Тема №4. Принцип недискримінації в роботі поліцейського
Критерії розумного пристосування
Форми розумного пристосування для людей з інвалідністю
Форми розумного пристосування для людей з інвалідністю
Розумне пристосування за ознакою статі
Розумне пристосування для представників релігійних громад
Приклади віктимізації
Гендерний баланс в роботі поліцейського
Гендерно-обумовлене насильство. Типові помилки.
Гендерно-обумовлене насильство. Кращі практики.
Гендерний баланс в роботі поліцейського
Гендерний баланс в роботі поліцейського
Гендерний баланс в роботі поліцейського
542.50K
Category: lawlaw

Принцип недискримінації в роботі поліцейського

1. Тема №4. Принцип недискримінації в роботі поліцейського

2. Критерії розумного пристосування

Ефективність
Еквівалентність
Незалежність

3. Форми розумного пристосування для людей з інвалідністю

1. Внесення модифікацій до будівель та приміщень, як
структурних, так і композиційних.
2. Перекладення певних вторинних, дрібних функціональних
обов’язків (але не основних) на іншого працівника.
3. Переведення на альтернативну вакантну посаду
4. Внесення змін до робочого або навчального графіка,
запровадження гнучкого графіка роботи або надання
можливості брати додаткові перерви в робочий час.

4. Форми розумного пристосування для людей з інвалідністю

5. Перенесення робочого або навчального місця до іншого
приміщення або поверху, надання дозволу на виконання певної
роботи з дому.
6. Надання дозволів на відсутність у робочий або навчальний час
для реабілітації, медичного огляду, лікування.
7. Модифікація наявного та придбання нового обладнання,
компенсаторних приладів.
8. Внесення змін до виробничих процедур, навчального плану,
стандартів.
9. Покладення на інших працівників обов’язків з надання
допомоги, менторства тощо.

5. Розумне пристосування за ознакою статі

• Стаття 56 Кодексу законів про працю України
• на прохання вагітної жінки або жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або
дитину-інваліда, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний встановлювати їй
неповний робочий день або неповний робочий тиждень.
• Стаття 178 Кодексу
• вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижують норми виробітку, норми
обслуговування або переводять на іншу роботу, яка є легшою та виключає вплив
несприятливих виробничих факторів зі збереженням середнього заробітку за попередньою
роботою. Жінки, які мають дітей віком до трьох років, у разі неможливості виконання
попередньої роботи, також мають бути переведені на іншу роботу зі збереженням
середнього заробітку за попередньою роботою.
• Стаття 186 Кодексу
• покладає на підприємства та організації з широким застосуванням жіночої праці обов’язок
організовувати дитячі ясла, дитячі садки, кімнати для годування грудних дітей тощо. За
відмову від вищезазначених заходів розумного пристосування законодавство встановлює
юридичну відповідальність.

6. Розумне пристосування для представників релігійних громад

Надання можливості носити вбрання, приписане релігійними канонами
певних конфесій, на робочому місці або інтегрування елементів такого
вбрання до робочої або шкільної уніформи.
Включення до меню заводських, шкільних, університетських та інших їдалень
(за умови наявності) страв, які відповідають дієтичним правилам певних
релігійних громад.
Перегляд робочого або навчального графіка з метою виділення часу для
відправлення обрядів представниками певних релігійних громад.
Впровадження винятків для представників релігійних громад або внесення
змін до певних функціональних обов’язків.
Виділення спеціального місця для відправлення релігійних обрядів, молитви,
медитації тощо.

7. Приклади віктимізації

необґрунтоване звільнення особи, яка подала скаргу на дискримінацію до
керівництва організації, органу державної влади або місцевого самоврядування,
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або суду;
утиск (див. обговорення цієї форми дискримінації в Розділі 1.4) особи, яка
подала скаргу на дискримінацію, у т.ч. з метою примушення таких осіб до
звільнення за власним бажанням;
необґрунтована відмова у прийнятті на роботу, просуванні по службі,
невиплата заслуженої премії або вжиття інших заходів необґрунтованого
«покарання» щодо особи, яка подала скаргу на дискримінацію;
відмова в наданні товарів або послуг, надання товарів або послуг нижчої
якості особі, яка подала скаргу на дискримінацію тощо.

8. Гендерний баланс в роботі поліцейського

Гендер
Гендерна рівність
Оцінка гендерної рівності
Закон України про рівність жінок та
чоловіків
Сексуальні домагання
Гендерно-обумовлене насильство

9. Гендерно-обумовлене насильство. Типові помилки.

1.зазвичай не заарештовували чоловіків, які
поводилися зі своїми дружинами або партнерками.
жорстоко
2.вдавалися до методів переконування та заспокоєння,
спрямованих на відновлення "миру в сім'ї", замість того, щоб
розглядати насильство як злочин та збирати докази, необхідні
для висунення звинувачення проти кривдника в суді.
3.не були достатньо чутливими до потреб жертв.
4.чоловіки-поліцейські, як правило, солідаризувались із
чоловіками-кривдниками, ставили під сумнів правдивість
показань жертви та звинувачували її в тому, що вона сама
спровокувала напад.
Як наслідок подвійна віктимізація потерпілого/ої.

10. Гендерно-обумовлене насильство. Кращі практики.

спеціальні тренінгові програми для поліцейських
спеціальна посада для жінки-поліцейської, яка надає
допомогу та інформацію жертвам сімейного насильства
та сексуальних злочинів, проводить освітню роботу
серед колег-поліцейських та надає інформацію про
домашнє насильство широкій громадськості.
державні рекомендації розглядати випадки
домашнього насильства скоріше як кримінальну дію, а
не як незначну приватну проблему, яку зацікавлені
сторони повинні вирішити між собою.

11. Гендерний баланс в роботі поліцейського

попередження і відповідь на різні форми
гендерно-обумовлених
злочинів
і
небезпек, з якими стикаються як жінки так
і чоловіки;
забезпечення рівного доступу чоловіків і
жінок до роботи та кар'єрного зростання в
Національній поліції;

12. Гендерний баланс в роботі поліцейського

Потерпілі часто не довіряють чоловікам в
формі, отже роль жінок-поліцейських
надзвичайно важлива у:
роботі з громадою,
розумінні досвіду потерпілого
вивченні викликів небезпеки, з якими
стикаються жінки

13. Гендерний баланс в роботі поліцейського

навчання та політика відповідальності із
запобігання утиску та/або сексуальним
домаганням;
гендерно-чутлива кадрова політика щодо
найму,
підтримки,
підвищення
та
професійного зростання жінок;
спеціальні політики щодо вагітності і
материнства; можливість гнучких робочих
умов;
асоціації жінок-патрульних.
English     Русский Rules