Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням в середовищі Скретч
Навчальні цілі
Назвати алгоритмічну структуру
Назвати алгоритмічну структуру
Назвати алгоритмічну структуру
Назвати алгоритмічну структуру
Визначити тип алгоритму для розв’язання задач:
Які види циклів є у середовищі Скретч?
Які види розгалужень є у середовищі Скретч?
Практична робота, правила ТБ
Скрипт
Задача 2
Скрипт
Задача 3
Скрипт
Фізкультхвилинка
Подумайте
Завдання 5
Домашнє завдання
Додаткові задачі
500.95K
Category: informaticsinformatics

Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням в середовищі Скретч

1.

1
Вибір команди залежить від
умови
Алгоритм
Р
2
Запис алгоритму за
допомогою геометричних
фігур
Цикл
Е
3
Скінчена послідовність дій,
яка приводить до певного
результату
Розгалуження
С
4
Алгоритмічна структура, в
якій команди повторюються
декілька разів
Виконавець
Т
5
Той, хто виконує команди
алгоритму
Блок-схема
К
6
Алгоритмічна структура, в
якій команди виконуються
послідовно, одна за одною
Слідування
Ч

2. Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням в середовищі Скретч

3. Навчальні цілі

Повторити види алгоритмічних
структур;
Закріпити навички розв’язування
задач з різними алгоритмічними
структурами

4. Назвати алгоритмічну структуру

ні
так

5. Назвати алгоритмічну структуру

6. Назвати алгоритмічну структуру

так
ні

7. Назвати алгоритмічну структуру

так
ні

8.

9. Визначити тип алгоритму для розв’язання задач:

• Приготування піцци;
• Проведення вихідного дня в залежності від
погоди;
• Вивчення вірша напам’ять;
• Фарбування паркану, який складається із
невідомої кількості дощичок;
• Визначення агрегатного стану води (крига,
рідина, пара) за її температурою;
• Знаходження суми всіх натуральних чисел від
1 до 100.

10. Які види циклів є у середовищі Скретч?

11. Які види розгалужень є у середовищі Скретч?

12. Практична робота, правила ТБ

13. Скрипт

14. Задача 2

• Створити проект, в якому випадковим
чином вводяться два числа з діапазону від 1
до 10 і знаходиться серед них більше.

15. Скрипт

16. Задача 3

Пес вирішив з'ясувати, чи знаєте ви таблицю
множення. Для цього він кілька разів
(наприклад, 5) подасть приклади на
множення чисел від 1 до 10 і буде перевіряти
вашу відповідь.

17.

Вказівки до роботи
1. У проекті потрібно використати дві змінні a та b, які випадковим чином
потрібно надавати величини.
2. Має бути запит щодо результату множення чисел.
3. Після отримання відповіді потрібно здійснити перевірку відповіді на
істинність (правильність). Для цього нам знадобиться конструкція Якщоінакше. Саме тут потрібно прописати варіанти подальшого розвитку
подій залежно від правильності відповіді.

18. Скрипт

19. Фізкультхвилинка

1.
2.
Вибір команди залежить від умови
a.
Слідування
b.
Розгалуження
В середовищі Скретч існує декілька видів циклу
a.
3.
4.
5.
6.
Так
b.
Ні
Цикли в середовищі Скретч бувають
a.
з фіксацієй
b.
з лічильником
Розгалуження буває повне і скорочене
a.
Ні
b.
Так
Цикли використовують для
a.
Повторення певних команд
b.
Зациклення
Розгалуження використовують для
a.
Циклів
b.
Вибору певної команди
а – встали
b – руки вгору

20. Подумайте

1. Як змінити скрипт, щоб в ньому багаторазово відбувалась перевірка
підрахунку кількості правильних відповідей?
2. Що необхідно змінити, аби значення змінних a та b з'являлись не у
віконцях програми, а безпосередньо в запитанні?

21. Завдання 5

• Використовуючи команди повторення,
створити проект для зображення
нескладного орнаменту

22. Домашнє завдання

Створити в Скретчі проект за наступним
сюжетом:
комп'ютер випадковим чином породжує число
у межах від 0 до 5, а гравець вгадує його. На
пропозиції гравця комп'ютер повідомляє:
1. «Мало», «Багато» чи «Ви вгадали!!!»
залежно від взаємного розташування
числа-здогадки і випадкового числа.
2. «Вгадали» або «Не вгадали»

23. Додаткові задачі

• Побудувати 6 квадратів із стороною 30
кроків
• Ввести 5 чисел. Якщо числа додатні,
обчислити їх суму
English     Русский Rules