ТЕМА 4. Теорія граничної корисності і поведінка споживача
Потреби, блага, корисність
Потреби, блага, корисність
Потреби, блага, корисність
Потреби, блага, корисність
Спадна корисність блага
Спадна корисність блага
Рівновага споживача. Кардиналістський підхід
Рівновага споживача. Кардиналістський підхід
Рівновага споживача. Кардиналістський підхід
ТЕМА 4. Теорія граничної корисності і поведінка споживача
497.50K
Category: economicseconomics

Теорія граничної корисності і поведінка споживача

1. ТЕМА 4. Теорія граничної корисності і поведінка споживача

1
ТЕМА 4. ТЕОРІЯ ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ І
ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА
1.
2.
3.
Потреби, блага, корисність
Спадна корисність блага
Рівновага споживача.
Кардиналістський підхід

2. Потреби, блага, корисність

2
Потреби, блага, корисність
Потреби - суб’єктивні бажання, які людина намагається задовольнити
Класифікація потреб
За ступенем важливості для життєдіяльності людини
Первинні
Вторинні
За рівнем детермінованості
Еластичні
Нееластичні (жорсткі)
За формою задоволення
Індивідуальні
Колективні

3. Потреби, блага, корисність

3
Потреби, блага, корисність
Потреби
самореалізації
Потреби
у суспільному визнанні
Соціальні потреби
Потреби в безпеці та захищеності
Фізіологічні потреби
Рис. Піраміда потреб за А. Маслоу

4. Потреби, блага, корисність

4
Потреби, блага, корисність
Благо – те чим споживач задовольняє свої потреби
Види благ за різними класифікаційними ознаками
За рівнем доступності
ЕКОНОМІЧНІ (ОБМЕЖЕНІ)
НЕЕКОНОМІЧНІ (ВІЛЬНІ)
За способом споживання
ПРИВАТНІ
СУСПІЛЬНІ
За характером реакції на зміну доходу
ВИЩІ (ЯКІСНІ)
НИЖЧІ (НЕЯКІСНІ)

5. Потреби, блага, корисність

5
Потреби, блага, корисність
КОРИСНІСТЬ
це властивість блага задовольняти певні
потреби споживача
Корисність оцінюється за допомогою показників
сукупної (TU) та граничної корисності (MU)
DTU
MU =
DQ
¶TU
MU =
¶Q
Сукупна корисність (TU) Сумарна корисність, яку отримає споживач від
споживання всіх одиниць (частин) певного блага.
Гранична корисність (MU) – додаткова корисність, яку отримає покупець від
споживання ще однієї додаткової одиниці (частини) певного блага.

6. Спадна корисність блага

6
Спадна корисність блага
Корисність, яку отримує споживач від споживання блага А за тиждень
Кількість блага, од.,

Загальна корисність, ют.,
TU
Гранична корисність, ют.,
MU
0
1
2
3
4
5
6
0
7
12
15
16
15
12
7
5
3
1
-1
-3

7. Спадна корисність блага

7
Спадна корисність блага
18
TU, MU
15
12
9
TU
MU
6
3
0
-3
0
1
2
3
4
5
6
Кількість одиниць блага, Q
Рис. Динамика зміни сукупної та граничної корисності блага

8. Рівновага споживача. Кардиналістський підхід

8
Рівновага споживача.
Кардиналістський підхід
Етапи формування оптимального споживчого вибору
1) Придбання певної кількості товарів за власним бажанням індивіда.
Початкова структура споживання благ
Благо
Гранична
корисність,
ют., MU
Ціна,
грн., P
А
50
5
В
40
2
С
20
3

9. Рівновага споживача. Кардиналістський підхід

9
Рівновага споживача.
Кардиналістський підхід
Етапи формування оптимального споживчого вибору
2) Аналіз і вдосконалення структури споживання за критерієм
„Корисність-ціна”
Оптимальна структура споживання благ
Благо
Гранична
корисність,
ют., MU
Ціна,
грн., P
А
50
5
В
40
2
С
20
3

10. Рівновага споживача. Кардиналістський підхід

10
Рівновага споживача.
Кардиналістський підхід
Умова оптимального вибору споживача
MU A MUB MU C
MUN
...
PA
PB
PC
PN
Ціни благ, які споживаються за умови оптимального вибору є
рівновеликими для індивіда
MUA MUB
PA
PB
MU A
PA
MUB
PB

11. ТЕМА 4. Теорія граничної корисності і поведінка споживача

11
ТЕМА 4. ТЕОРІЯ ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ І
ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА
Дякую за увагу
English     Русский Rules