переробна, хімічна та целюлознодобувна промисловість становить 2,2%
загальнообласного обсягу. У промисловому паперова, легка промисловість,
виробництві переважають харчова (39,9%) електроенергетика. Однак традиційно
та хімічна (26,9%)промисловість. Машинобуд пріоритетною вважається
ування і металообробка складають 8%, легка суднобудування. Сільське
промисловість — 1,5%.У харчовій
господарство області спеціалізується
промисловості найбільш розвинуті такі галузі
на вирощуванні якісного
як цукрова, м'ясопереробна, молочна,
борошномельно-круп'яна, лікеро-горілчана, продовольчого зерна озимої пшениці,
кукурудзи, рису, соняшнику, а також
консервна.У структурі
овощебахчевих культур: кавуни,
сільськогосподарського
помідори. Через сприятливі кліматичні
виробництва рослинництво складає
62%, тваринництво — 38%. Провідна
умови тут розвинені садівництво,
культура серед зернових — озима
виноградарство і тваринництво м'ясопшениця, технічних — цукрові
молочного напряму.
буряки і соняшник. Серед галузей
тваринництва виділяється скотарство м'ясомолочного напряму.

12. Транспорт

На території області проходить 6049,4 Головною особливістю економікокілометрів автомобільних доріг,
географічного положення Херсонського
державного значення 656,1 км, доріг регіону є його розташування в Азовомісцевого значення 5393,3 км, ґрунтові Чорноморському басейні та басейні
дороги становлять 208,9 км, тобто
річки Дніпро. Херсонщина – транзитна
дороги з твердим покриттям в
область з потужною транспортною
загальній довжині автомобільних доріг системою: залізничною, морською,
становлять 96,5%. В області
річковою, автомобільною. Є можливість
функціонують 1 автовокзал та 29
розвитку авіаційного сполучення. Все це
автостанцій. На території області
дозволяє Херсонській області
розташовано 25 підприємств
відігравати важливу роль у встановленні
залізничного транспорту, 3 залізничні міжнародних і міжрегіональних
вокзали. У регіоні проходить 150
транспортних зв'язків.
кілометрів експлуатаційних річкових По території області проходять два
судноплавних шляхів. Найголовнішим міжнародні транспортні коридори. Два
є р. Дніпро. Функціонує міжнародний морських торговельних порти, два
аеропорт «Черкаси». Має єдину злітно- річкових порти, тисячі кілометрів
посадкову смугу, яка за усіма
залізничних і автодоріг пов'язують
характеристиками є третьою в Україні. Херсонську область з іншими регіонами
України, країнами СНД.

13. Найбільші підприємства областей

-ВАТ "Азот" ;
- ВАТ "Черкаський лакофарбовий
завод "Аврора“;
-ТОВ "Черкаський лікеро–горілчаний
завод“;
-ТЗТ "Черкаський шовковий
комбінат“;
-АТ "Черкаська меблева фабрика“;
-ТОВ "Черкаський деревообробний
комбінат“;
-ВАТ „Золотоніський
машинобудівний завод ім. І.І.
Лепсе”;
-ТОВ „Золотоніський
лікерогорілчаний завод „Златогор”;
-ВАТ „Золотоніська парфюмернокосметична фабрика”;
-ДП „Златодар”.
-АТ «Херсонський
суднобудівний завод»;
-Херсонський державний
завод «Палада»;
-Херсонський державний
завод суднового
обладнання та суднової
арматури «Судмаш»;
--Завод «Данон Дніпро»;
- ПАТ «Дім марочних
коньяків «Таврія»;
-ТМ “Чумак”;
-ПАТ «Дунапак».

14. Частка площі областей від площі України

Регіон
Черкаська область
Площа(S)
20900 км²
Частка(D)
3,46 %
Херсонська
область
28461 км²
4,71 %
Україна
603 628 км²
100%
Частка(D)
100,00%
80,00%
60,00%
Частка(D)
40,00%
20,00%
0,00%
20900 км²
28461 км²
603 628 км²
Черкаська область
Херсонська область
Україна

15. Частка чисельності населення областей в загальній чисельності України за три останні роки

Регіон
Населення(N),тис.осіб
2015
2016
2017
Частка(D),%
201
5
2016
2017
Черкаська
область
124017 1230305 1226170
9
2,9
2,8
2,8
Херсонська
область
106161 1055218 1053235
9
2,5
2,5
2,5
100
100
4260496 4243421
8
7
Україна
423886
91
1400000
1200000
1000000
800000
Черкаська область
600000
Херсонська область
400000
200000
0
1
2
3
4
5
6
100

16. Густота населення

Регіон
Населення, тис.осіб
Площа
Густота,осіб км
2015
2016
2017
км
2015
2016
2017
Черкаси
1240179
1230305
1226170
20900 км²
59
59
59
Херсон
1061619
1055218
1053235
28461 км²
37
37
37
Україна
42604968 4243421
7
423886
91
603 628 км 70
²
70
70

17. Густота населення

1400000
1200000
1000000
800000
Черкаси
600000
Херсон
400000
200000
0
2015
2016
Населення, тис.осіб
2017
2015
2016
Густота,осіб км
2017

18. Коефіцієнт концентрації та диверсифікації населення

Показники
Роки
Черкаси
Херсон
Україна
Населення
2015
1240179
1061619
42604968
2016
1230305
1055218
42434217
2017
1226170
1053235
42388691
20900 км²
28461 км²
603 628 км²
2015
0,84
0,53
-
2016
0,83
0,52
-
2017
0,83
0,52
-
2015
1,19
1,88
-
2016
1,20
1,92
-
2017
1,20
1,92
-
Площа
Коефіцієнт
концентрації
Коефіцієнт
диверсифікації

19.

3,5
1,6
3
1,4
2,5
1,2
1
2
0,8
Херсон
Херсон
Черкаси
0,6
1,5
Черкаси
1
0,4
0,2
0,5
0
Коефіцієнт
концентрації
0
Коефіцієнт
диверсифікації

20. Порівняння обсягів валового регіонального продукту

Показники
Роки
Черкаси
Херсон
Україна
Валовий
2012
регіональний 2013
продукт
2014
31265 тис грн
19357 тис грн 1459096 млн.грн
33087 тис грн
20767 тис грн 1522657 млн грн
38466 тис грн
23250 тис грн 1586915 млн грн
Валовий
2012
регіональний 2013
продукт на
2014
одну особу
24558 грн
17910 грн
32002 грн
26168 грн
19311 грн
33473 грн
30628 грн
21725 грн
36904 грн
Темп
зростання
ВРП
2012
15,7%
4,9%
12,05%
2013
5,8%
7,2%
4,3%
2014
16,2%
11,9%
4,2%
Темпи
зростання
ВРП на одну
особу
2012
16,4%
5,4%
12,3%
2013
6,5%
7,8%
4,5%
2014
17,1%
12,5%
10,2%

21. ВРП

45000
35000
40000
30000
35000
25000
30000
20000
25000
Черкаси
20000
херсон
15000
Черкаси
15000
Херсон
10000
10000
5000
5000
0
0
2012
2013
2014
2012
2013
2014

22. Темп зростання ВРП

18
18
16
16
14
14
12
12
10
Черкаси
8
Херсон
10
6
6
4
4
2
2
0
Черкаси
8
Херсон
0
2012
2013
2014
2012
2013
2015

23. ЄДРПОУ

Показники
Роки
Черкаси
Херсон
Україна
Населення
2014
1260679
1072597
45426234
2015
1240179
1061619
42604968
2016
1230305
1055218
42434217
Кількість
субєктів
ЄДРПОУ
2014
24599
24008
1138342
2015
24690
24522
1109625
2016
25911
25639
1159892
Кількість субєктів
ЄДРПОУ на 1000
осіб населення
2014
19,5
22,3
25,0
2015
19,9
23,0
26,0
2016
21,0
24,2
27,3
Частка к-сті
суб.ЄДРПОУ
регіону в заг.
к-сті суб.ЄДРПОУ
по Україні
2014
2,1%
2,1%
2015
2,2%
2,2%
2016
2,2%
2,2%
Темпи зростання
к-сті суб.ЄДРПОУ
на 1000 осіб
населення
2014
1%
1,3%
5,4%
2015
2%
3,1%
4%
2016
5,5%
5,2%
9,2%

24. Кількість субєктів ЄДРПОУ

26500
6%
26000
5%
25500
4%
25000
3%
Черкаси
24500
Черкаси
2%
Херсон
Херсон
24000
1%
23500
0%
23000
Кількість субєктів
ЄДРПОУ
Темпи зростання
к-сті суб.ЄДРПОУ
на 1000 осіб
населення

25. Порівняння обсягів виробництва основних видів продукції

Показники
Роки
Черкаси
Херсон
Україна
Виробництво 2013
яєць
2014
742,7 тис.шт
1201,2 тис.шт
19614,8 млн.шт
854,4 тис.шт
1805,5 тис.шт
19587,3 млн.шт
2015
668,9 тис.шт
1577,8 тис.шт
16782,9 млн.шт
Виробництво 2013
молока
2014
511,7 тис.т.
308,8 тис.т.
11488,2 тис.т.
529,8 тис.т.
302,9 тис.т.
11132,8 тис.т.
2015
530,1 тис.т.
300,0 тис.т.
10615,4 тис.т.
Виробництво 2013
м`яса
2014
317,9 тис.т.
44,1 тис.т.
2389,4 тис.т.
325,2 тис.т.
48,6 тис.т.
2359,6 тис.т.
2015
313,8 тис.т.
48,9 тис.т.
2322,6 тис.т.
Заготівля
ліквідної
деревини
2013
617,7тис.м3
131,9тис.м3
18021,9 тис.м3
2014
658,6тис.м3
121,5тис.м3
18333,2тис.м3
2015
699,0тис.м3
76,6тис.м3
19267,7тис.м3
Добування
водних
біоресурсів
2013
5240 т
4036 т
225802 т
2014
6256 т
2832 т
91252 т
2015
5856 т
4530 т
88552 т

26.

Регіон
Введено в
експлуатацію тис.м кв
Введено в
експлуатацію м кв.
на душу населення
Темпи росту введення
в експлуатацію
житла,м.кв. на душу
населення
2013
2014
2015
2013 2014
2015
2013
2014
2015
Черкаси 130
127
193
1,02
1,01
1,5
2
0,9
5
Херсон
190
121
113
1,7
1,1
1,06
3,1
2,3
0,9
Україна
11217
9741
11044 2,4
2,1
2,5
2,6
1,9
1,9

27. Введено в експлуатацію м кв. на душу населення

3
2,5
2
6
Черкаси
1,5
Херсон
5
Україна
1
4
Черкаси
0,5
3
0
1
2
3
Херсон
Україна
2
1
0
1
2
3

28. Коефіцієнт міжрайонної товарності(товари)

Показники
Роки Черкаси
Експорт,млн
грн
2013 6165,6 тис грн 2952,8 тис грн
506565,6 млн грн
2014 9987,2 тис грн 5758,4 тис грн
862427,6 млн грн
2015 9990,6 тис грн 5483,2 тис грн
876923,3 млн грн
2013 3833,6 тис грн 2196,8 тис грн
615894,4 млн грн
2014 6660,8 тис грн 2980,8 тис грн
870859,2 млн грн
2015 5246,3 тис грн 3240,7 тис грн
300131,2 млн грн
Імпорт,млн
грн
ВРП,млн грн
2013
2014
2015
Коефіцієнт
2013
2014
2015
Херсон
Україна

29. Коефіцієнт міжнародної товарності(послуги)

Показники
Роки
Черкаси
Херсон
Україна
Експорт,млн
грн
2013
213,6 тис грн
330,4 тис грн
118690,4 млн.грн
2014
363,2 тис грн
595,2 тис грн
184332,6 млн грн
2015
462,3 тис грн
604,9 тис грн
223941,8 млн грн
2013
164 тис грн
40 тис грн
60872 млн грн
2014
523,2 тис грн
76,8 тис грн
101969,2 млн грн
2015
430,1 тис грн
186,3 тис грн
127029 млн грн
Імпорт,млн
грн
ВРП,млн грн
2013
2014
2015
Коефіцієнт
2013
2014
2015

30.

31.

32. Рівень безробіття та середньомісячна заробітна плата

Регіон
Рівень безробіття
Середньомісячна
зарплата,грн
2014 2015 2016
2014
2015
2016
Черкаси 3,5 % 3,3% 3,4%
2829
грн
3360
грн
4148
грн
Херсон
2617
грн
3480
грн
3123
грн
4195
грн
4060
грн
4545гр
н
2,3% 2,3% 2,4%
Україна 8,2% 9,3% 9,1%

33. Рівень безробіття

7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
Херсон
3,00%
Черкаси
2,00%
1,00%
5000
0,00%
2014
2015
2016
4500
4000
3500
3000
2014 рік
2500
2015 рік
2000
2016 рік
1500
1000
500
0
Черкаси
Херсон
Україна
English     Русский Rules