Курс Arduino для початківців
План заняття
Електричний ланцюг
Види навантаження
Послідовне з’єднання резисторів
Паралельне з’єднання резисторів
Закон Ома
Підключення тактової кнопки
Резистивний дільник напруги
Схема підключення до Arduino
Спрощена схема для плати Arduino UNO
Порти вводу/виводу інформації
3.25M
Category: electronicselectronics

Arduino для початківців. Найпростіші електричні кола. (Лекція 3-4)

1. Курс Arduino для початківців

НАЙПРОСТІШІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА

2. План заняття

Платорма – Arduino (сфери застосування, переваги, недоліки…)
Середовище розробки Arduino IDE
Будова програми “Led_arduino”
Опрацювання домашнього завдання (питання)
Електричні ланцюги
Послідовне/паралельне з’єднання (резисторів…)
Закон Ома
Резистивний дільник напруги (будова, функції, схема підключення)
Порти введення/виведення інформації (будова, структура…)

3. Електричний ланцюг

Електричний ланцюг— сукупність
сполучених між
собою провідників, електронних
компонентів, джерел струму й напруги,
перемикачів тощо, через які може
проходити електричний струм.
Під електричними колами постійного
струму в електротехніці мають на увазі
кола, в яких струм не змінює свого
напряму, тобто полярність
джерел ЕРС в яких постійна.

4. Види навантаження

активне — активний електричний опір (наприклад,
лампи, нагрівальні прилади);
ємнісне — навантаження кола змінного струму, при
якому вплив ємності переважає вплив індуктивності, а
струм при цьому за фазою випереджає напругу;
індуктивне — навантаження кола змінного струму, при
якому вплив індуктивності переважає вплив ємності, а
струм при цьому за фазою відстає від напруги.

5. Послідовне з’єднання резисторів

Послідовне з’єднання
Загальний номінальний опір резистора R
визначається за формулою:
R = R1 + R2 + R3 + … + Rn
Серед усіх резисторів поєднаних в один
спільний ланцюг, головну роль грає той у
якого найбільший опір. Саме він в
найбільшій мірі впливає на загальний
опір

6. Паралельне з’єднання резисторів

Паралельне з’єднання
Загальний номінальний опір резистора
R визначається за формулою:

7. Закон Ома

Сила струму в провіднику прямо
пропорційна напрузі і обернено
пропорційна опору.
I - ампер
U - вольт
R - Ом

8. Підключення тактової кнопки

9. Резистивний дільник напруги

Дільник напруги - це дві послідовні
ділянки кола, які називаються
плечами. Сума напруг на яких
рівна вхідній напрузі. Плече між
нульовим потенціалом і середньою
точкою називають – нижнім, а інше
називають – верхнім.

10. Схема підключення до Arduino

Повертаючи вал змінного резистора ви
змінюєте значення опору на центральному
конекторі резистора, що в свою чергу змінює
напругу, що подається на 0-й вхід плати Arduino.
Коли опір між центральним і боковим
конектором, який підключений до 5 вольт,
наближається до 0 (а опір на другому кінці
наближається до 10 кОм) напруга на
центральному конекторі близька до 5 вольт.
Ця напруга і є тим аналоговим сигналом, який
підводиться до плати і оброблюється
мікроконтролером.

11.

12. Спрощена схема для плати Arduino UNO

13. Порти вводу/виводу інформації

English     Русский Rules