8.65M
Category: biologybiology

Біологічна систематика: мегатаксономія і огляд таксонів

1.

Біологічна систематика:
мегатаксономія і огляд таксонів

2.

Філогенетичне
і симбіотичне
дерево
організмів, що
показує
походження
еукаріотів

3.

Три домени живої природи

4.

Відображення в підручнику

5.

П’ять супергруп домена Еукаріоти

6.

Відображення в підручнику
Супергрупи:
SAR
Страменопіли
Альвеоляти
Ризарії
Архепластида
Зелені водорості
Червоні водорості
Рослини
Екскавата
Евгленові
Джгутиконосці
Амебозоа
Саркодові
Слизовики
Опістоконта
Гриби
Тварини

7.

Бурі водорості — Страменопіли
До цієї ж групи відносять Золотисті водорості, Жовто-зелені водорості,
Діатомові водорості

8.

Відображення в підручнику
Супергрупи:
SAR
Страменопіли
Альвеоляти
Ризарії
Архепластида
Зелені водорості
Червоні водорості
Рослини
Екскавата
Евгленові
Джгутиконосці
Амебозоа
Саркодові
Слизовики
Опістоконта
Гриби
Тварини

9.

Інфузорії і споровики — альвеоляти

10.

Відображення в підручнику
Супергрупи:
SAR
Страменопіли
Альвеоляти
Ризарії
Архепластида
Зелені водорості
Червоні водорості
Рослини
Екскавата
Евгленові
Джгутиконосці
Амебозоа
Саркодові
Слизовики
Опістоконта
Гриби
Тварини

11.

Форамініфери і радіолярії— ризарії

12.

Філогенетичне пояснення
Чому бурі водорості не рослини, і, навіть,
належать до іншої супергрупи?

13.

Кладистика
ОСНОВНИЙ ПІДХІД ДО
БІОЛОГІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

14.

Кладистичний підхід до
систематики

15.

Приклад застосування кладистики

16.

Кладограма як приклад відображення
філогенетичних зв’язків
Приклад кладограми,
що показує взаємовідносини між різними
групами хребетних
Приклад
кладограми, що
показує
взаємовідносини
між різними
групами комах

17.

Ліннеївська класифікація —
заснована на спільних ознаках
Клас Рептилії:
холоднокровні,
лускаті,
відкладають яйця
Клас Птахи:
теплокровні,
пернаті,
відкладають яйця
Клас Ссавці:
теплокровні,
пухнасті,
вигодовують
малечу молоком
Філогенетична класифікація —
заснована на спільному предкові
Клада Завропсиди (дав.гр. σαύρα — «ящірка»,
дав.-гр. ἁψίς —
«пов'язаний») — велика
група (клада) чотириногих
тварин, які (разом із
ссавцями) входять до
групи амніотів. До
завропсидів належать
представники колишнього
класу плазунів (який було
скасовано через те, що
він не формував
монофілетичної групи) та
птахи.
Клада Синапсиди або
Тероморфи (грец. θηρίο
— звір і μορφή — форма)
— звіроящери,
таксономічна група у
складі амніотів (поряд зі
завропсидами), яка
виникла близько 320 млн
років тому. Одна з груп
синапсид — терапсиди —
стала предком ссавців
English     Русский Rules