Методи дослідження в клінічній генетиці
Основні положення хромосомної теорії спадковості такі:
Закономірності успадкування генів, що зумовлюють прояв ознак
Генотип, як система взаємодіючих генів. Взаємодія генів. Множинний алелізм.
При аутосомно-домінантному типі успадкування:
При аутосомно-рецесивному типі успадкування:
Хромосомна теорія спадковості. Зчеплення генів
Зчеплене з Х-хромосомою рецесивного типу успадкування
Клініко-генеалогічний метод
Цитогенетичні методи
Близнюковий метод
Дерматогліфіка
Популяційно-статистичний метод
Метод моделювання
733.34K
Category: medicinemedicine

Методи дослідження в клінічній генетиці

1. Методи дослідження в клінічній генетиці

2. Основні положення хромосомної теорії спадковості такі:

• гени розташовані в хромосомах у лінійному порядку;
• різні хромосоми мають неоднакові набори генів, тобто кожна з негомологічних
хромосом має свій унікальний набір генів; кожен ген займає в хромосомі певну
ділянку;
• алельні гени займають у гомологічних хромосомах однакові ділянки;
• усі гени однієї хромосоми утворюють групу зчеплення, завдяки чому деякі
ознаки успадковуються зчеплено; сила зчеплення між двома генами,
розташованими в одній хромосомі, обернено пропорційна відстані між ними;
• зчеплення між генами однієї групи порушується внаслідок обміну ділянками
гомологічних хромосом у профазі першого мейотичного поділу (процес
кросинговеру);
• кожен біологічний вид характеризується певним набором хромосом
(каріотипом) — кількістю та особливостями будови окремих хромосом.

3.

4.

5. Закономірності успадкування генів, що зумовлюють прояв ознак

6. Генотип, як система взаємодіючих генів. Взаємодія генів. Множинний алелізм.

• Алельних:
• Неалельних:
• Повне домінування
• Неповне домінування
• Наддомінування (Аа>AA)
• Кодомінантність
• Плейотропна дія
• Комплементарність
• Епістаз
• Полімерія

7. При аутосомно-домінантному типі успадкування:

• Хворі є в кожному поколінні: АА або Аа,
• Дефектний ген знаходиться в аутосомі;
• Аа х аа → Аа,Аа,аа,аа – 50% хворих дітей
• АА х аа → Аа,Аа,Аа,Аа – 100% хворих дітей***
• Аа х Аа → АА, Аа, Аа, аа 75% хворих дітей
• Здорові аа мають здорових дітей
• С-м Аперта, Сеире-Чотзена, Пфайффера, Беквіта-Відемана, ахондроплазія,
ембріональна кила, макроглосія, брахідактилія

8. При аутосомно-рецесивному типі успадкування:

• Захворювання проявляється лише у аа
• Аа фенотипово (клінічно) не відрізняються від АА
• Дефектний ген знаходиться в аутосомі
• Аа х аа → Аа,Аа,аа,аа – 50% хворих дітей
• АА х аа → Аа,Аа,Аа,Аа – 100% (фенотипово) здорових дітей***
• Аа х Аа → АА, Аа, Аа, аа 25% хворих дітей
• Адреногенітальний с-м, галактоземія, гангліозидоз тип I (сімейний
нейровісцеральний ліпідоз), с-м Тея-Сакса, гістидинемія, х. Гірке (глікогеноз
тип I), х. Помпе, гомоцистинурія

9. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплення генів

Типи шлюбів
Можливі генотипи у
дітей
Частота успадкування у дітей, %
Здорових
Хворих
XAX * XY
XX, XAY, XY, XAX
50
50
XAX * XAY
XAXA, XAY, XY, XAX
25
75
XAXA * XY
XAY, XAX
-
100
XAXA * XAY
XAXA, XAY
-
100
XX * XAY
XAX, XY
50
50
XX * XY
XX, XY
100
-
Зчеплене з Х-хромосомою домінантного типу успадкування

10. Зчеплене з Х-хромосомою рецесивного типу успадкування

Типи шлюбів
Можливі генотипи у
дітей
Частота успадкування у дітей, %
Здорових
Хворих
XαX * XY
XX, XαY, XY, XαX
75
20
XαX * XαY
XαXα, XαY, XY, XαX
50
50
XαXα * XY
XαY, XαX
50
50
XAXA * XAY
XαXα, XαY
-
100
XX * XαY
XαX, XY
100
-
XX * XY
XX, XY
100
-
Зчеплене з Х-хромосомою рецесивного типу успадкування

11. Клініко-генеалогічний метод

12. Цитогенетичні методи

• Молекулярно-цитогенетичний
• Каріотипування
• Визначення статевого хроматину

13. Близнюковий метод

• Наявність у монозиготних близнюків однакових ознак і однакових
захворювань називається конкордантністю, а розходження в
ознаках – дискордантністю.
• Хольцингер
• Н – коеф. Успадкування Е – коеф. Впливу середовища
• Н = (%подібностіМЗ - %подібностіДЗ) / (100% - %подібностіДЗ)
• При Н≥0,7 – спадковість, при Н=0 середовище
• Е = 100% - Н

14. Дерматогліфіка

• Пальмоскопія
• Дактилоскопія
• Папілярний візерунок (полігенна ознака) має неповторний
характер і не зникає в продовж життя.

15.

16. Популяційно-статистичний метод

• - вивчають спадкові ознаки у
великих групах населення, в одному
або декількох поколіннях.
• Закон генетичної рівноваги ХардіВайнберга – (pA + qa), де p і q –
частоти алелей A і a відповідного
гена.
• p AA + 2pq Aa + q aa
• у популяції відбувається вільне
схрещування (панміксія);
• у популяції відсутня міграція (як
вхідна, так і вихідна);
• у популяції відсутні
випадкові мутації.

17.

Дрейф генів
Інбридинг

18. Метод моделювання

• Здійснюється на молекулярному, клітинному й організмовому рівнях
• На бактеріях (галактоземія / неактивність галактозо-1-фосфатуридилтрансферази)
• На тваринах (миші, пацюки, гвінейські свинки, хом'яки – м'язова дистрофія,
пігментна дегенерація сітківки, гемофілія, ЦД)
• На інбредних (що мають однаковий генотип) лініях тварин –
• На трансгенних тваринах
• Математичне моделювання
English     Русский Rules