ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ХРОНІЧНИХ ФОРМАХ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ
ЛІТЕРАТУРА
Класифікація
Клінічні прояви
КЛІНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ СТАБІЛЬНОЇ СТЕНОКРАДІЇ
ВИЗНАЧЕННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ (ТФН) ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО КЛАСУ (ФК) ХВОРОГО НА СТЕНОКАРДІЮ
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА СТЕНОКАРДІЮ
Визначення тренувальної ЧСС за допомогою ВЕМ-тестування
ЕТАПНИЙ КОНТРОЛЬ
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ IV ФК
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ПРОГРАМИ ФІЗЧИНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ІХС IV ФК
КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ ПРИ ХІХС
652.00K
Category: medicinemedicine

Фізична реабілітація при хронічних формах ішемічної хвороби серця

1. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ХРОНІЧНИХ ФОРМАХ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ

к.фіз.вих., ст.викладач Балаж М.С.
Київ - 2016

2. ЛІТЕРАТУРА

1.Аронов Д. М. Лечение и профилактика атеросклероза / Д. М. Аронов. –
М.: Триада-Х., 2000.
2. Арутюнов Г.П. Терапия факторов риска сердечно-сосудистых
заболеваний /Г.П. Арутюнов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 672 с.
3.Епифанов В.А. Восстановительная медицина: Справочник. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 592 с.
4. Кардиореабилитация / Под ред. Г.П. Арутюнова. – М.: МЕДпрессинформ, 2013. – 336 с.
5.Руководство по кардиологии [под ред. В. Н. Коваленко]. – К.: Морион,
2008. – С. 228 – 242.
6.Попов С.Н. Лечебная физическая культура: Учебник для институтов
физической культуры. – М.: Academіa, 2005. – 270с.
7.Реабилитация при заболеваниях сердца и суставов / [С. М. Носков, В.
А. Маргазин, А. Н. Шкребко и др.] – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 640 с.
8. Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Под
ред. И.Н. Макаровой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 304 с.

3.

• Стенокардія - клінічна форма ІХС, яка
характеризується нападами загрудинного
болю, зумовленого недостатністю
кровопостачання серцевого м'яза.

4. Класифікація

Стенокардія (І20 за МКХ - 10):
• Стабільна стенокардія напруження
• Стабільна стенокардія напруження при
ангіографічно інтактних судинах
• Вазоспастична стенокардія
Нестабільна стенокардія (I20.0 за МКХ - 10):
• Стенокардія, що виникла вперше
• Прогресуюча стенокардія

5.

• Стабільна стенокардія напруження
характеризується стереотипними
ангінозними нападами, які виникають у
відповідь на одне й те саме фізичне
навантаження і завершуються при його
припиненні.

6. Клінічні прояви

ТИПОВА СТЕНОКАРДІЯ
- ПРОВОКУЮЧІ ФАКТОРИ – ФІЗИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ
АБО СТРЕС, ХОЛОДНА ПОГОДА, ПРИЙОМ ЇЖІ
--ФАКТОРИ, ЩО ПОЛЕГШУЮТЬ БІЛЬ – ПРИПИНЕННЯ
ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ АБО ПРИЙОМ
НІТРОГЛІЦЕРИНУ
- ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ:
Локалізація: за грудиною з іррадіацією в ліву руку
(обидві руки), плече, шию, щелепу, міжлопаткову ділянку
Характер: біль давлячий, стискаючий, пекучий
Виразність болю значно варіює
-ТРИВАЛІСТЬ БОЛЮ – ПРИПИНЯЄТЬСЯ СПОНТАННО,
ЧЕРЕЗ 1-2 ХВИЛИНИ ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ
НАВАНТАЖЕННЯ, СТРЕСУ
АТИПОВА СТЕНОКАРДІЯ:
В НАЯВНОСТІ 2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПОВОЇ СТЕНОКАРДІЇ

7. КЛІНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ СТАБІЛЬНОЇ СТЕНОКРАДІЇ


КЛІНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ СТАБІЛЬНОЇ
СТЕНОКРАДІЇ
Для характеристики тяжкості стану хворих на
стенокардію
напруження
використовується
I ФК.
Звичайна фізична
активність
не викликає
функціональна
стенокардію. Біль класифікація
виникає під час Канадської
інтенсивного асоціації
або
тривалого навантаження.
кардіологів:
II ФК. Стенокардія виникає під час при ходьбі вгору на
похилій площині, при ходьбі сходами, при швидкій ходьбі;
при ходьбі більш ніж на 200 - 400 м.
III ФК. Стенокардія виникає при ходьбі на відстань 100 200 м або при підйомі на 1 проліт стандартних сходів
звичайним кроком в звичайних умовах.
IV ФК. Неможливість виконання будь-якої фізичної
активності без появи симптомів дискомфорту. Болі можуть
виникати в спокої.

8. ВИЗНАЧЕННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ (ТФН) ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО КЛАСУ (ФК) ХВОРОГО НА СТЕНОКАРДІЮ

• При стенокардії стандартною навантажувальною пробою є
велоергометрія (ВЕМ), рідше застосовують ходьбу на тредбані.
• При проведенні ВЕМ-проби застосовують навантаження, що зростає
безперервно, східцеподібно, починаючи від 25 Вт.
• Нарощування навантаження припиняють при появі клінічних або
електрокардіографічних ознак коронарної недостатності.

9.

Клінічні критерії припинення
навантаження
-Досягнення субмаксимальної
(75-80%) вікової ЧСС;
-Напад стенокардії
-Зниження АТ на 20-30% або
його підвищення до 230/130 мм рт.ст.
-Напад задухи
-Виразна задишка
-Різка слабкість
-Відмова хворого від подальшого
проведення проби
Електрокардіографічні
критерії припинення
навантаження
Зниження або підйом сегмента ST
електрокардіограми на 1 мм
та більше.
Часті екстрасистоли та інші
порушення збудливості
міокарда (пароксизмальна
тахікардія,мерехтлива аритмія,
порушення атріовентрикулярної
або внутрішньошлуночкової
провідності,
різке зниження величин зубця R)

10.

Пробу припиняють при появі хоча б однієї з перерахованих
вище ознак. Останню сходинку навантаження позначають як
порогову. Якщо ознаки ішемії не виникають, то нарощування
навантаження продовжують до субмаксимальної величини –
ЧСС=150 уд./ хв.
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ
КЛАС
ТФН
І
ІІ
ІІІ
IV
125 Вт та вище
75-100 Вт
25 – 50 Вт
Нижче 25 Вт

11. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА СТЕНОКАРДІЮ

1.
Стенокардія, що вперше виникла - см.
реабілітацію при інфаркті міокарда
І ФК - починають з вільного або щадного режиму
ІІ ФК - з палатного або вільного режиму
ІІІ ФК - з постільного або палатного режиму
Терміни переведення хворого з одного режиму на
наступний скорочені в порівнянні з такими при
інфаркті міокарда

12.

2. Стабільна стенокардія напруження (інші хронічні форми
ІХС)
Процес реабілітації поділяють на періоди: підготовчий
(адаптаційний), основний, підтримувальний:
Підготовчий період - проводять в умовах стаціонару (тривалість - 2 - 3
тижні). Хворі разом з інструкторами розучують комплекси ЛГ, навчаються
методиці ходьби, методам самоконтролю в процесі занять. Руховий режим вільний.
Основний період (2 - 3 міс. І більше) - хворі займаються самостійно в
домашніх умовах за програмою, розробленою для них під час перебування
в стаціонарі. Руховий режим - щадний (щадно-тренувальний). Після
закінчення періоду хворі проходять повторне комплексне обстеження.
Уточнюють ФК хворих.
Підтримувальний період (тривалість не обмежена) - після повторного
обстеження проводять корекцію програми, із хворими розучують нові
вправи, за необхідності збільшують інтенсивність і тривалість фізичного
навантаження. Руховий режим - щадно-тренувальний (тренувальний).

13.

Індивідуальна програма рухової активності для хворих ІІ ФК стенокардії на
щадному руховому режимі
Прізвище, ім’я, по-батькові ___________________________________________ Задана ЧСС____________________ Заданий
темп дозованої ходьби__________
Інструкція: програма передбачає поступове збільшення фізичних навантажень протягом наступних 8 – 9 тижнів:
1) починаючи з рівня 1, поставте Х у прямокутнику кожного дня, коли ви займаєтесь; через 10 днів переходьте на
наступний рівень;
2) ставте дату, коли розпочинаєте новий рівень;
3) якщо у вас виникнуть питання або проблеми, повідомте про це фахівця з реабілітації
Рівень
1
Дата
Лікувальна гімнастика
- тривалість одноразових
ізометричних
навантажень: 4 – 5 с;
- кількість повторень: 2 –
3 рази
Дозована ходьба
30 хвилин
РГГ
10 – 15 хвилин
Інші види РА
ходьба сходами: 1
поверх;
прогулянки: 30 –
35 хвилин
- тривалість одноразових
ізометричних
навантажень: 4 – 5
с;
- кількість повторень: 3 –
4 рази
30 хвилин
10 – 15 хвилин
ходьба сходами:
1,5 поверхи;
прогулянки:
35 – 40 хвилин
- тривалість одноразових
ізометричних
навантажень: 5 – 6 с;
- кількість повторень: 2 –
3 рази
30 хвилин
15 хвилин
ходьба сходами:
1,5 поверхи;
прогулянки:
40 – 45 хвилин
- тривалість одноразових
ізометричних
навантажень: 6 – 7;
- кількість повторень: 4 –
5 разів
30 хвилин
15 хвилин
ходьба сходами: 2
поверхи;
прогулянки:
45 – 50 хвилин
2 тижні або більше
2
Дата
2 тижні або більше
3
Дата
2 тижні або більше
4
Дата
2 тижні або більше

14.

ДОЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТА КОНТРОЛЬ ПІД ЧАС
ЗАНЯТЬ ІЗ ХВОРИМИ НА ІХС
Визначення тренувальної ЧСС з урахуванням максимальної
вікової ЧСС:
ЧСС тренувальна = (50-75%) • ЧСС max вікова
ЧСС max вікова = 220 – вік,
де ЧСС тренувальна – це максимально допустима під час
тренувань частота серцевих скорочень;
ЧСС max вікова – це максимальна вікова частота серцевих
скорочень;
220 уд/хв. – це умовний фізіологічний максимум частоти серцевих
скорочень.
Визначення тренувальної ЧСС на основі поняття резерву
максимальної ЧСС:
ЧСС тренувальна = (60-70%) • ЧСС max резерву + ЧСС спокою;
ЧСС max резерву = ЧСС max вікова — ЧСС спокою;
ЧСС max вікова = 220 — вік,
де ЧСС max резерву – це резерв максимальної частоти серцевих
скорочень;
ЧСС спокою – це частота серцевих скорочень у спокої.

15. Визначення тренувальної ЧСС за допомогою ВЕМ-тестування

ЧСС тренувальна =
ЧСС спокою + (50-80%)*
*(ЧСС порогова – ЧСС спокою)

16.

У СУЧАСНИХ УМОВАХ НАДАЮТЬ ПЕРЕВАГУ
ДОЗУВАННЮ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ЗА
МЕТОДОМ ДОВІЛЬНОГО ВИБОРУ НАВАНТАЖЕННЯ ІЗ
КОНТРОЛЕМ ЗА САМОПОЧУТТЯМ ЗА ДОПОМОГОЮ
ШКАЛИ БОРГА

17.

ОПЕРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ
Оцінка типу реакції на фізичне навантаження під час проведення тренувань
Показник
Тип реакції
фізіологічна
Втома
Помірна або
виражена, але
швидко зникає
проміжна
патологічна
Виражена, минає протягом 5 – 10
хвилин
Виражена, тривало
зберігається
Біль в області серця
Немає
Нерегулярний, легко долається
без нітрогліцерину
Наявні, знімаються лише
нітрогліцерином
Задишка
Немає
Незначна, швидко минає (3 – 5
хвилин)
Виражена, зберігається
довго
Артеріальний тиск і
пульс
У межах, що
рекомендовані
при фізичних
тренуваннях
Короткочасне (5 хвилин)
перевищення
рекомендованих меж з
періодом відновлення від 5
до 10 хвилин
Зміщення сегменту
ST
Не більше 0,5 мм
Ішемічне до 1 мм з відновленням
через 3 – 5 хвилин
Аритмії
Немає
Поодинокі екстрасистоли
Порушення
провідності
Немає
Порушення
внутрішньошлуночкової
провідності при ширині
комплексу не більше 0,11 с
Тривале перевищення
рекомендованих меж з
відновленням більше
10 хвилин
Ішемічне більше 2 мм із
відновленням через 5
хвилин та більше
Виражені,
пароксизмального
характеру
Блокада гілок пучка Гіса,
атріовентрикулярна
блокада

18.

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ
ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗА ДАНИМИ КЛІНІКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
ОБСТЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТІВ:
•САМОПОЧУТТЯ (СКАРГИ)
•ПОКАЗНИКИ ЧСС, АТ, ПОДВІЙНОГО ДОБУТКУ – У СПОКОЇ ТА ПІСЛЯ
НАВАНТАЖЕННЯ
•ДАНІ ЕКГ
•РЕЗУЛЬТАТИ НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ ПРОБ

19. ЕТАПНИЙ КОНТРОЛЬ

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ:
•ЗМЕНШЕННЯ ФК
•ЗБІЛЬШЕННЯ ТФН
•ЗБІЛЬШЕННЯ ТРИВАЛОСТІ СТАНДАРТНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
•ПОКРАЩЕННЯ РЕАКЦІЇ ССС НА СТАНДАРТНЕ НАВАНТАЖЕННЯ
•ПОКРАЩЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ПЕРЕНЕСЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ
•ПОЗИТИВНА ДИНАМІКА ЕКГ
•ПОЗИТИВНІ ЗМІНИ НА ЕХО-КГ (ЗІБЛЬШЕННЯ СКОРОТЛИВОЇ ЗДАТНОСТІ
МІОКАРДА)
•ПОЗИТИВНА ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ АТ
•ПОЗИТИВНА ДИНАМІКА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ (ЛІПІДНИЙ ПРОФІЛЬ,
ПОКАЗНИКИ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ)
•ЗМЕНШЕННЯ ЧАСТОТИ НАПАДІВ СТЕНОКАРДІЇ
•ЗМЕНШЕННЯ ПРИЙОМУ НІТРОГЛІЦЕРИНУ
•ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ
•ЗМЕНШЕННЯ ЧАСТОТИ ЗВЕРНЕНЬ ДО ЛІКАРЯ З ПРИВОДУ ПОГІРШЕННЯ
СТАНУ

20. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ IV ФК

Завдання фізичної реабілітації
•Досягти повного самообслуговування хворих
•Пристосувати хворих до побутових навантажень малої
та помірної інтенсивності (миття посуду, приготування
їжі, ходьба на рівній місцевості, підйом на 1 поверх
•Зменшити прийом ліків
•Покращити психічний стан хворого

21. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ПРОГРАМИ ФІЗЧИНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ІХС IV ФК

•Заняття фізичними вправами проводять лише в умовах
кардіологічного стаціонару
•Точне індивідуальне дозування навантажень здійснюють за
допомогою велоергометру та з електрокардіографічним контролем
•Застосовують навантаження малої інтенсивності не більше 50 – 100
кгм/хв.
•Навантаження збільшують не за рахунок інтенсивності
навантаження, а за рахунок збільшення тривалості часу його
виконання
•Проводять заняття тільки після стабілізації стану хворого, досягнутої
комплексним медикаментозним лікуванням

22. КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ ПРИ ХІХС

•ФІЗІОТЕРАПІЯ
•ДІЄТОТЕРАПІЯ
•ПСИХОТЕРАПІЯ
•ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
English     Русский Rules