Дәріс 7 Жазық механизмнің жұптарындағы реакцияларды табу
134.72K
Category: mechanicsmechanics

Жазық механизмнің жұптарындағы реакцияларды табу

1. Дәріс 7 Жазық механизмнің жұптарындағы реакцияларды табу

ДӘРІС 7
ЖАЗЫҚ МЕХАНИЗМНІҢ ЖҰПТАРЫНДАҒЫ
РЕАКЦИЯЛАРДЫ ТАБУ
• 1 және 2 мүшелер IV класты жұп құрсын
1
1
А
2
n
n
n
n
R21
А2
А1
n
2
n
R12
R21 - 2 мүшенің 1 мүшеге реакциясы
|R12 |=|- R21|
R12 - 1 мүшенің 2 мүшеге реакциясы
1

2.

3 және 4 мүшелер V класты айналу жұбын құрады – В топса
В
R34n - 4 мүшеге параллель
4
3
n
34
R
- 4 мүшеге перпендикуляр
R34
В4
R34 R34n R34
4
R34
R34
В3
R43
3
2

3.


5 және 0 мүшелер V класты ілгерлемелі жұп құрсын
5
N05
x
0
N05 - 0-ші мүшенің 5-шіге реакциясы
N05 - (Ох) бағыттаушыға перпендикуляр
Күштік талдауда тепе-теңдіктің үш теңдеуі
X 0, қолданылады
Мүшелердің инерция қүштерін есепке ала отырып,
Y 0,
кинематикалық жұптардағы реакциялары анықтау жұмысын
m P 0 кинетостатикалық есеп деп атайды.
o
3

4.

Күштік талдау келесі баптардан тұрады:
1. Механизм кинематикалық кескіннің мүшелеріне сыртқы күштерін анықтап
(G ,Pп.к.,Pс...), сәйкес нүктелеріне тіркейді.
2. Кинематикалық талдаудан кейін мүшелердің инерция күштерін анықтайды
және оларды сәйкес нүктелеріне тіркейді.
3. Жетекші мүшеден ең алыс Ассур тобын тіректен және көршілес топтан бөліп
алып, олардың кинематикалық жұптардағы ыкпалын реакциямен ауыстырады.
4. Бөлек мүшенің немесе топтың тепе-теңдік сауалынан белгісіз реакцияларды
анықтайды.
5. Бірітіндей жетекші мүшеге жақындай келе, келесі топтарға 3 және 4баптарды орындайды.
6. Механизмнің күштік есебі жетекші мүшеге қойылған теңестіру күшін
анықтаумен аяқталады.
4
English     Русский Rules