37.03M
Category: biologybiology

Тип Молюски. Молюски: особливості будови, способу життя, різноманітність, їх роль у природі та значення в житті людини

1.

Тип МОЛЮСКИ
Тема: Молюски: особливості
будови, способу життя,
різноманітність, їх роль у природі
та значення в житті людини.

2.

Контроль знань:
«Так чи ні»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Відділами тіла комах є голова та груди.
У комах три пари ходильних ніг.
У бджоли ротовий апарат гризучо-лижучого типу.
Блохи та воші мають дві пари перетинчастих крил.
Тіло комах вкрите хітиновою кутикулою з воскоподібною плівкою.
У твердокрилих розвиток прямий з неповним перетворенням.
«Доповни речення»
7. Розвиток з повним перетворенням включає такі стадії:
8. Воші мають …… ротовий аппарат.
9. У мух, перша пар крил ….., друга перетворилася на ….
10. Кінцівки комах можуть виконувати різні функції. У коника …, у ведмедки …., у бджоли …
11. У дорослих метеликів ротовий аппарат …., а у їх личинок ….
12. У мурах, бджіл, мух розвиток з … перетворенням.

3.

МОЛЮСКИ або М’ЯКУНИ (лат. «молюскус» - м'який) - це
несегментовані вториннопорожнинні двобічносиметричні тварини,
тіло яких складається з голови, тулуба та ноги, має мантію й
захищене черепашкою.
• Мешкають сучасні види молюсків переважно в морях (мідії, устриці, кальмари,
восьминоги), прісних водоймах (беззубки, ставковики), рідше - у наземному
середовищі (равлики, слизняки). І лише незначна частина видів молюсків ведуть
паразитичний спосіб життя. Найбільша різноманітність молюсків спостерігається в
тропічних морях.
• Розміри тіла дорослих молюсків різних видів значно різняться - від 0,5 мм
(двостулковий молюск конділонукула) до 20 м (велетенський кальмар).
• Більшість з м’якунів - малорухливі тварини, деякі ведуть прикріплений спосіб життя
(мідії, устриці), і тільки головоногі здатні швидко пересуватися реактивним способом.
• Серед молюсків є хижаки (кальмари, восьминоги), рослиноїдні (равлик виноградний),
всеїдні (ставковики), фільтратори (беззубка, перлівниця), сапротрофи (корабельний
черв’як), а також паразити тварин (ентоконхи, які паразитують у тілі голотурій).
• Близько 80 % усіх видів молюсків належать до черевоногих, ще 19 % - до
двостулкових і лише 1 % - до інших груп, серед яких виділяємо головоногих.

4.

Тип Молюски нараховує понад 130 000 видів (в Україні – 600)
Тридакна має довжину
1,5м і масу 250кг
Ахатіна – найбільший
наземний молюск
Восьминоги – найрозумніші безхребетні
Максимальний вік
Гігантський кальмар – одна із найбільших
Слимаки живуть 15 років і можуть
Arctica islandica 507 років
безхребетних тварин
витримувати до -120 градусів

5.

Загальна характеристика Молюсків,
або М’якунів
• Відсутність сегментації тіла
• Двобічна симетрія
• Тіло поділене на відділи:
голова, тулуб, нога
• Тіло вкрите складкою – мантією
• Більшість має черепашку
• Вторинна порожнина тіла
утворює навколосерцеву сумку
• Ускладнення травної і нервової
систем
• Гермафродити і роздільностатеві
Наука, що вивчає молюсків, називається малакологією

6.

Робота з підручником, с.88 :
Випишіть з підручника визначення:
• Черепашка ----• Мантія ----• Мантійна порожнина -----• Тертка (радула) ------

7.

Будова черепашки:
• Черепашка - скелетний утвір, що захищає
тіло молюска та слугує місцем прикріплення м’язів.
• Черепашка може бути суцільною, двостулковою або
складатися з кількох пластинок.
• Утворена черепашка неорганічними (вапняк) й органічними
(конхіолін) речовинами.
• Складається з 3 шарів: зовнішнього рогового, середнього
порцелянового і внутрішнього перламутрового.
• У деяких груп черепашка повністю (наприклад, слизняки)
або частково (наприклад, восьминоги) редукована.

8.

Будова мушлі
1.Ззовні мушля вкрита шаром рогоподібної
речовини складається з кристалів кальцій
карбонату.
2.Середній шар - порцеляноподібний - має
сніжно-білий колір.
3.Внутрішній шар - перламутровий — виграє всіма
барвами веселки, оскільки в його пластинках
світло розкладається на окремі кольори спектра.

9.

Тип Молюски
Клас Черевоногі –
молюски з несиметричним
тілом і добре розвиненими
головою, тулубом і ногою
клас Двостулкові –
молюски з симетричним
тілом і добре розвиненими
тулубом і ногою,
голова відсутня
Клас Головоногі –
молюски з симетричним
тілом і добре розвиненими
головою, тулубом і
щупальцями

10.

Клас Черевоногі
Будова тіла
1.Суцільна асиметрична черепашка
у формі конуса або спіралі
черепашка
очні щупальця
2.Голова із щупальцями і очима
очі
3.Добре розвинена нога з
повзальною підошвою
голова
нога
тулуб
мантія
губні щупальця
слимак виноградний
У рапани отвір черепашки
прикритий кришечкою

11.

Травна система
«печінка»
середня
кишка
задня
кишка
анальний
отвір
шлунок
слинні залози
воло
тертка
рот
Тертка (радула) у глотці молюска

12.

Дихальна
система
легеня
легеня
зябра
отвір для дихання у ахатіни

13.

Кровоносна
система
Кровоносна система
незамкнена.
вена
шлуночок
Серце буває в молюсків 2-,3-або 4камерне
Артерії – судини, якими кров
рухається від серця.
Вени – судини, якими кров
рухається до серця.
передсердя

14.

Видільна
система
нирка
Нирки –
видозмінені
метанефридії.
У равлика – одна,
в беззубки – дві.

15.

Нервова система
Нервова система
розкидановузлового
типу
Основні вузли:
головний,
ножний,
тулубний
Органи чуття:
головний вузол
Очі, щупальця (орган
дотику), хімічного чуття,
рівноваги.

16.

Статева система
і розмноження і
Виноградні слимаки –
статева
протока гермафродити
Запліднення внутрішнє
матка
піхва
- Розмноження статеве
- Гермафродити або
роздільностатеві
- Запліднення зовнішнє або
внутрішнє
- Розвиток прямий або непрямий
(з перетворенням)

17.

Розвиток прямий

18.

Значення молюсків
Доповнити схему. Робота з підручником, с. 93
Значення
молюсків

19.

Закріплення вивченого матеріалу:
• Виконайте лабораторне дослідження Будова черепашки (мушлі) черевоногих та
двостулкових молюсків на ст. 90 користуючись підручником.
Лабораторне дослідження
ТЕМА: БУДОВА ЧЕРЕПАШКИ (МУШЛІ) ЧЕРЕВОНОГИХ ТА ДВОСТУЛКОВИХ МОЛЮСКІВ
Мета: розвиваємо уміння виділяти істотні ознаки будови черепашки молюсків,
спостерігати й розрізняти черепашки черевоногих і двостулкових молюсків,
пояснювати значення черепашки для молюсків.
• Обладнання й матеріали: черепашки молюсків, ілюстрації з черепашками молюсків
Хід роботи
• 1. Розгляньте черепашку беззубки. Знайдіть такі елементи будови: передній кінець
(заокруглений), задній кінець (загострений), верхівку, спинний край, черевний край,
зв’язка. Чим вкриті зовнішня та внутрішня поверхня стулок черепашки?

20.

Іл. 80. 1 - черепашка беззубки звичайної;
2 - черепашки равлика виноградного
2. Знайдіть на внутрішній поверхні черепашки два заглиблення для приєднання м’язів-замикачів. Яке їх значення?
3. Якщо зняти верхній шар черепашки. Який шар Ви побачите?
4. Розгляньте черепашку равлика виноградного. Знайдіть такі елементи будови: верхівка, вустя, завитки. За
допомогою малюнка визначте, у який бік (вправо чи вліво) закручена черепашка.
5. Визначте розміри й форму черепашки равлика. Чим вкриті зовнішня та внутрішня поверхня стулок черепашки?
Який шар буде розташований між ними?
6. Які спільні та відмінні риси мають черепашка беззубки та черепашка виноградного равлика.
Зробіть висновок. Як особливості будови черепашки молюсків пов’язані із способом життя

21.

Домашнє завдання:
• Опрацювати параграфи 20, 21.
English     Русский Rules