Звіт про виконання бюджету міста Запоріжжя за 2016 рік
Основні показники соціально-економічного розвитку м.Запоріжжя за 2016 рік
Доходи бюджету міста
Динаміка надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету міста, млн.грн.
Структура доходів загального фонду бюджету
Податок на доходи фізичних осіб
Надходження податку на майно 802,4 млн.грн
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (247,5млн.грн. або 99,2% до плану)
Податок на прибуток підприємств
Структура доходів спеціального фонду бюджету
Видатки бюджету міста за 2016 рік
Структура видатків бюджету міста
Структура видаткової частини за економічною сутністю
Використання коштів в галузі “Освіта”
Дошкільні заклади освіти
Загальноосвітні навчальні заклади
Використання коштів в галузі “Охорона здоров’я”
Лікарні
Пологові будинки
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпе-чення за рахунок субвенцій з державного бюджету
Кошти бюджету міста на соціальний захист спрямовано на:
Утримання та розвиток транспортної інфраструктури міста Запоріжжя
Внески у статутні капітали комунальних підприємств міста
Утримання та розвиток транспортної інфраструктури міста Запоріжжя
Видатки 2016 року на природоохоронні заходи - 41,7млн.грн
3.95M
Category: financefinance

Звіт про виконання бюджету міста Запоріжжя за 2016 рік

1. Звіт про виконання бюджету міста Запоріжжя за 2016 рік

Департамент фінансової та бюджетної
політики Запорізької міської ради

2. Основні показники соціально-економічного розвитку м.Запоріжжя за 2016 рік

Темп зростання
до 2015 року
Обсяг реалізації
промислової продукції
104 604,4 млн.грн.
109,8%
Середньомісячна заробітна
плата штатних працівників
5 379,90 грн.
120,3%
Фонд оплати праці штатних
працівників
14 383,5 млн.грн.
116,9%
Роздрібний товарообіг
(за 9 місяців 2016 року)
11 104,8 млн.грн.
102,3%

3. Доходи бюджету міста

Доходи
6 067,0 млн.грн.
103,2% до плану
57,2%
податки, збори та
обов’язкові
платежі, що
формують
загальний фонд
3 469,4 млн.грн.
102,5% до плану
38,6%
офіційні
трансферти
2 340,2 млн.грн.
99,5% до плану
4,2%
спеціальний
фонд
257,4 млн.грн.
177,7% до плану

4. Динаміка надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету міста, млн.грн.

4 000,0
3 469,4
3 500,0
3 000,0
2 208,1
2 500,0
2 000,0
1 668,6
1 709,1
1 500,0
1 000,0
500,0
0,0
2013 рік
2014 рік
2015 рік
2016 рік

5. Структура доходів загального фонду бюджету

Частина чистого
прибутку
12,6 млн.грн.
0,4%
Акцизний податок
247,5 млн.грн.
7,1%
Податок на прибуток
27,7 млн.грн.
0,8%
Плата за надання інших
адмінпослуг
Інші
17,9 млн.грн.
13,5 млн.грн.
0,5%
0,4%
Плата за розміщення
тимчасово вільних
коштів
82,1млн.грн.
Плата за оренду МК
2,4%
20,4 млн.грн.
0,6%
Плата за землю
774,0 млн.грн.
22,3%
Податок на доходи
фізичних осіб
1 937,9 млн.грн.
55,9%
Місцеві податки і збори
1 109,9 млн.грн.
32,0%
Транспортний податок
4,5 млн.грн.
0,1%
Туристичний збір та
збір за провадження
деяких видів
підприємницької
діяльності
0,1 млн.грн.
0%
Єдиний податок
307,3 млн.грн.
8,9%
Податок на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки
24,0 млн.грн.
0,7%

6. Податок на доходи фізичних осіб

• Обсяг – 1 937,9 млн.грн. Темп зростання в
порівнянні з попереднім періодом – 150%.
Чинники, які вплинули на надходження податку:
• збільшення фонду оплати праці за 2016
рік (14 383,5 млн.грн.) та середньомісячної
заробітної плати (5 379,90 грн.)
відповідно на 16,9% та 20,3%;
• зростання окремих ставок (з 15% до 18%),
бази оподаткування податком на
доходи фізичних осіб та надходження
податку з інвестиційного доходу,
утриманого з фізичної особи, в сумі
115,1 млн.грн.;
• збільшення надходження податку на
доходи фізичних осіб з грошового
забезпечення, грошових винагород
та інших виплат, одержаних

7. Надходження податку на майно 802,4 млн.грн

774,0 млн.грн. або
101,8% до плану
24,0 млн.грн. або
102,0% до плану
4,4 млн.грн. або
101,7% до плану
Плата за землю
Податок на
нерухоме майно,
відмінне від
земельної
ділянки
Транспортний
податок

8.

Плата за землю 774,0 млн.грн. або 101,8% до плану.
В порівнянні з попереднім роком відбулось зростання на 343,7 млн.грн. або
на 79,9%, що пов’язане, насамперед, з впровадженням з початку року нової
нормативної грошової оцінки землі та її індексацією на коефіцієнт 1,433 (в
минулому році коефіцієнт становив 1,249).
Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки
24,0млн.грн. або 102,0% до плану.
Збільшення в порівнянні з 2015 роком на 9,9 млн.грн. зумовлене
зростанням ставок в результаті збільшення розміру мінімальної заробітної
плати на 13,1% (з 1 218,0грн до 1 378,0грн.), ставок податку для об’єктів
нежитлової нерухомості, в яких розташовані супермаркети і гіпермаркети та
для об’єктів, що розміщені по пр.Соборний (затверджені рішенням міської
ради від 30.06.2015 №5), а також кількості платників з об’єктів нежитлової
нерухомості на 137 осіб.
Транспортний податок 4,4 млн.грн. або 101,7% до плану.
Податок перерахований:
-юридичними особами по 55 автотранспортних засобах на суму 1,3 млн.грн.;
-фізичними особами по 123 автотранспортних засобах на суму 3,1 млн.грн.

9.

Виконання плану - 101,9%
Зростання в порівнянні з показником
попереднього року на 115,2 млн.грн. (на
60,0%) пояснюється збільшенням
відсоткових ставок податку: у разі сплати
ПДВ - з 2% до 3%, у разі включення ПДВ
до складу єдиного податку - з 4% до 5% та
зростанням надходжень по І, ІІ групах
платників єдиного податку, для яких
встановлені фіксовані ставки, у зв’язку зі
зміною розміру мінімальної заробітної
плати. Крім того, на 4,6% зросла кількість
платників – фізичних осіб (якщо на
початок року їх кількість становила 18 606,
то станом на 01.01.2017 – 19 464).

10. Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (247,5млн.грн. або 99,2% до плану)

На акцизний податок з реалізації суб'єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників
тютюну, палива) припадало 7,1% доходів
загального фонду.
Ставка податку становила 5% від вартості
реалізованого товару. Відповідно до Закону
України від 24.12.2015р. №909-VІІІ для палива
(товарів нафтопродуктів) з 01.03.2016 року
встановлено ставку в розмірі 0,042 євро за кожний
літр реалізованого (відпущеного) товару.
В порівнянні з 2015 роком надходження податку
зросли на 66,3 млн.грн., що пояснюється в
основному підвищенням вартості підакцизних
товарів та зростанням курсу євро.

11. Податок на прибуток підприємств

27,7 млн.грн. або 100,6 % до плану
Податок на прибуток перерахований до бюджету 28 комунальними
підприємствами на суму 27,7 млн.грн. План перевиконаний на
0,2 млн.грн. або на 0,6% (в основному забезпечено КП «Міжнародний
аеропорт Запоріжжя»). У порівнянні з попереднім роком надходження
зросли на 9,4 млн.грн. або більш ніж на половину.

з/п
Назва підприємства
1 КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя"
2 КП "Управління капітального будівництва"
3 КП "Водоканал"
4 КП "Запоріжринок"
5 МКП "Основаніє"
6 КП "Центральний стадіон"
7 Інші
Разом:
Факт
за 2015 рік
0,7
0,03
8,4
0,7
0,1
0,1
8,3
18,3
Факт
за 2016 рік
9,4
0,4
7,9
0,1
7,9
0,6
1,4
27,7
Відхилення
+, -
8,7
0,4
-0,5
-0,6
7,8
0,5
-6,9
9,4

12. Структура доходів спеціального фонду бюджету

Екологічний
податок
19,2 млн.грн.
7,5%
Власні
надходження
бюджетних установ
193,1 млн.грн.
75,0%
Доходи бюджету розвитку
34,2 млн.грн.
Кошти від продажу
землі
3,6 млн.грн.
1,4%
Інші
1,0 млн.грн.
0,4%
Цільові фонди
10,0 млн.грн.
3,9%
Кошти від
відчуження майна
23,2 млн.грн.
9,0%
Надходження
коштів пайової
участі
7,2 млн.грн.
2,8%

13. Видатки бюджету міста за 2016 рік

Всього
5 984,0 млн.грн.
загальний фонд
4 809,1 млн.грн.
• 97,8% річного плану
спеціальний фонд
1 175,0 млн.грн.
• 76,6 % річних кошторисних призначень
• бюджет розвитку – 943,2млн.грн. 74,0 % плану

14. Структура видатків бюджету міста

Транспортне
забезпечення та
зв'язок
120,5 млн.грн.
2%
Інші видатки
320,3 млн.грн.
5%
Освіта
1488,1млн.грн.
25%
Охорона здоров'я
938,8млн.грн.
16%
Культура і
мистецтво,
фізична культура і
спорт 166,6
млн.грн.
3%
Соц. захист та соц.
забезпечення,
компенсація за
пільгове
перевезення
1389,8 млн.грн.
23%
Реверсна дотація
185,2 млн.грн.
3%
Житловокомунальне
господарство
1374,7 млн.грн.
23%
Соціальнокультурна сфера
3983,3 млн.грн.
67%

15. Структура видаткової частини за економічною сутністю

Поточні видатки
одержувачів бюджетних
коштів
736,5 млн.грн.
12%
Трансферти бюджетам
інших рівнів
188,9 млн.грн.
3%
Пільги, житлові субсидії,
інші виплати соціального
значення
1339,1 млн.грн.
22%
Інші поточні видатки; 407,8
млн.грн.; 7%
Капітальні видатки
1022,4 млн.грн. 18%
Комунальні
послуги та енергоносії
299,5млн.грн.
5%
Медикаменти та продукти
харчування
228,0 млн.грн.
4%
Оплата праці з
нарахуваннями
1761,8 млн.грн. 29%
Капітальний ремонт
477,0 млн.грн.
8%
Будівництво та
реконстукція
212,5 млн.грн.
4%
Внески до статутних
капіталів КП
152,5 млн.грн.
3%
Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування
170,1 млн.грн.
3%

16. Використання коштів в галузі “Освіта”

Дошкільна
освіта
466,1
млн.грн.
загальний
фонд 382,1млн.грн.
спеціальний
фонд 84,0млн.грн.
Загальна
середня
освіта
754,7
млн.грн
Позашкільна
освіта
44,2
млн.грн
Інші
заклади та
заходи
37,1
млн.грн.
загальний
фонд 665,7млн.грн
загальний
фонд 41,5
млн.грн.
загальний
фонд 35,4 млн.грн.
спеціальний
фонд 89,0 млн.грн.
спеціальн
ий фонд 2,6
млн.грн.
спеціальний
фонд 1,7млн.грн.
Дитячі
будин
ки
(в т.ч
сімейного
типу,
прийомні
сім'ї)
2,6
млн.
грн.
Професійнотехнічні
заклади
освіти
146,9
млн.грн
загальний
фонд 137,4млн.грн
спецільний
фонд 9,5млн.грн.
Будівни
цтво,
реконстр
укція
36,5
млн.грн.

17. Дошкільні заклади освіти

До комунальної власності громади міста Запоріжжя прийнято 7 дошкільних
навчальних закладів (51 група для 1079 вихованців)
Для збільшення кількості місць на проведення ремонтних робіт та оснащення
використано 11,6 млн.грн.
Додатково організовано роботу 27 дошкільних груп - 500 місць.
Шевченківський район ‒ 9 груп (152 місця)
ДНЗ №№14, 217 та дошкільні відділення ЗНВК
№63, “Світанок”
Комунарський район – 2 групи (40 місць)
ДНЗ №172
Хортицький район – 6 груп (120 місць)
ДНЗ №269 та ЦРД “Хортицький”
Вознесенівський район – 2 групи (35 місць)
ДНЗ №142, 194
Дніпровський район – 3 групи (55 місць)
ДНЗ №83 та дошкільне відділення ЗНВК №109
Заводський район – 5 груп (95 місць)
ДНЗ №№12, 256

18.

Придбано обладнання на суму 11,5 млн.грн. :
Всі дитячі садки та
дошкільні підрозділи
навчально-виховних
комплексів отримали
ноутбуки та спортивні
модулі (2,4 млн.грн.)
Оновлено
оснащення
харчоблоків
(3,9 млн.грн.)
Придбано
обладнання для
пралень
(2,5 млн.грн.)
Проведено поточні ремонти в 100 закладах - 6,2 млн.грн.
Проведено капітальні ремонти в 64-х закладах - 22,5 млн.грн.
Проводились роботи по реконструкції 3-х закладів та виконані проектні роботи
на будівництво ДНЗ №49, термомодернізацію ДНЗ №126 і реконструкцію ДНЗ
№77 на загальну суму 30,9 млн.грн.

19. Загальноосвітні навчальні заклади

Збільшено кількість класів на 45 од. (960 дітей),
груп продовженого дня на 39 од. (1265 дітей).
Збережено за рахунок коштів бюджету міста харчування учнів 1-4 класів –
37,1 млн.грн. (понад 25,0 тисяч чол.)
Придбано обладнання на суму 27,4 млн.грн., в тому числі комп’ютерної
техніки, включаючи 135 комп’ютерних класів, на суму 22,8 млн.грн.
Учні 4 та 7 класів забезпечені в повному обсязі підручниками
(3,0 млн.грн.)
Оновлено оснащення харчоблоків (1,5 млн.грн)
Проведені поточні ремонти в 118-ти закладах - 7,8 млн.грн.
Проведені капітальні ремонти в 97-ми закладах - 23,4 млн.грн.
Виконані проектні роботи на реконструкцію по 7 закладам на суму
4,5 млн.грн. (в т.ч. на термомодернізацію загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №101 по вул. Бочарова, 10б)
Проведені проектні роботи по 7-ми комплексних спортивних
майданчиках в загальноосвітніх навчальних закладах - 1,0 млн.грн.

20. Використання коштів в галузі “Охорона здоров’я”

585,7
млн.грн.
• Лікарні
• загальний
фонд
485,2
млн.грн.,
• спеціальни
й фонд 100,5
млн.грн.
180,9
млн.грн.
• Центри
ПМСД
• загальний
фонд
157,9
млн.грн.,
• спеціальни
й фонд 23,0
млн.грн.
94,2
млн.грн.
40,1
млн.грн.
• Пологові
будинки
• Стоматполіклініки
• загальний
фонд
64,6
млн.грн.,
• спеціальний
фонд
29,6
млн.грн.
• загальний
фонд
26,7
млн.грн.,
• Спеціальний фонд
13,4
млн.грн.
18,1
млн.грн.
• Інші
заклади
та
заходи
• загальний
фонд 17,8
млн.грн.,
• Спеціальний фонд
0,3млн.грн.
19,8
млн.грн.
• Будівн
ицтво і
реконструкція

21. Лікарні

Оснащення лікарень – 50,0 млн.грн.
Томограф
комп’ютерний
7,5
млн.грн.
Рентгендіа
гностичне
обладнання
(6 од.) – 10,7
млн.грн.
Гастрофібр
оскопічне
обладнання
(11 од.)
7,1млн.грн.
Системи
УЗД
(2 од.)
3,5
млн.грн.
Апарати
ШВЛ
(3 од.)
1,5
млн.грн.
Наркознодихальний
апарат
1,0
млн.грн.
Інше
медичне
обладнання
14,6
млн.грн.
Придбання автотранспортних засобів (спеціалізованих санітарних автомобілів для
надання невідкладної медичної допомоги) – 4,1 млн.грн. (15 авто)
Облаштовано відділення для реабілітаційного лікування учасників бойових дій, в
тому числі учасників АТО в КЗ «Міська клінічна лікарня №3» – 0,4 млн.грн.
Збільшені видатки на надання цілодобової медичної допомоги в травматологічних
пунктах (37,8 тис.звернень) – 3,2 млн.грн.
Проводились капітальні ремонти на 38-ми об’єктах – 10,4 млн.грн.
Завершені роботи в дитячому неврологічному відділенні КУ «6-та міська клінічна лікарня»
по вул.Правди, 32
Відремонтовано 4937 кв.м покрівель; 453,9 п/м інженерних мереж, придбано обладнання
для заміни 5-ти ліфтів
Проводились роботи по реконструкції 10-ти об'єктів – 6,1 млн.грн.

22.

Вперше запроваджено виплату надбавок за
обсяг та якість роботи працівникам відповідно
до ПКМУ від 30.12.2013 № 977, що надало
можливість збільшити на кінець звітного періоду
укомплектованість кадрами лікарів та медичних
сестер з 81% та 68% до 93% та 88% відповідно –
15,8 млн.грн.
Придбання 38 од.
автотранспортних
засобів - 10,8млн.грн.
Рівень оснащеності
закладів санітарним
автотранспортом зріс в
середньому до 60% проти
40% на початок року
Лікар (в середньому – 1400 грн.)
Сестра медична (в середньому –
900 грн.)
Оснащення центрів – 16,9 млн.грн.
Сумкиукладки
лікарів
укомплектова
но на 100% –
витрачено
2,9 млн.грн.
(придбано
293 од.)
Проводились капітальні ремонти в 6-ти
закладах – 2,7 млн.грн.
Електрокар
діографи
оснащено
на 100% витрачено
1,1 млн.грн.
(придбано
117 од.)
Автоматизоване
робоче місце
реєстраторів
оснащено на
100% –
витрачено
1,0 млн.грн.
(122 од.)
Інше
медичне
обладнання
– видатки
становили
1,1 млн.грн.
Здійснювались роботи по реконструкції 7-ми
об’єктів – 5,0 млн.грн. та термомодернізації
будівель 3-х закладів – 7,2 млн.грн.

23. Пологові будинки

Оснащення пологових будинків – 17,7 млн.грн.
Системи
інтенсивної
терапії для
новонарод
жених для
3-х закладів
(15 од.) –
3,0 млн.грн.
Обігрівачі для
новонароджених
(оснащені всі
пологові
відділення)
(10од.) –
2,0 млн.грн.
Доплери
фетальні
для 3-х
закладів
(4 од.) –
2,1
млн.грн.
Кольпоскопи
для всіх
закладів
(18 од.) –
2,1
млн.грн.
Мамографічна
система
– 2,2
млн.грн.
Система
УЗД –
1,7
млн.грн.
Інше
мед.
обладнання –
4,6
млн.грн.
Проведено капітальні ремонти – 3,8 млн.грн.
проведений капітальний ремонт ліфту КУОЗ «Пологовий будинок №1»
розпочаті ремонти ліфтів в ЗОЗ “Пологовий будинок №3”, КЗ “Пологовий
будинок №4”
проведена заміна вікон та дверей в жіночій консультації КЗ “Пологовий
будинок №4” по вул.М.Чуйкова, 32
виготовлена проектно-кошторисна документація на ремонт приміщень КЗ
“Пологовий будинок №4”

24.

Видатки на галузь проведені в сумі 112,6 млн.грн.,
що становить 96,9% плану
Театри - 5,7млн.грн.
Бібліотеки - 19,8
млн.грн.
Палаци і будинки
культури - 16,9
млн.грн.
Школи естетичного
виховання - 63,3
млн.грн.
Інші культурні заклади
і заходи - 6,6 млн.грн.
Будівництво і
реконструкція - 0,3
млн.грн.
поповнено бібліотечні фонди (12,9
тис.примірників) – 0,8млн.грн.,
придбано світлодіодний екран та
світлові прилади для КЗ ПК “Орбіта” 1,2 млн.грн.,
придбано одяг для сцени для КЗ ПК
“Заводський” та КЗ ПК “Титан” – 0,2
млн.грн.,
придбано комп’ютерну, звукову,
світлову апаратуру та костюми – 1,7
млн.грн.
капітальні ремонти – 5,5 млн.грн.
(охоплено 12-ть закладів, в тому числі
завершений ремонт фасаду КЗ ПК
“Заводський” , а також виготовлено
проектно-кошторисну документацію
на ремонт 3-х закладів).
здійснено корегування робочого
проекту по об’єкту “Реконструкція
будівлі комунального закладу “Палац
культури “Орбіта” – 0,3 млн.грн.

25. Видатки на соціальний захист та соціальне забезпе-чення за рахунок субвенцій з державного бюджету

1231,3 млн.грн.
надання
допомоги сім`ям з
дітьми,
малозабезпеченим
сім`ям, інвалідам з
дитинства, дітям
інвалідам та
тимчасової державної
допомоги –
641,0 млн.грн.
(здійснено майже 600
тис. виплат, кількість
одержувачів щомісячної
допомоги при
народженні дитини
перевищила 21
тис. осіб)
надання пільг на
оплату житловокомунальних
послуг96,4 млн.грн.
(скористались
пільгами на житловокомунальні послуги –
55,7 тис.чол.,
придбання твердого
палива та
скрапленого газу – 178
чоловік)
житлові субсидії
населенню –
490,2 млн.грн.
(правом
отримання
житлових
субсидій
скористалось
майже 123,5
тисяч домогосподарств)
грошова
компенсація на
будівництво
(придбання)
житла для сімей
загиблих
військовослужб
овців в АТО та
інвалідів І-ІІ
групи АТО –
3,7 млн.грн.
(компенсацію
отримали 5 сімей,
з яких 4 – родини
загиблих, 1 –
інвалід АТО)

26. Кошти бюджету міста на соціальний захист спрямовано на:

Утримання Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування –
33,8 млн.грн. (послугами охоплено 4108 особу)
Реалізація заходів міської програми “З теплом до людей” – 8,1 млн.грн. (часткову
компенсацію витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримали близько 29,9 тис.сімей)
Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів та інвалідів – 2,1 млн.грн. (6 міських
та 19 районних)
Міські заходи на соціальний захист населення – 31,6 млн.грн.
Надання соціальних послуг та заходи для сім’ї, дітей і молоді – 3,4 млн.грн.
Оздоровлення дітей в літній період – 9,8 млн.грн. (всього 2241 дитина (більш ніж у 2015 році
на 27,7 %), з яких 1911 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки)
Компенсаційні виплати фізичним особам, що надають соціальні послуги громадянам, які не
здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 3,0 млн.грн.
(здійснено 1529 виплат)
Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян в міському авто- та
електротранспорті, на водному і залізничному транспорті та інші передбачені
законодавством пільги – 68,2 млн.грн.

27.

Видатки на житлово-комунальне господарство
міста
Капітальний ремонт житлового фонду –
284,2млн.грн. (+39,9%)
Будівництво,реконструкція, ремонт та
утримання доріг (в т.ч.
внутрішньоквартальних)
– 213,0 млн.грн. (+63,7 %)
Благоустрій міста – 171,3 млн.грн.
(+140,3 %)
Будівництво та реконструкція об’єктів
благоустрою – 112,0 млн.грн.
Внески у статутні фонди, фінансова
підтримка комунальних підприємств –
585,6 млн.грн. (+155,6%)
Житлово-експлуатаційне господарство –
8,0 млн.грн. (+158,1% )
Інші видатки – 4,8 млн.грн.
1 378,9
млн. грн.
(+116,3%)

28.

Проти 2015 р. + 39,8%
284,2 млн.грн.
18,732 тис.м/п
Заміна інженерних мереж –
11,3 млн.грн.
106 буд.
Вибірковий капітальний
ремонт житлових будинків
– 61,8 млн. грн.
152,116 тис. м2
Капітальний
ремонт покрівель
– 63,2 млн.грн.
210 од.
Встановлення приладів
обліку теплової енергії –
18,6 млн.грн.
Капітальний ремонт
будинків ЖБК – 2,2
млн.грн.
15 буд.
Капітальний ремонт
гуртожитків, квартир –
6,1 млн.грн. 8 буд., 23 квартир
453 ліфта
Встановлення МАФ та інші
види робіт – 1,9 млн.грн.
Капітальний ремонт
ліфтового
господарства – 76,6
млн.грн.
79 буд.
Інструментальне спостереження
за деформацією житлових
будинків – 0,4 млн.грн.
35 буд.
Капітальний ремонт будинків
ОСББ – 40,7 млн.грн.
Роботи капітального характеру за рахунок
коштів депутатського фонду – 1,4 млн.

29. Утримання та розвиток транспортної інфраструктури міста Запоріжжя

2016 рік
213,0 млн.грн.
2015 рік
130,1 млн.грн.
25,3
млн.грн.
3,2
млн.грн.
39,0
млн.грн.
утримання доріг та
мостів
поточний ремонт доріг,
тротуарів, доріг
приватного сектору
22,9 млн.грн.
54,3 млн.грн.
30,5 млн.грн.
капітальний ремонт
доріг
22,2
млн.грн.
40,4
млн.грн.
будівництво та
реконструкція доріг
27,3 млн.грн.
78,0 млн.грн.
відновлення покриття
внутрішньоквартальних
проїздів
В 2016 році за рахунок коштів бюджету міста проведено:
експлуатація та утримання доріг на площі 5 323,3 тис.кв.м.
утримання 37 од. мостів;
поточний ремонт доріг на площі 353,620 тис.кв.м,
поточний ремонт тротуарів на площі 31,220 тис.кв.м.;
поточний ремонт доріг приватного сектору на площі 133,330 тис.кв.м.
капітальний ремонт доріг на площі 2,073 тис.кв.м
реконструкція та будівництво доріг (в т.ч. зливові каналізації) на площі 11,8338 тис.кв.м.
відновлення покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів на площі 117,4 тис.кв.м.

30.

Видатки на благоустрій міста склали
171,3 млн.грн з них:
4,9 млн.грн
18,2 млн.грн
25,3 млн.грн
39,5 млн.грн
14,7 млн.грн
Утримання доріг та тротуарів
Догляд за зеленими насадженнями
Благоустрій та утримання зон відпочинку (пляжі, парки,
сквери, тощо)
Встановлення дитячих ,спортивних майданчиків та МАФ
35,8млн.грн
10,7 млн.грн
Утримання та поточний ремонт ліній зовнішнього
освітлення ( в т.ч. оплата за електроенергію)
Встановлення, ремонт та технічне обслуговування засобів
дорожнього руху , нанесення дорожньої розмітки
22,2 млн.грн
Ліквідація стихійних звалищ, поточний ремонт та
утримання об'҆҆єктів благоустрою
Утримання кладовищ ( в т.ч. перевезення експерних
трупів)

31. Внески у статутні капітали комунальних підприємств міста

152,5 млн.грн.
Назва підприємства
Сума внеску, млн.грн.
Найменування основного засобу
КП «ЕЛУАШ»
77,2
установка для переробки асфальтобетонної крихти - 1од., дорожня фреза - 1од., машина
дорожня комбінована - 10 од., асфальтоукладач - 1 од., самоскид до 30т. - 3 од., тягач
сідельний - 1 од., напівпричеп - 1 од., коток до 7-8т - 1 од., коток до 10-12т - 1 од., коток до
13т - 1 од., трактор з плужним, щітковим та навантажуваним обладнанням - 7 шт.,
генератор бензиновий - 7 од., відбійний молоток електричний - 7од, віброплита - 7 од.,
екскаватор-навантажувач - 1 од., бітумізатор - 2од., паливороздавальна колонку - 4 од.,
подрібнювач деревини - 1 од., бензоріз - 5 од.
ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс»
40,7
КП «Водоканал»
9,9
КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»
5,9
автобуси – 10 од., тролейбуси – 5 од., капітальний ремонт 2 понтонів, капітальний ремонт
трамваю, реконструкція котелень вагоноремонтних майстерень
екскаватор-навантажувач – 3 од.
машина дорожня комбінована – 1 од., аварійно-рятувальне обладнання, автопідйомник
для обслуговування повітряних суден – 1 од.
автопідйомник- 1од., електротехнічна лабораторія 1 од., персональні комп’ютери -15 од.
КП «Запоріжміськсвітло»
5,5
КРБП «Зеленбуд»
4,6
КП «Титан»
3
Концерн «Міські теплові мережі»
2,4
Інші
3,3
гідравлічна стріла тракторна - 1 од., машина прибиральна - 1 од., комбінований
фрезерний культиватор з катком- 4 од., мотоблок бензиновий з навісним обладнанням - 4
од., автомобіль-самоскид - 2 од., автомобіль ГАЗЕЛЬ - 1 од., екскаватор-навантажувач - 1
од., мінітрактор - косарку - 3 од.
газонокосарка - 2од., тример - 3 од., пам'ятний знак - 1од., комунальна підмітально прибиральна машина - 1 од., пластиковий човен - 2 од., пляжеприбиральна машина - 2
од., мобільні туалетні кабіни - 22 од., бензопила - 3од., комп’ютерна техніка.
прилади обліку теплової енергії 200 од.

32. Утримання та розвиток транспортної інфраструктури міста Запоріжжя

213,0 млн.грн.
За рахунок яких проведено:
експлуатація та утримання доріг на площі 5 323,3 тис.кв.м.
утримання 37 од. мостів;
поточний ремонт доріг на площі 353,620 тис.кв.м,
поточний ремонт тротуарів на площі 31,220 тис.кв.м.;
поточний ремонт доріг приватного сектору на площі 133,330 тис.кв.м.
відновлення покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних
проїздів на площі 117,4 тис.кв.м.
- капітальний ремонт доріг на площі 2,073 тис.кв.м
- реконструкція та будівництво доріг (в т.ч. зливові каналізації) на площі
11,8338 тис.кв.м.
- відновлено роботи по будівництву автотранспортної магістралі через р.
Дніпро.
-
2016 рік
2015 рік
Видатки 2016 року в порівнянні з видатками
2015 року зросли на 82,9 млн. грн. або 63,7 %

33. Видатки 2016 року на природоохоронні заходи - 41,7млн.грн

• завершено реконструкцію каналізаційного напірного колектору Д=710мм від КНС-23.
Поліпшення
стану водних
об’єктів,
ліквідація
негативних
факторів
впливу на
навколишнє
природне
середовище –
33,0 млн.грн.
Охорона та
відтворення
біологічного та
ландшафтного
різноманіття,
поводження з
відходами -
Ділянка №3 від вул. Істоміна до камери гасіння та центральних каналізаційних очисних
споруд Лівого берега (ЦОС-1). - 17,1 млн. грн. Мулові ставки м. Запоріжжя – 1,0 млн.грн.
•Проведено зміцнення укосів русла, благоустрій прилеглої території до Малої водойми
парку «Дубовий гай», придбано технологічне обладнання для каналізаційних насосних
станцій; - 1,0 млн.грн.
•Проводилися будівельні роботи по об’єктам: «Реконструкція каналізаційного
колектору до КНС-1 по вул. Українській м. Запоріжжя» - 10,6 млн.грн. «Будівництво
каналізаційного колектора від вул. Кремлівської до вул. Істоміна м. Запоріжжя»;- 1,5
млн.грн.
• виконувались проектні роботи для розчистки русел річок.
• на території міста висаджено 2 320 дерев, 23 790 од. кущів, укладено 1 648 м2 рулонного
газону та посіяно 692 м2 газону;- 7,4 млн. грн.
• проведено озеленення території Запорізького міського дитячого ботанічного саду,
завершено реконструкцію теплиці Запорізького міського дитячого ботанічного саду- 0,3
млн. грн.
8,4 млн.грн.
Підвищення рівня
суспільної
екологічної
свідомості -
0,3 млн.грн.
•вихід циклів телепередач екологічного спрямування;
•проведено фотовиставку-конкурс «Іншої землі у нас не
буде, нам треба нашу зберегти»;
•проведено конференції, конкурси, виставки
природоохоронного та просвітницького напрямку
навчальних закладах міста проводились .

34.

Дякуємо за увагу!
English     Русский Rules