ПЛАН
ВІЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА
ВІЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА
УКРАЇНСЬКА СПЕЦИФІКА ВЕЗ
УКРАЇНСЬКА СПЕЦИФІКА ВЕЗ
НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЕЗ
СВІТОВИЙ ДОСВІД ВЕЗ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕЗ
257.88K
Category: economicseconomics

Вільні економічні зони в Україні

1.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА"
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
П Р Е З Е Н ТА Ц І Я Н А Т Е М У :
СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН (ВЕЗ)
ТА УКРАЇНСЬКА СПЕЦИФІКА
Виконав:
студент 2 курсу, 5 групи
юридичного факультету
денної форми навчання
Проха Кирил Володимирович
Перевірив:
Професор
Гальперіна Любов Павлівна
КИЇВ 2016

2. ПЛАН

1 ► ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ
2 ► УКРАЇНСЬКА СПЕЦИФІКА ВЕЗ
3 ► НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЕЗ
4 ► ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕЗ
5 ► СВІТОВИЙ ДОСВІД ВЕЗ

3. ВІЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА

це частина території держави, на якій встановлено вільний режим
для іноземних інвестицій і пільгові економічні умови (сприятливий
валютний режим, податкові пільги, низькі митні ставки, особливість
трудового законодавства тощо).
Одним із засобів залучення іноземних інвестицій, який безпосередньо
впливає на інтенсивність фінансово-кредитних потоків до країни, є
створення вільних (спеціальних) економічних зон

4. ВІЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА

ПРИ СТВОРЕННІ ВЕЗ, ЯК ПРАВИЛО, ВРАХОВУЮТЬСЯ ТАКІ ЧИННИКИ:
► економіко-географічні й екологічні умови;
► політична стабільність у регіоні;
► наявність транспортних мереж і комунікацій;
► ресурсний потенціал території;
► забезпеченість об'єктами виробничої і соціальної інфраструктури;
► відсутність підприємств із чітко визначеними відмінностями щодо
рівня рентабельності;
► відсутність суперечностей у податковій політиці на території ВЕЗ;
► спрощена та прискорена процедура вирішення всіх
організаційних питань;
► зважена політика відбору інвестиційних проектів.

5. УКРАЇНСЬКА СПЕЦИФІКА ВЕЗ

В УКРАЇНІ СТВОРЕНО 12 СЕЗ:
► «Сиваш»
► «Донецьке»
► «Рені»
► «Порто-Франко»
► «Славутич»
► «Азов»
► «Трускавець»
► «Яворів»
► «Миколаїв»
► «Закарпаття»
► «Ковель»
► «Порт Крим»

6. УКРАЇНСЬКА СПЕЦИФІКА ВЕЗ

СЕЗ "Миколаїв" створена у межах земельних ділянок і водних акваторій, на
яких розташовані державна холдингова компанія "Чорноморський
суднобудівний завод", СП "Домен шип'ярд океан", державне підприємство
"Суднобудівний завод імені 61-го комунара".
р
ДО ПІЛЬГ, ЗАПРОВАДЖЕНИХ У ЗОНІ, НАЛЕЖАТЬ ТАКІ:
► звільнення від ввізного мита терміном на п'ять років;
► встановлення нульової ставки ПДВ терміном на п'ять років;
► звільнення на три роки від оподаткування прибутку;
► оподаткування прибутку за ставкою, що дорівнює половині
діючої в наступні три роки;
► звільнення від оподаткування тієї частини прибутку підприємств
суднобудівної промисловості, яка спрямовується на розвиток
виробництва протягом 10 років, починаючи з четвертого року
реалізації інвестиційного проекту;
► повне звільнення на період реалізації проекту від сплати
земельного податку;
► скасування вимоги обов'язкового продажу надходжень в
іноземній валюті учасниками СЕЗ.

7. НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЕЗ

Закон України «Про загальні засади створення і функціонування
спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.1992 № 2673-XII
Закон визначає порядок створення і ліквідації та механізм
функціонування спеціальних (вільних) економічних зон на території
України, загальні правові і економічні основи їх статусу, а також
загальні правила регулювання відносин суб'єктів економічної
діяльності цих зон з місцевими Радами народних депутатів,
органами
державної виконавчої влади та іншими органами.

8. СВІТОВИЙ ДОСВІД ВЕЗ

Світовий досвід свідчить про те, що успіх діяльності ВЕЗ визначається, поряд з
іншими факторами, і тим, наскільки узгоджено діють місцеві органи
державної влади і адміністрація зони
У СВІТІ ФУНКЦІОНУЄ БЛИЗЬКО 4000 СЕЗ, У ТОМУ ЧИСЛІ:
► понад 400 зон вільної торгівлі,
► 400 науково-промислових парків,
► більше 300 експортно-виробничих зон,
► 100 зон спеціального призначення (еколого-економічних, офшорних, туристичних)
ЗА ОЦІНКАМИ ФАХІВЦІВ, НА ПОЧАТОК XXI СТ. ЧЕРЕЗ РІЗНОМАНІТНІ ВЕЗ ПРОХОДИТИМУТЬ ДО 30 %
СВІТОВОГО ТОВАРООБІГУ.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ ВЕЗ ПРАКТИЧНО В УСІХ КРАНАХ СВІТУ СПРАВЛЯЄ
ВПЛИВ НА ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ:
► збільшення обсягів виробництва,
► посилення зовнішньоекономічного обміну,
► зростання
► чисельності зайнятих,
► підвищення рівня життя

9. ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕЗ

В умовах функціонування ВЕЗ важливе місце має займати залучення
іноземних інвестицій шляхом створення спільних підприємств
Організація вільних економічних зон повинна здійснюватись під контролем
держави.
НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ВИКЛИКАНА ТИМ, ЩО СТВОРЕННЯ І
ЕФЕКТИВНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕЗ ВИМАГАЄ ДОТРИМАННЯ НАСТУПНИХ
УМОВ:
в
► політична та економічна стабільність в країні, яка забезпечує успішне
здійснення загальної економічної реформи;
► наявність спеціального законодавства щодо створення та
функціонування ВЕЗ та її взаємовідносин з прилеглими до неї регіонами;
► створення спеціального банку ВЕЗ, або відкриття рахунку, який
забезпечував би формування другого бюджету;
► вироблення перспективної програми розвитку ВЕЗ
English     Русский Rules