Питання лекції:
Мета заняття:
1 питання
ПОТРЕБА
Що таке потреба?
Класифікація потреб
Абрахам Харольд Мáслоу
Піраміда А.Маслоу
Потреба має кількісну визначеність
Етапи розвитку потреб
Эрнст Энгель німецький экономіст і статистик
Закон Енгеля
1980-х рр. у США з ростом доходу на 1 %
Висновки по 1 питанню:
2 питання
БЛАГО
Висновки по 2 питанню:
3 питання
Корисність
Чи можливо виміряти корисність блага?
Корисність
Крива загальної корисності
Крива граничної корисності
Закон спадної граничної корисності
Висновки по 3 питанню
Всего вам хорошего, дорогие студенты !!!
0.96M
Categories: economicseconomics financefinance

Тема 3. Потреби, блага, корисність. Лекція 1. Сутність економічних потреб, класифікація благ та їх корисність

1.

ТЕМА 3. ПОТРЕБИ, БЛАГА,
КОРИСНІСТЬ
Лекція 1. Сутність економічних потреб,
класифікація благ та їх корисність
Розробив
к.е.н., доцент Макуха С.М.
14.10.16 22:03:38
1

2. Питання лекції:

ПИТАННЯ ЛЕКЦІЇ:
1. Потреби та їх класифікація
2. Сутність і класифікація благ
3. Загальна та гранична корисність блага.
14.10.16 22:03:38
2

3. Мета заняття:

МЕТА ЗАНЯТТЯ:
Розкрити сутність економічних потреб та благ і їх
класифікацію.
Вивчити зміст корисності та графічне зображення
загальної і граничної корисності.
Розкрити динаміку загальної та граничної
корисності при зміні кількості блага.
14.10.16 22:03:38
3

4. 1 питання

1 ПИТАННЯ
Потреби та їх класифікація
14.10.16 22:03:38
4

5. ПОТРЕБА

- (англ. want) необхідність у чомусь, бажання, нестача
чогось
Нужда
ба
е
р
т
о
П
14.10.16 22:03:38
т
Попи
5

6. Що таке потреба?

Потреба - це такий стан незадоволення
людини, який треба змінити, чи такий стан
задоволення, який вона бажає подовжити
Потреби - ідеальний внутрішньо спонукальний
мотив діяльності людини
14.10.16 22:03:38
6

7. Класифікація потреб

КЛАСИФІКАЦІЯ ПОТРЕБ
Первинні та
вторинні
Постійні та
тимчасові
Замінні та
незамінні
Невідкладні та
строкові
Індивідуальні
та колективні
Економічні
неекономічні
Які
передаються та
які не
передаються
Матеріальні та
духовні
Соціальні
14.10.16 22:03:38
7

8. Абрахам Харольд Мáслоу

АБРАХАМ ХАРОЛЬД МÁСЛОУ
американский психолог,
основатель гуманистической
психологии
1.04.1908г.8.06.1970г.
14.10.16 22:03:38
8

9. Піраміда А.Маслоу

ПІРАМІДА А.МАСЛОУ
Потреби у самореалізації
Потреби у визнанні та
шануванні
Потреби у любові та дружбі
Потреби у безпеці
Фізіологічні потреби
14.10.16 22:03:38
9

10. Потреба має кількісну визначеність

Одне благо може бути більш бажаним, ніж
інше. (різна інтенсивність чи напруженість,
або сила потреб).
Закон зростання потреб (закон
суспільного прогресу). Відбувається не
просте зростання кількості, а і зміна
структури потреб.
14.10.16 22:03:38
10

11. Етапи розвитку потреб

Перший етап — до середини 50-х років, домінували
матеріально-речові потреби.
Другий етап з середини 1950-х років з переходом до
«економіки споживання», з'являються побутове
обслуговування, освіта, медицина, спорт, відпочинок,
розваги та ін.
Третій етап почався у 1980-ті роки. Розвиток
творчості, духовний розвиток особистості
14.10.16 22:03:38
11

12. Эрнст Энгель німецький экономіст і статистик

Автор
«закона и кривої Энгеля»
26 березня 1821 р.
8 грудня 1896 р.
14.10.16 22:03:38
12

13. Закон Енгеля

— із зростанням величини доходів частка
витрат на придбання товарів першої
необхідності скорочується.
14.10.16 22:03:39
13

14. 1980-х рр. у США з ростом доходу на 1 %

попит зростав:
на продукти харчування на 0, 77 %,
на одяг — на 0,32 %,
на транспортні засоби — на 1,1 %,
на житло — на 0,89 %,
на медичні послуги — на 1,9 %,
на предмети розкоші — на 3,6 %,
на спортивні товари — на 3,7 %,
на послуги таксі — на 2,8 %.
14.10.16 22:03:39
14

15. Висновки по 1 питанню:

ВИСНОВКИ ПО 1 ПИТАННЮ:
1.
2.
3.
Потреби - ідеальний внутрішньо спонукальний
мотив діяльності людини.
Потреби різного виду формують ієрархічну
структуру.
Потреби людини безмежні.
14.10.16 22:03:39
15

16. 2 питання

2 ПИТАННЯ
Сутність і класифікація економічних благ
14.10.16 22:03:39
16

17. БЛАГО

- товар, явище або послуга, що задовольняє
певну людську потребу
14.10.16 22:03:39
17

18.

КЛАСИФІКАЦІЯ БЛАГ
Матеріальні
нематеріаль
ні
Уречевлені
неуречевлен
і
Взаємозамін
ні субститути
Взаємодопов
нюючі комплемент
и
Ті, які не
передаються
Ті, які
передаються
Нейтральні
Споживчі
виробничі
Приватні
суспільні
Теперішні
майбутні
Економічні
неекономічні
Антиблага
14.10.16 22:03:39
18

19.

Аксіоми теорії споживацького вибору
Аксіома повного упорядкування уподобань.
Аксіома транзитивності уподобань.
Аксіома про ненаситність потреб.
14.10.16 22:03:39
19

20. Висновки по 2 питанню:

ВИСНОВКИ ПО 2 ПИТАННЮ:
1.Споживач, вирішуючи проблему вибору
між благами, керується власними
індивідуальними уподобаннями та обмеженими
можливостями.
2.Блага можуть бути субститутами, або
комплементами.
14.10.16 22:03:39
20

21. 3 питання

3 ПИТАННЯ
Загальна і гранична корисність блага
14.10.16 22:03:39
21

22. Корисність

— це здатність товару або послуги задовольняти
потреби людини; задоволення, яке отримує
людина від споживання товару чи послуги.
Корисність - поняття суб'єктивне!
14.10.16 22:03:39
22

23. Чи можливо виміряти корисність блага?

для зручності аналізу використовують — ютиль
(з англ. utilitу — корисність)
Ютиль — теоретична міра, уявна одиниця
корисності товару
14.10.16 22:03:39
23

24. Корисність

КОРИСНІСТЬ
.
• Загальна корисність (TU)
• TU = ∑MU
.
• Гранична корисність (MU)
• MU = ΔTU/ΔQ
.
• Середня корисність (AU)
• AU = TU/Q
14.10.16 22:03:39
24

25. Крива загальної корисності

КРИВА ЗАГАЛЬНОЇ КОРИСНОСТІ
10
.
Корисність (U)
8
6
А
4
2
0
2
4
6
8
Кількість благ (Q)
14.10.16 22:03:39
10
25

26. Крива граничної корисності

КРИВА ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ
10
Корисність (U)
8
6
4
2
0
2
4
6
8
10
Кількість благ (Q)
14.10.16 22:03:39
26

27. Закон спадної граничної корисності

ЗАКОН СПАДНОЇ ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ
корисність кожної наступної, послідовно
спожитої одиниці блага має тенденцію до
зменшення і прагне до нуля.
14.10.16 22:03:39
27

28.

Приклад співвідношення загальної
та граничної корисності
Qx
TU x
MU x
1
10
10
2
18
8
3
24
6
4
28
4
5
30
2
6
30
0
7
28
-2
14.10.16 22:03:39
28

29.

Герман Генріх Госсен
Прусський економіст.
Автор закону спадної
граничної корисності
7.09.1810 р.- 13.02.1858 р.
14.10.16 22:03:39
29

30.

ЗАКОН СПАДНОЇ ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ
(перший закон Госсена)
ΔTU
MU
ΔQ
∆TU- додаткова порція корисності
∆Q - додаткова порція блага
14.10.16 22:03:39
30

31.

Другий закон Госсена
- корисність, отримана від останньої грошової одиниці,
витраченої на придбання будь якого блага, однакова
незалежно від того, на яке саме благо вона витрачена.
Гранична корисність молока та хліба
14.10.16 22:03:39
31

32.

Припущення покладені в основу теорії
споживацького вибору
- .більша кількість товару привабливіша для
споживача, ніж менша;
- споживач може віддати перевагу одному з
товарів, або визнати, що вони для нього
рівноцінні: А>В; А < В; А = В;
- якщо А > В; В > С; то А > C;
- бюджет витрачається так, щоб отримати
максимальне задоволення від суми
придбаних економічних благ
14.10.16 22:03:39
32

33. Висновки по 3 питанню

ВИСНОВКИ ПО 3 ПИТАННЮ
1.Корисність – поняття суб'єктивне і
може змінюватися для різних людей і по
мірі споживання.
2.Виділяють загальну, середню та
граничну корисність благ.
14.10.16 22:03:40
33

34. Всего вам хорошего, дорогие студенты !!!

ВСЕГО ВАМ ХОРОШЕГО, ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ !!!
14.10.16 22:03:40
34
English     Русский Rules