Бюджет м.Сєвєродонецька на 2017 рік
Основні параметри бюджету міста Сєвєродонецька на 2017 рік, тис.грн.:
Структура бюджету міста Сєвєродонецька на 2017рік
Порівняльний аналіз обсягу загального фонду бюджету м.Сєвєродонецька на 2017 рік без урахування міжбюджетних трансфертів і з
Структура загального фонду бюджету міста Сєвєродонецька на 2017рік (без урахування трансфертів)
Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб м.Сєвєродонецька тис.грн.
Динаміка надходжень плати за землю по м.Сєвєродонецьку за 2013-2017роки (тис.грн.)
Динаміка надходжень плати за землю по м.Сєвєродонецьку за 2015-2017роки (тис.грн.)
Обсяг бюджету міста Сєвєродонецька за видатками – 998 593,7 тис.грн, у т.ч.:
Аналіз видатків бюджету міста Сєвєродонецька на 2016 та 2017 роки (тис.грн.)
Структура видатків загального фонду бюджету м.Сєвєродонецька на 2017 рік по галузях
Структура бюджетних видатків на 2017 рік по КЕКВ
Загальна штатна чисельність працівників бюджетних установ по м.Сєвєродонецьку
Штатна чисельність працівників
Рівень мінімальної заробітної плати передбачений Законом України «Про Державний Бюджет України на 2017 рік»
Розмір середньої заробітної плати по галузях за 2016-2017роки
Фактичні видатки на оплату комунальних послуг та інших енергоносіїв по м.Сєвєродонецьку, тис.грн.
Коефіцієнти зростання видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
Видатки на енергоносії по розпорядниках бюджетних коштів, тис.грн.
Видатки в розрізі видів енергоносіїв, тис.грн.
Видатки на енергоносії по закладах, тис.грн.
Видатки на одного отримувача по галузям
Видатки на одного отримувача по галузям
Аналіз коштів передбачених у МБ на надання пільг по безкоштовному зубопротезуванню, безкоштовному отриманню ліків в аптеках за
Структура спеціального фонду бюджету міста Сєвєродонецька на 2017 рік, тис.грн.
Розшифровка видатків бюджету розвитку на 2017 рік, тис.грн.
Дякуємо за увагу!
947.00K
Category: financefinance

Бюджет міста Сєвєродонецька на 2017 рік

1. Бюджет м.Сєвєродонецька на 2017 рік

2. Основні параметри бюджету міста Сєвєродонецька на 2017 рік, тис.грн.:

Обсяг бюджету міста Сєвєродонецька за доходами:
998 887,3, у т.ч.
доходи загального фонду –
з них: освітня субвенція -
медична субвенція -
979 088,6
78 252,6
100 590,6
доходи спеціального фонду – 19 798,7
з них: бюджет розвитку -
824,0

3. Структура бюджету міста Сєвєродонецька на 2017рік

Медична
субвенція
100 590,6
10,1%
Субвенції
298 716,9
29,9%
Освітня
субвенція
78 252,6
7,8%
Спеціальний
фонд
19 798,7
2,0%
Загальний
фонд(без
врахування
трансфертів)
501 528,5
50,2%

4. Порівняльний аналіз обсягу загального фонду бюджету м.Сєвєродонецька на 2017 рік без урахування міжбюджетних трансфертів і з

урахуванням медичної та освітньої субвенції
факт надходжень за 2016рік
бюджет на 2017рік
107%
638 125,0тис.грн. +42 246,7 тис.грн
680 371,7тис.грн.

5. Структура загального фонду бюджету міста Сєвєродонецька на 2017рік (без урахування трансфертів)

Інші податки та
збори загального
фонду; 8 766,6;
1,7%
Акцизний
податок; 51 068,0;
10,2%
Податок на
майно; 57 073,9;
11,4%
Податок на
доходи фізичних
осіб; 349 670,0;
69,7%
Єдиний податок;
34 950,0; 7,0%

6. Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб м.Сєвєродонецька тис.грн.

178119,3
138096,6
135331,6
304429,5
349670,0
130993,1
115,0%
171,0%
136,0%
98,0%
97,0%
факт 2012р.
факт 2013р.
факт 2014р. факт 2015р.
факт 2016
бюджет 2017

7. Динаміка надходжень плати за землю по м.Сєвєродонецьку за 2013-2017роки (тис.грн.)

15
4,
9
Динаміка надходжень плати за землю по
м.Сєвєродонецьку за 2013-2017роки (тис.грн.)
56
2013
2014
2015
2016
2017
Всього плата за землю
37
1,
4
25
85
9,
0
24
34
0,
7
25
06
9,
5
47
1,
2
14
61
0,
3
20 998,0
15
16
55
6,
9
27 176,0
28
30
29
5,
9
38
98
1,
7
81
1,
9
40
44
62
6,
4
48 174,0
Земельний податок
Орендна плата

8. Динаміка надходжень плати за землю по м.Сєвєродонецьку за 2015-2017роки (тис.грн.)

2015
2016
2017
144%
86%
56154,9
38981,7
207%
106%
90%
48174,0
30295,9
81%
27176,0
24371,4
14610,3
Всього плата за землю
Земельний податок
25859,0
20998,0
Орендна плата

9. Обсяг бюджету міста Сєвєродонецька за видатками – 998 593,7 тис.грн, у т.ч.:

видатки загального фонду – 978 688,6 тис.грн,
видатки спеціального фонду – 19 905,1 тис.грн.
Обсяг бюджету міста Сєвєродонецька по
фінансуванню : передача коштів із загального
фонду до бюджету розвитку – 400,0 тис. грн
Кредитування бюджету міста Сєвєродонецька –
293,6 тис. грн.

10. Аналіз видатків бюджету міста Сєвєродонецька на 2016 та 2017 роки (тис.грн.)

+42 993,2 тис.грн., або на 104,5%
+188 285,6 тис.грн., або на 123,8%
998 593,7
955 600,5
790 403,0
2016 рік
2017рік
БЮДЖЕТ всього
2016 рік
978 688,6
2017 рік
Загальний фонд

11. Структура видатків загального фонду бюджету м.Сєвєродонецька на 2017 рік по галузях

ФК і спорт;
24291,7; 2,5%
Спеціальн
ий фонд;
2%
Загальний
фонд; 98%
Культура;
25982,3; 2,7%
Інші галузі;
94241,2; 9,6%
Освіта; 232327,2;
23,7%
ЖКГ; 47711,6;
4,9%
Соц.захист;
311562,3; 31,8%
Охорона здоров'я;
242572,3; 24,8%

12. Структура бюджетних видатків на 2017 рік по КЕКВ

Соц.захист;
306948,8; 35,1%
Медикаменти;
17076,3; 2,0%
Складова частка у МБ
захищених статтей
видатків874874,1тис.грн., або
89,39%;
незахищених статтей
видатків 103814,5тис.грн., або
10,61%
Продукти
харчування;
24484,6; 2,8%
Оплата
комун.послуг і
енергоносіїв;
73652,8; 8,4%
Оплата праці і
нарахування;
452711,6; 51,7%

13. Загальна штатна чисельність працівників бюджетних установ по м.Сєвєродонецьку

Галузь
Державне управління
Штатна чисельність працівників
на 01.01.2017
358,0
Освіта
2 449,31
Охорона здоров’я
2 187,5
Соціальний захист
117,5
Культура
297,15
Фізична культура і спорт
260,0
Разом по галузях
5 669,46

14. Штатна чисельність працівників

Назва апарату органу місцевого самоврядування
Штатна чисельність
працівників на
01.01.2017
Сєвєродонецька міська рада
140,0
Фінансове управління
16,5
Фонд комунального майна
14,0
Управління праці та соціального захисту населення
135,5
Відділ освіти
12,0
Відділ культури
3,0
Управління житлово-комунального господарства
18,0
Відділ капітального будівництва
6,0
Управління охорони здоров’я
2,0
Служба у справах дітей
6,0
Відділ молоді та спорту
5,0
Разом по головним розпорядникам
358,0

15. Рівень мінімальної заробітної плати передбачений Законом України «Про Державний Бюджет України на 2017 рік»

3200
1218
З 1 січня
2015р.
1378
З 1 січня
2016р.
1450
1600
З 1 травня
2016р.
З 1 грудня
2016р.
З 1 січня
2017р.

16. Розмір середньої заробітної плати по галузях за 2016-2017роки

5718
4954
4675
4750
4565
2017
4204
3670
3187
3228
3056
О
хо
ро
т
по
р
іс
Ф
К
ул
ьт
ур
а
К
т
хи
с
оц
.за
С
на
зд
О
св
ор
ов

іт
а
2016
2016

17. Фактичні видатки на оплату комунальних послуг та інших енергоносіїв по м.Сєвєродонецьку, тис.грн.

73650
63358,7
54536,2
39032,9
36975,3
33071,9
32263,7
23539,4
2010р.
2011р.
2012р.
2013р.
2014р.
2015р.
2016р.
бюджет
2017

18. Коефіцієнти зростання видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

1,095
2016 рік
2017 рік
у т.ч.
природний газ
– 1,14
теплопостачання – 1,1235
електроенергія
– 1,09
водопостачання та
водовідведення
– 1,085

19. Видатки на енергоносії по розпорядниках бюджетних коштів, тис.грн.

Культура; 2670,3;
3,63%
Органи м/с;
2438,8; 3,31%
Інші; 994,1; 1,35%
Спорт; 5466,2;
7,42%
Медицина;
22085,3; 29,99%
Освіта; 39995,3;
54,30%

20. Видатки в розрізі видів енергоносіїв, тис.грн.

дрова і вугілля;
185,5; 0,25%
електроенергія;
13673,6; 18,57%
газ; 1966,2; 2,67%
водовідведення;
2344,8; 3,18%
теплопостачання;
55479,9; 75,33%

21. Видатки на енергоносії по закладах, тис.грн.

ДЮСШ; 3915,5;
5,32%
Лікарні; 18705,4;
25,40%
Інші; 13970,8;
18,97%
Школи; 24044,1;
32,65%
Дитсадки;
13014,2; 17,67%

22. Видатки на одного отримувача по галузям

Освіта
Соціальний захист
Всього 232.3 млн.грн.
Всього 311.562 млн.грн.
Загальноосвітні заклади 134,3,6 млн,
14.0 тис.грн. на одного учня
Дошкільні заклади освіти 75.9 млн,
22.5 тис.грн. на одну дитину у ДНЗ
Вечірні школи 253.4 тис,
6.0 тис.грн. на одного учня
Допомога дітям-сиротам 61.5 тис,
1.8 тис.грн. на одного отримувача
Інші заклади освіти 4.0 млн,
3.0 тис.грн. на одного учня
Позашкільні заклади освіти (МНВК)
11.5 млн.грн.,
2.9 тис.грн. на одного вихованця
Центри соціальної реабілітації дітей –
інвалідів 1.804 млн.грн.,
9.75тис.грн. на одну дитину-інваліда
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї
1.28 млн грн.,
185 грн. на одну дитину
Фінансова підтримка громадських
організацій ветеранів 183.7 тис.грн.,
91,85тис.грн. на одну раду ветеранів
Інші видатки(мат.допом. гостропотребуючим) 2,0 млн.грн.,
868 грн на одного отримувача
Терцентр соц.обслуговування 7,64млн.грн.,
1093 грн на одного громадянина,що
обслуговується
Грошова компенсація фіз.особам, які надають
соц.послуги 0,51 млн.грн.,
163 грн на одного отримувача

23. Видатки на одного отримувача по галузям

Охорона здоров’я
Культура і мистецтво
Всього 242.6 млн.грн.
Всього 26.0 млн.грн.
Лікарні 198,2 млн.грн,
1682грн. на одного жителя
Центр первинної медико-санітарної
допомоги 39,6 млн.грн.
336 грн. на одного жителя
Інші заходи по охороні здоров'я
0.8 млн.грн.,
402грн. на одного пільговика
Музеї і виставки 332.9 тис.грн.,
41,35 грн на одного відвідувача
Школи естетичного виховання дітей 13.0
млн.грн.,
13.870 тис грн.на одного учня
Палаци і будинки культури 5.6 млн.грн.,
6.981 тис. грн. на одного вихованця
колективів
Бібліотеки 4.0 млн.грн.,
163.6 грн на одного читача
Фізична культура і спорт
Всього 21.9 млн.грн.
Утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл 18.3 млн.грн.,
8,7 тис. грн на одного учня ДЮСШ

24. Аналіз коштів передбачених у МБ на надання пільг по безкоштовному зубопротезуванню, безкоштовному отриманню ліків в аптеках за

рецептами лікарів на 2017 рік, тис.грн.
3700
800,6
2017
2700
643,4
ня
н
а
ув
з
е
от
р
оп
б
Зу
2016
ти
п
це
е
Р

25. Структура спеціального фонду бюджету міста Сєвєродонецька на 2017 рік, тис.грн.

Бюджет
розвитку; 824;
4%
Еколог.фонд;
249,5; 1%
Власні
надходження
бюджетних
установ;
18725,2; 95%

26. Розшифровка видатків бюджету розвитку на 2017 рік, тис.грн.

Сума,
тис.грн.
%
Відділ освіти
Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування для
ЦТКЕУМ
250,0
26,9%
Відділ молоді та спорту
Придбання спортивного обладнання та
інвентарю для потреб КДЮСШ №1,
КДЮСШ №2
100,0
10,7%
Управління охорони
здоров’я
Придбання медичного обладнання
180,4
19,4%
Управлыння житловокомунального
господарства
Придбання будівель, які знаходяться
за адресою: м.Сєвєродонецьк,
вул.Богдана Ліщини, 38 (участь в
аукціоні)
400,0
43,0%
930,4
100%
Головний розпорядник
Всього
Назва об’єктів

27. Дякуємо за увагу!

English     Русский Rules