ТЕМА:
Мета ОВП:
В залежності від місця застосування розрізняють:
603.50K
Category: economicseconomics

Система планів, які діють у лісогосподарському виробництві

1. ТЕМА:

Система планів, які діють в лісогосподарському виробництві
ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА:
Система планів, які діють
у лісогосподарському
виробництві

2.

ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА: Система планів, які діють в лісогосподарському виробництві
ЗМІСТ:
• Види планів
• Стратегічне планування
• Тактичне планування
• Оперативно-виробниче планування

3.

ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА: Система планів, які діють в лісогосподарському виробництві
Питання 1
Види планів

4.

ТЕМА: Система планів, які діють в лісогосподарському виробництві
ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Види планів за різними критеріями
В залежності від тривалості періоду і
реалізації поставлених цілей
• Стратегічні (перспективні)
• Тактичні (поточні)
• Оперативні
Залежно від рівня планування
• Загальногосподарські
• внутрішньогосподарські
За функціональним призначенням
• Інвестиційні
• фінансові
За методами обґрунтування
• директивні
• індикативні
За стадіями розробки
• попередні
• остаточні
За ступенем точності
• укрупнені
• уточнені

5.

ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА: Система планів, які діють в лісогосподарському виробництві
Питання 2
Стратегічне планування

6.

ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА: Система планів, які діють в лісогосподарському виробництві
Стратегічне планування – це процес здійснення сукупності
систематизованих
і
взаємопов'язаних
робіт
щодо
визначення довгострокової мети, напрямків діяльності
окремого підприємства чи галузі народного господарства
Стратегічний план – це сукупність взаємоузгоджених заходів і дій для досягнення
довгострокових цілей та основні напрямки
діяльності підприємства з обґрунтуванням
ресурсного забезпечення

7.

ТЕМА: Система планів, які діють в лісогосподарському виробництві
ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Етапи стратегічного планування
Формування стратегічних цілей діяльності підприємства
Аналіз ринкового середовища та ринкових факторів
Аналіз альтернативних стратегій та вибір генеральної
стратегії
Оцінка потенціалу і перспектив розвитку підприємства,
відповідності цілям діяльності
Розробка ресурсних і функціональних субстратегій
підприємства
Практична реалізація плану, контроль і оцінка соціальноекономічних результатів

8.

ТЕМА: Система планів, які діють в лісогосподарському виробництві
ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
•Зростання
(наступальна)
Основні
стратегії
підприємств
•Виживання
(захисна)
Стабілізації
(наступальнозахисна)

9.

ТЕМА: Система планів, які діють в лісогосподарському виробництві
ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Основні розділи стратегічного плану
План маркетингу
План виробництва
План кадрового забезпечення
Фінансовий план і страхування ризику
Імідж організації (підприємства)

10.

ТЕМА: Система планів, які діють в лісогосподарському виробництві
ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Рівні розробки стратегії
Стратегія іміджу підприємства
Спостережна рада
Загальні стратегії
Правління підприємства
Ресурсні і функціональні стратегії
Функціональні підрозділи
Продуктово-товарні стратегії
Виробничі підрозділи

11.

ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА: Система планів, які діють в лісогосподарському виробництві
Питання 3
Тактичне планування

12.

ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА: Система планів, які діють в лісогосподарському виробництві
Тактичне (поточне) планування – процес створення передумов
для реалізації можливостей, що визначені на етапі
стратегічного планування
Тактичний план – комплексна програма
виробничої,
господарської,
економічної,
соціальної діяльності на рік

13.

ТЕМА: Система планів, які діють в лісогосподарському виробництві
ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Етапи тактичного планування
Аналіз результатів виробничої діяльності л/г підприємства
Розробка заходів щодо поліпшення показників діяльності
Аналіз кон'юнктури ринку
замовлень, укладання угод
і
формування
портфелю
Обґрунтування окремих розділів плану
Розгляд проекту плану радою трудового колективу
Доведення техніко-економічних показників до підрозділів
підприємства

14.

ТЕМА: Система планів, які діють в лісогосподарському виробництві
Основні розділи тактичного плану
ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
План підвищення технічного рівня виробництва
План маркетингу
План виробництва
План матеріально-технічного забезпечення
План з праці і заробітної плати
План з капітального будівництва і інвестиційних ресурсів
План соціального розвитку колективу
План охорони навколишнього середовища
План по собівартості, прибутку, рентабельності
Фінансовий план

15.

ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА: Система планів, які діють в лісогосподарському виробництві
Питання 4
Оперативно-виробниче
планування

16.

ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА: Система планів, які діють в лісогосподарському виробництві
Оперативно-виробниче планування – процес доведення до
безпосередніх виконавців виробничих завдань на різні періоди місяць, декаду, тиждень, добу, зміну – виходячи з конкретних
умов їх реалізації, що створились у плановому періоді
Оперативно-виробничий план – розгорнутий
календарний план на місяць, декаду, тиждень,
добу, зміну.

17. Мета ОВП:

ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА: Система планів, які діють в лісогосподарському виробництві
Мета ОВП:
забезпечення злагодженої роботи усіх виробничих
підрозділів підприємства
забезпечення рівномірної роботи підприємства

18. В залежності від місця застосування розрізняють:

ТЕМА: Система планів, які діють в лісогосподарському виробництві
ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Види ОВП:
В залежності від місця застосування розрізняють:
• міжцехове оперативно-виробниче планування
• внутрішньоцехове оперативно-виробниче планування
В залежності від змісту робіт розрізняють:
• календарне оперативно-виробниче планування –
полягає у складанні графіків робіт
• диспетчерування виробництва –
полягає у контролі за виконанням завдань
English     Русский Rules