Презентація на тему: «Раціональна поведінка споживача та її аналіз»
Чому важливо зрозуміти поведінку споживача?
Раціональне споживання
Економічний підхід
Графічна модель оптимального вибору споживача
Практичне застосування концепції корисності
Сучасний погляд на поведінку споживача
Психологічні та соціологічні моделі поведінки споживача.
Психологічні мотиви: купівельні ефекти
Психологічні моделі поведінки споживача
Теорія реакції на подразнюючий фактор
Теорія пізнання
Соціологічні моделі
Інтегровані моделі
Практичне застосування психологічних та соціологічних моделей
Висновки
Список використаної літератури
917.67K
Category: economicseconomics

Раціональна поведінка споживача та її аналіз

1. Презентація на тему: «Раціональна поведінка споживача та її аналіз»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Економічний факультет
Кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Презентація
на тему: «Раціональна поведінка
споживача та її аналіз»
Виконали:
студенти II курсу
спеціальності «Економічна
теорія»
Хороша Н., Чижикова Д.,
Щербаков О.
Київ - 2015

2. Чому важливо зрозуміти поведінку споживача?

• Сучасний світ є ринковим – людство робить все, аби
якомога більше товарів знайшло свого покупця.
•Аналіз поведінки споживача лежить в основі
маркетингових, цінових стратегій.
•Для нас як для споживачів корисно зрозуміти власні
стимули та зовнішні ефекти, які керують вибором.

3. Раціональне споживання

Чи діє споживач у процесі
вибору раціонально?
Одностайну відповідь досі
намагаються знайти велика
кількість економістів, соціологів,
психологів. Вони виходять з
різних припущень про поведінку
споживача і факторів впливу на
неї.

4. Економічний підхід

Базується на концепції раціональності, що
встановлює залежність між споживчим попитом і
корисністю і ціною товару.
Людина діє у власних інтересах, максимізуючи
економічну ефективність споживчих наборів.
ЇЇ вибір не залежить від поведінки інших
споживачів, вона може чітко визначити який набір
благ є переважним.

5.

• Раціональність –
здатність зіставляти
різні набори благ та
обирати найбільш
оптимальний.
• Мета споживача –
максимізація
корисності від
споживання благ за
умов обмеженого
бюджету

6. Графічна модель оптимального вибору споживача

English     Русский Rules