Живлення і травлення
Типи живлення у тварин
Екзогенне живлення
Способи живлення
Стадії живлення
Перевірка знань
Типи травлення
Організмове внутрішньоклітинне
Організмове позаклітинне
Травна система
Наскрізна травна система
Травна система риб
Травна система земноводних
Травна система птахів
Травна система ссавців
8.22M
Category: biologybiology

Живлення і травлення

1. Живлення і травлення

2.

• Типи живлення
-автоторофне
-гетеротрофне

3. Типи живлення у тварин

• Екзогенне
• Ендогенне

4. Екзогенне живлення

• Всмоктування поживних речовин через
поверхню тіла
• Надходження їжі через травну систему

5. Способи живлення

• Живлення вільноживучих тварин
Фітофагія, зоофагія, мікофагія, бактеріофагія
(мають пристосування)
• Сапротрофне живлення
• Симбіотрофне живлення

6. Стадії живлення

• поглинання

7.

• Перетравлення
Розщеплення складних речовин до простих за
допомогою ферментів,що утворюються в
травних залозах. (печінка, слинні,
підшлункова)

8.

• Всмоктування простих сполук (з травної
системи в кров)
• Транспорт речовин
• Засвоєння
• Виведення неперетравлених решток

9. Перевірка знань


1. Всмоктування
2. Хімічне розщеплення
3. Транспорт до клітин
4. Механічне подрібнення
5. Видалення неперетравлених решток
6. Засвоєння

10. Типи травлення

Позаорганізмове
внутрішньоорганізмове
• Внутрішньоклітинне
• Позаклітинне
• Приклітинне

11. Організмове внутрішньоклітинне

• В клітині за допомогою речовин травних
вакуоль

12. Організмове позаклітинне

• Ферменти залоз

13. Травна система

• Кишковопорожнинні (травна порожнина)
• Плоскі черви (сліпий кишечник)
Сліпозамкнена система( рот, глотка,
кишечник)

14. Наскрізна травна система

• Передній відділ (рот, ротова порожнина,
глотка, стравохід, шлунок)
• Середній відділ (тонка кишка, підшлункова
залоза, печінка)
• Задній відділ (товстий кишечник, пряма
кишка, анальний отвір)
Подумайте і визначте функції кожного відділу.

15.

16.

17. Травна система риб

18. Травна система земноводних

19. Травна система птахів

20. Травна система ссавців

English     Русский Rules