Податкова політика України в сучасних умовах.
0.96M
Category: economicseconomics

Податкова політика України в сучасних умовах

1. Податкова політика України в сучасних умовах.

Виконали студенти
групи ФК-14-5
Філь К.
Нечет О.

2.

З моменту незалежності України податкова політика є
нестабільною - прийнято не одну редакцію закону про оподаткування,
неодноразово змінювались порядок нарахування і сплати багатьох
податків, занадто громіздкою, невиправданою в адмініструванні та
незручною для платників залишається система та періодичність
звітності (в т.ч. автоматизованої).

3.

На сучасному етапі податкової політики України
відбувається наслідування уставлених принципів. Суть їх
полягає у наступному:

4.

Оподатковування доходів повинне носити однократний характер.
Багаторазове обкладання доходу чи капіталу неприпустимо.
Рівень податкової ставки повинний встановлюватися з
урахуванням можливостей платника податків, тобто рівня його
доходів. Оскільки можливості різних фізичних і юридичних осіб
неоднакові, то для них повинні встановлюватися диференційовані
податкові ставки. Використання таких заходів є справедливим.

5.

Сплата податків повинна носити обов'язковий характер. Податкова
система не повинна залишати сумнівів у платника податків у
неминучості платежу.
Податкова система повинна бути гнучкою і легко адаптуємою до
мінливих суспільно-політичних і економічних потреб. Один з
важливих аспектів цього положення - практика надання різних пільг.

6.

Податкова система повинна забезпечувати розумний перерозподіл
створюваного ВВП і бути ефективним інструментом державного
регулювання економічної політики.
Податкова політика може вважатися ефективною при
наявності двох умов:
- фінансового забезпечення виконання функцій держави;
- достатнього виконання основних принципів оподаткування.

7.

Висновок
В умовах глобального економічного і фінансового спаду
ситуація, що склалася в економіці України, розцінюється Верховною
Радою України як критична. Без коректування податкової політики
неможливо перебороти кризу і перейти до економічного зростання
English     Русский Rules