2. Ілгерлемелі жұпта тасымалды қозғалыс айналмалы болса
290.99K
Category: mechanicsmechanics

Үдеу жоспары

1.

Дәріс 4. Үдеу жоспары
1. Бір мүшенің күрделі қозғалысы
n
В
АВ
А
АВ
а ВА
а
ВА
аА
а В а А а ВА
n
аВА║ (В → A)
n
2
а BA
AB
AB
а
BA
ВА AB
n
а В а А а ВА a BA
а
ВА
(BA)
(ВА) паралельді және В-дан А-ға бағытталған
1

2. 2. Ілгерлемелі жұпта тасымалды қозғалыс айналмалы болса

а A2
А2
А
2
3
В
V A3 A2
2
3
3
а Ar 3 A2
3
3
а Aк3 А2
Кариолис үдеуі аттас
салыстырмалы жылдамдық
векторды(VА3 А2) тасымалды
айналыс ( 3 ) бағытымен 900
–қа бұрып табады.
А3 нүктесінің 2 және 3 мүшелермен бірге қозғалыстарының теңдеулерін жазамыз:
к
r
к
А3
А2
А3 А2
А3 А2
А3 А2
3
А3 А2
а а а
а
r
A3 A2
а
(ВА)
а
а
к
А3 А2
2 V
VА3 А2 3
бағытымен
2

3.

а A2
А
2
3
В
а
3
3
а
3
В
А3 В
А3
n
А3 В
3
а А3 а В а nА

3
3 ВА
А3 В
( ВА )
а
а
3B
а Аn3 В 32 ВА
а
А3 В
a A
n
А3 В║
(А → В)
(АВ) паралельді және А-дан В-ға бағытталған
3

4.

В
А
1
1
2
3
в
d4.5
c
О
С
5
D
4
a
d3
берілген шарттардан шығатын қатынастар:
аО 0, а А1 а А2 а А ,
аВ2 аВ3 аВ , аС 0,
аD3 аD4 аD5
с
Жетекші мүшенің үдеуі
а A 12 OA a A || ( A 0)- 1
1 (А О)
( а)= 100 мм
аА м / с2
,
Үдеу масштабы а
( а ) мм
a
4

5.

В
А
1
1
3
2
в
c
О
D
4
a
В нүктесінің екінші және үшінші
мүшелермен бірге қозғалыстарының
теңдеулерін жазамыз
n
а В а А а ВА
а BА
с
n2
(BС)║ 4
(ВА ) 3
в
n1
d3
С
5
5 (ВС )
d4.5
1 (А О)
a
2 ║(ВА)
n
аBA
22 АВ
n
n
аB аC аВC
a BC аBC
32 СВ
n
а
аВА
║ (В → А) - 2
BA (ВА)
n
n
a BС
a BA
( n2 )
(an1 )
a
a
n
аВC
║ (В → С) - 4
а BC
(ВС) -
5
5

6.

В
А
1
1
k
d3
D
4
6 (СВ )
с 8 ║(Ox)
5 (ВС )
n2
(BС)║ 4
(ВА ) 3
d4.5
С
5
7 ║(CB)
c
О
d4.5
3
2
в
D3 үдеуің пропорция арқылы табамыз
СD ( d3 )
d 3 в СD
ВС
ВС ( в)
D4 қозғалысын теңдеу, 4 – 5 мүшелердің
қөзғалыстарының қарастырып жазамыз:
аD4 аD3 аDк 4 D3 аDr 4 D3
аD4 аD5║(Ox) - 8
a DK4 D3 2 3 V D 4 D3
в
n1
a
d3
1 (А О)
a
2 ║(ВА)
a DK4 D3 VD D 3 бағытымен - 6
4
(d 3 k )
aDk 4 D3
a
3
а Dr 4 D3 || (ВС) - 7
6

7.

Үдеулердің жоспар құру реті
1. полюс арқылы 1-ші сызығың (А О) жүргіземіз және ( а)= 100 мм
үзындығын саламыз.
n
a BA
2. а нүктесінен 2-ші сызығын (В А) жүргізіп және (an1 )
үзындығын
a
саламыз.
3. n1 арқылы 3-ші сызығын (АВ) жүргіземіз..
n
a BС
4. полюс арқылы 4-ші сызығын (В С) жүргізіп және ( n2 ) үзындығын
a
саламыз.
5. n2 арқылы 5-ші сызығын (CВ) жүргіземіз. Бұл сызықтың 3-ші сызығымен
қиылысқан жерін в нүкте деп белгілейміз.
СD
d
в
3
6. в -ні полюс -мен жалғастырып және бұл сызығында
ВС
k
көрсетеміз.
aD4 D3
(d 3k )
7.
d3 арқылы 6 –ші сызығын (ВС) жүргізіп және
a
үзындығын
үзындығын
саламыз.
8. k нүктесінен 7-ші сызығын (ВС) аламыз.
9. полюс арқылы 8-ші сызығын (Ох) жүргіземіз. Бұл сызықтың 7-ші сызығымен
қиылысқан жерін d4,5 нүкте деп белгілейміз.
7

8.

Салу нәтижелерден есептейміз :
а В ( в ) а
a ВА (n1в ) a
a ВС (n2 в ) a
аD3 ( d 3 ) a
аD4 , 5 ( d 4,5 ) a
a ВА
2
АВ
а ВС
3
ВС
8
English     Русский Rules