Спадковість і патологія
План:
Властивості гена залежать - від ендогенних і екзогенних факторів,якщо,наприклад,для прояву гемофілії вирішальне значення має порушення в
Патологічна спадковість
Є різні методи вивчення спадковості та її значення в патології :
Генетичний склад популяцій оцінюють за частотою певного генотипу:
За домінантним типом успадковуються різні аномалії скелета та інші,які не перешкоджають розмноженню,не скорочуються тривалості життя і т
Більшість спадкових хвороб передається за рецесивним типом. Хвороба проявляється ,коли дитина одержує патологічний ген від обох батьків.
До цієї групи хвороб належать:
За таким типом передається :
Хвороба Дауна
Синдром Шерешевського-Тернера
Синдром Шерешевського-Тернера
Фенокопії-
Є кілька методів діагностики спадкових хвороб:
Загальні принципи лікування при спадкових хворобах
Профілактика спадкових хвороб полягає в:
194.44K
Category: medicinemedicine

Спадковість і патологія. Лекція 4

1. Спадковість і патологія

2. План:


1) спадковий(генетичний)апарат
2)фактори що спричиняють мутацію
3)патологічна спадковість
4)спадкові хвороби що передаються за
рецесивним типом
• 5)феноскопії
• 6)загальні принципи при спадкових хворобах
• 7)профілактика спадкових хвороб

3.

• Спадковий( генетичний )апарат являє
собою набір хромосом ,що
складаються з багатьох генів,який
після запліднення повністю
переходить до потомства.

4.

• Основні функції спадкового апарату
полягають у зберіганні спадкової
інформації ,керуванні біосинтезом
білків,передачі спадкової інформації в
процесі розмноження ,відновлення генів
при ушкодженні .Спадковий апарат
характеризується двома протилежними
властивостями –стійкістю,яка визначає
сталість видів,і мінливстю-здатність
розвиватися,тобто зазнавати еволюції.

5.

• Стійка стрибкоподібна зміна у спадковому
апараті клітини ,не повязана із звичайною
рекомбінацією генетичного матеріалу,
називається мутацією.

6.

• Розрізняють генну мутацію (зумовлену
хімічною будовою гена,його специфічною
послідовнісю пуринових ,піримідинових
основ ділянки ДНК ) і хромосомну мутацію
(зміна загальної кількості хромосом або
їхньої структури. Наприклад таке
захворювання як серцевидно-клітинна
анемія виникає при мутації гена,який
відпавідає за синтез гемоглобіну.

7.

• У цьому разі замість однієї амінокислоти (глутамін) в
поліпептидному ланцюгу генезявляється інша (валін).Це
призводить до зміни фізико-хімічних властивостей
гемоглобіну ,деформації еритроцитів та їх гемолізу(генні
мутація)
Фактори,що спричиняють мутацію ,називаються мутагенами . Розрізняють хімічні (цитостатичні засоби-вільні радикали ,антиметаболіти та ін.)фізичні
(іонізуюче,ультрафіолетове проміння)і біологічні мутагени (віруси).

8.

• Мутація не завжди спричиняє зміни в
організмі,остільки тільки 5 %усіх генів
функціонують,решта перебувають у
репресивному стані
.
• Прояв патологічного гена визначається такими
його властивостями як пенетрантність
(імовірність фенотипового прояву гена,що
виражається у відношеннях хворих особин до
кількості носіїв відповідного гена)й
експресивність (ступінь клітичного прояву
гена,який може бути спадковим або сильним)
• .

9. Властивості гена залежать - від ендогенних і екзогенних факторів,якщо,наприклад,для прояву гемофілії вирішальне значення має порушення в

Властивості гена залежать
- від ендогенних і екзогенних
факторів,якщо,наприклад,для прояву
гемофілії вирішальне значення має
порушення в геномі,то виникнення цукрового
діабету залежить від взаємодії фактора й
зовнішнього середовища .У цьому випадку
кажуть ,про спадкову схильність.

10.

• Прояви спадкових хвороб залежать від
віку.Так,ознаки гемофілії,сподкової глухонімоти
спостерігаються при народженні,хорея Гентінгтона
виявляється у 30-40 років тощо.
• Різні фактори зовнішнього середовища
(надвискочастотні коливання ,іонізуюче
випромінювання ,віруси,хімічні речовини,в тому
числі інсекциди ,гербіциди ,консерванти,лікарські
засоби)можуть призвести до винекнення
патологічної спадковості.

11. Патологічна спадковість

• -це властивість організму повторювати в
низці поколінь подібні порушення обміну
речовин,структури,функцій та
індивідуального розвитку в
цілому,зумовлена передачею потомству
мутагенних генів або хромосом.

12. Є різні методи вивчення спадковості та її значення в патології :


-генеалогічний(родовідний)
-Популяційний
-Близнюковий
-Цитологічний
-Біохімічний
-експерементальний.
На основі законів популяційної генетики можна
передбачити пік виникнення в популяції мутагенних
генів і,тим самим,успішне здійснювати
профілактику спадкових хвороб.

13. Генетичний склад популяцій оцінюють за частотою певного генотипу:

• -за відносною кількістю особин із цим
генотипом
• -частотою далеких алей.
• Прогнозувати захворюваність потомства в
родинах із спадковою патологією можна на
підстіві родоводу та розрахунку імовірності
генетично зумовлених ситуацій
• За типом успадкування спадкового
апарату,розрізняють молекулярно-генетчні і
хромосомні спадкові хвороби .

14. За домінантним типом успадковуються різні аномалії скелета та інші,які не перешкоджають розмноженню,не скорочуються тривалості життя і т

За домінантним типом успадковуються різні аномалії
скелета та інші,які не перешкоджають розмноженню,не
скорочуються тривалості життя і тому мало піддаються
добору:
- короткопалість
-багатопалість
-зрощенні та викревлені пальці
-короткозорість
-далекозорість
-астигматизм

15. Більшість спадкових хвороб передається за рецесивним типом. Хвороба проявляється ,коли дитина одержує патологічний ген від обох батьків.

16. До цієї групи хвороб належать:

• -дефекти амінокислотного
обміну(фенілкетонурія,алкаптонурія)
• -природжена глухонімота
• -мікроцефалія
• -фенопатії
• При спадковій аномалії обміну речовин у
гетерозиготних носіїв рецисивної ознаки
захворювання може клінічно не проявлятись.

17.

• Крім того,є успадкування,повязане із статевою
хромосомою.У людини з Х-хромосомою
повязані близько 60 патологічних спадкових
ознак,і більшість із них рецисивні.
• При такій патології жінки перебувають у
вигіднішому стані,остільки в них наявність Ххромосоми з патологічним геном
компенсується наявністю другої нормальної Ххромосоми.

18. За таким типом передається :

• -гемофілія(відсутність синтезу
антигемофільного)
• -дальтонізм(відсутність сприймання
червоного і зеленого кольорів
• -атрофія зорових нервів
• -Юнацька глаукома
• -Гемералопія(нічна сліпота)

19. Хвороба Дауна

20.

• При такій спадковій патології спостерігається
розумова відсталість ,характерна зовнішність –
низькій зріст,короткопалі руки й
ноги,монголоїдний розріз очей,затримка
фізичного розвитку,аномалії внутрішніх
органів,особливо серця.
• Жінки з хворобою Дауна іноді мають дітей
• Наявність додаткової хромосоми є домінантною
ознакою ,50% дітей що народжуються від таких
матерів ,здорові,а 50% уражені тією ж патологією.

21. Синдром Шерешевського-Тернера

22. Синдром Шерешевського-Тернера

• Розвивається у жінок в організмі яких замість
двох статевих хромосом найчастіше є одна Ххромосома.
• Загальна кількість хромосом становить 45
(каріотип45,Х0).
• Зовнішні статеві ознаки сформовані за
жіночим типом.
• Характерні низький зріст ,широка щитоподібна
грудна клітка,відставання у фізичному
розвитку.
• Порожнина рота немає статевого хроматину

23.

• Виявлення ролі спадковості в походженні
захворювання має велике значення для
вибору методу лікування хворого та
прогнозу потомства у нього і в його батьків.
• У гомозиготного володаря цього діти
народжуються з такою самою самою
патологією .
• У жінки носія гемофілії ,у шлюбі із здоровим
чоловіком в середньому половина синів
будуть хворі на гемофілію ,а всі дочки
залишаться здоровими.

24.

• Є багато хвороб ,розвиток яких
зумовлений тільки факторами
зовнішнього середовища ,а клінічна
картина нагадує таку при спадкових
хворобах
• Ці хвороби називаються фенокопіями .
• Спадкова передача неможлива

25. Фенокопії-

Фенокопії• Зміни ознак організму,які виникають внаслідок
впливу патогенних факторів зовнішнього
середовища на механізми ембріогенезу;за
основними напрямами ці зміни схожі на
спадкові дефекти.
• Факторами,що спричиняють утворення
фенокопії,є кисневе
голодування,гіповітамінози,інфекції,зловжива
ння алкоголем,дія лікарських
засобів,наркотичних речовин.

26. Є кілька методів діагностики спадкових хвороб:

• -демографо-статичний –передбачає
порівняння частоти винекнення спадкового
захворювання в родині хворого з частотою
винекнення його в популяції.
• -близнюковий –дає змогу розмежувати роль
спадкових факкторів і факторів зовнішнього
середовища
• -цитологічний-грунтується на дослідженні
каріотипу в ядрах подільних клітин,статевого
хроматину.

27. Загальні принципи лікування при спадкових хворобах

• Методи патогеничної симптоматичної терапі:
• 1)вилучення з раціону хворих тих компонентів
їжі,які перетворюються в токсичні речовини.
• 2)введення в харчовий раціон потрібних
компонентів.
• 3)уникнення прийому лікарських засобів,до яких
виявлено спадкову зумовлену переносимість.
• 4)компенсація продукту діяльності відсутнього гена
• 5)застосування різних видів хірургічного
лікування,видалення уражених органів

28. Профілактика спадкових хвороб полягає в:

• -попередженні людей з обтяженою спадковістю про
можливість народження в них хворого потомства
• -пораді лікаря-генетика мати дітей у більш
молодому віці
• Переривання вагітності на ранніх її стадіях після
виявлення генетичного дефекту
• -усунення деяких соціальних факторів
• -корекції за допомогою лікарських засобів
генетичних порушень
• Боротьбі з мутагенними факторами
• Суворому токсико-гігієнічному контролі за випуском
кожного нового лікарського препарату
English     Русский Rules