Практична робота «Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин»
Ніклаус Вірт швейцарський програміст, автор мови програмування Паскаль
Attention! Blitz question!
Який термін пропущено?
Який термін пропущено?
Який термін пропущено?
Який термін пропущено?
Який термін пропущено?
Знайдіть помилку
Знайдіть помилку
Знайдіть помилки
Знайдіть помилку
Знайдіть помилки
Ада Лавлейс англійський  математик. Вважається першим програмістом 
Команди алгоритму …?
Команди алгоритму …?
Команди алгоритму …?
Команди алгоритму …?
Відновіть правильну послідовність команд алгоритму
Правильна послідовність команд алгоритму створення проекту:
Трасування проекту - алгоритм…
Валерія Щербіна учениця 8Б класу, вивчає Pascal
Команди алгоритму зв'язування деякої процедури з подією “Click”
2.70M
Category: informaticsinformatics

Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин

1. Практична робота «Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин»

2. Ніклаус Вірт швейцарський програміст, автор мови програмування Паскаль

3. Attention! Blitz question!

4. Який термін пропущено?

x:=…ToFloat(Edit2.text);

5. Який термін пропущено?

y:=StrToInt(…1.text);

6. Який термін пропущено?

Edit1….:=IntToStr(h);

7. Який термін пропущено?

Якийтермін
термін пропущено?
пропущено?
Який
Label….:=IntToStr(k);

8. Який термін пропущено?

Якийтермін
термін пропущено?
пропущено?
Який
Procedure
TForm1.Button1…(Sender:TObject);

9. Знайдіть помилку

For i:=1 to n do;
begin
S:=S+2.5*I;
K:=K+1;
End;

10. Знайдіть помилку

Var I, k, s : integer;
S:=StrToFloat(Edit1.Text);

11. Знайдіть помилки

IF While k<=n do
begin
S:=S+k;
k:=k+1
End:

12. Знайдіть помилку

var
Form1: TForm1;
a, т, с, b : integer;

13. Знайдіть помилки

If a>0 or d>0 then show
message=(‘error’) else
H:=a·d+(a-d)*0.01%:

14. Ада Лавлейс англійський  математик. Вважається першим програмістом 

Ада Лавлейс
англійський
математик.
Вважається першим
програмістом
(1815-1852)

15. Команди алгоритму …?

1
• Прочитати умову задачі;
2
• Визначити вхідні дані;
3
• Прочитати питання;
4
• Визначити результат;
5
• Визначити зв’язок між вхідними
даними та результатом;

16. Команди алгоритму …?

1
• Прочитати … задачі;
2
• Визначити … дані;
3
• Прочитати питання;
4
• Визначити …;
5
• Визначити … між вхідними даними
та результатом;

17. Команди алгоритму …?

1
• Надати ім'я величині;
2
• Визначити тип величини;
3
• Описати в рядку VAR ім'я та тип
величини;
4
• Ввести значення величині;
5
• Виконати команди присвоювання,
циклу, розгалуження;
6
• Вивести значення величини;

18. Команди алгоритму …?

1
• Надати … величині;
2
• Визначити … величини;
3
• Описати в рядку … ім'я та тип
величини;
4
• Ввести … величині;
5
• Виконати команди …, циклу, …;
6
• Вивести … величини;

19. Відновіть правильну послідовність команд алгоритму

1. Створити процедуру для обробки події, яка приведе
для знаходження відповіді;
2. Протестувати програму;
3. Виконати проект;
4. При необхідності виправити синтаксичні
помилки;
5. Створити на формі необхідні компоненти;
6. При необхідності виправити логічні помилки;

20. Правильна послідовність команд алгоритму створення проекту:

1. Створити на формі необхідні компоненти;
2. Створити процедуру для обробки події, яка приведе
для знаходження відповіді;
3. Виконати проект;
4. При необхідності виправити синтаксичні
помилки;
5. Протестувати програму;
6. При необхідності виправити логічні помилки;

21. Трасування проекту - алгоритм…

Начало
Крок
циклу
S
i
1
2
3
4
5
6
7
0
0
1
3
6
10
15
21
21
0
1
2
3
4
5
6
7
S:=0
i:=0
i<=6
true
S:=S+i
i:=i+1
Вывод S
Конец
false

22. Валерія Щербіна учениця 8Б класу, вивчає Pascal

23.

• ПАМ'ЯТАЙ!
Всі вирази розділяються знаком ;
В кінці програми ставиться END.
В рядку VAR повинні бути описані
всі величини
Кожен
BEGIN має свій END;
Знак присвоювання :=

24. Команди алгоритму зв'язування деякої процедури з подією “Click”

Виділити компонент форми;
Відкрити вкладку “Подія” Інспектора об'єктів;
Обрати подію “OnClick”;
Двічі клацнути на полі справа від тексту OnClick;
Перейти до вікна Редактору вихідного коду;
Записати текст процедури
English     Русский Rules