АТЕРОСКЛЕРОЗ. ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ.
Атеросклероз - поширене хронічне захворювання артерій еластичного і м'язово-еластичного типу (великого і середнього калібру), що характери
ЕТІОЛОГІЯ
ФАКТОРИ РИЗИКУ:
ФАКТОРИ РИЗИКУ:
Якщо багато поганого і мало хорошого
Классификація дисліпідемій
1 тип
2а тип
3 тип
4 тип
5 тип
Не існує локального атеросклерозу
Скарги
ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ
ВИЗНАЧЕННЯ
ФАКТОРИ РИЗИКУ ІХС
КЛАСИФІКАЦІЯ ІХС
КЛАСИФІКАЦІЯ ІХС (продовження)
Визначення
ОЗНАКИ РСС
ПРИЧИНИ РСС
ІНШІ ПРИЧИНИ РСС
ДІАГНОЗ (ОЗНАКИ РСС)
ЕКГ – діагностика РСС
ПРОФІЛАКТИКА – виявлення предикторів раптової смерті
352.96K
Category: medicinemedicine

Атеросклероз. Ішемічна хвороба серця

1. АТЕРОСКЛЕРОЗ. ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ.

Доцент Шершньова О.В.
Запоріжжя 2016

2. Атеросклероз - поширене хронічне захворювання артерій еластичного і м'язово-еластичного типу (великого і середнього калібру), що характери

Атеросклероз - поширене
хронічне захворювання артерій
еластичного і м'язово-еластичного
типу (великого і середнього
калібру), що характеризується
інфільтрацією в стінку судини
атерогенних ліпопротеїнів, що
містять апопротеїн-в з подальшим
розвитком сполучної тканини,
атероматозних бляшок, органних і
загальних розладів кровообігу.

3. ЕТІОЛОГІЯ

– єдиної теорії виникнення (що саме є первинним чинником)
немає:
– Теорія ліпопротеїдної інфільтрації – первинним є
накопичення ліпопротеїдів в судинній стінці;
– Теорія дисфункції ендотелію – первинним є порушення
захисних властивостей ендотелію і його медіаторів;
– Аутоіммунна – первинним є порушення функції макрофагів і
лейкоцитів, інфільтрація ними судинної стінки;
– Моноклональна – первинним є виникнення патологічного
клону гладком'язових клітин;
– Інфекційна – первинним є інфекційне ушкодження ендотелію
(герпес, цитомегаловірус і ін.);
– Перекисна – первинним є порушення антиоксидантної
системи;
– Генетична – первинним є вроджений дефект ендотелію.

4. ФАКТОРИ РИЗИКУ:

Соціально-культурні:
споживання
висококалорійної, багатої насиченими
жирами і холестерином їжі,
сидячий образ життя,
нервовий стрес.
Внутрішні чинники ризику:
артеріальна
гіпертензія,
гіперхолестеринемія,
порушення толерантності до вуглеводів,
ожиріння,
обтяжена спадковість,
інші.

5. ФАКТОРИ РИЗИКУ:

Необоротні - вік, чоловіча стать,
генетична схильність.
Оборотні - куріння, ГХ, ожиріння.
Частково оборотні - гіперліпідемія,
гіперглікемія, низький рівень ЛВП,
низька фізична активність, стрес.

6. Якщо багато поганого і мало хорошого

високі
рівні
ХС-ЛПНЩ
і низькі
рівні
Х-ЛПВЩ
свідчать
про наявність
атеросклерозу

7. Классификація дисліпідемій

Виділяють 5 типів первинних
гіперліпідемій
Велика кількість вторинних
гіперліпопротеїдемій

8. 1 тип

Підвищена фракція - хіломікрони
Зовнішній вигляд плазми – молочнобілий
Ризик атеросклерозу - відсутній
Загальний ХС
ТГ
ХС ЛПВЩ
Рівень в плазмі, мг%
N або 160-400
1500-5000
N 5-20

9. 2а тип

Підвищена фракція - ЛПНЩ
Зовнішній вигляд плазми - прозора
Ризик атеросклерозу - високий
Загальний ХС
ТГ
ХС ЛПВЩ
Рівень в плазмі, мг%
Гетерозиготна 400-600
гомозиготна 800-1200
несімейні форми 240-400
<200
30-50

10. 3 тип

Підвищена фракція - ЛП проміжної
щільності
Зовнішній вигляд плазми - каламутна,
зверху білий шар
Ризик атеросклерозу - високий
Загальний ХС
ТГ
ХС ЛПВЩ
Рівень в плазмі, мг%
300-600
300-800
30-50

11. 4 тип

Підвищена фракція - ЛПДНЩ
Зовнішній вигляд плазми каламутна, без поверхневого шару
Ризик атеросклерозу - помірний
Загальний ХС
ТГ
ХС ЛПВЩ
Рівень в плазмі, мг%
<250
300-700
30-50

12. 5 тип

Підвищена фракція - ЛПДНЩ,
хиломікрони
Зовнішній вигляд плазми - зверху
молочно-білий шар
Ризик атеросклерозу - помірний
Загальний ХС
ТГ
ХС ЛПВЩ
Рівень в плазмі, мг%
600-800
1500-5000
5-20

13. Не існує локального атеросклерозу

Якщо знайшли атеросклероз нижніх
кінцівок, подумайте про каротидний
Якщо знайшли каротидний
атеросклероз, подумайте про
атеросклероз нижніх кінцівок
Якщо знайшли місцеві атеросклеротичні
зміни, не пропустіть атеросклероз як
системне захворювання!

14. Скарги

Скарги
і клінічні прояви
визначаються локалізацією
атеросклеротичних бляшок, їх
вразливістю і ступенем оклюзії
просвіту судин.
Приклади локалізації патологічного
процесу:
в
коронарних артеріях - ішемічна
хвороба серця;
в судинах нижніх кінцівок облітеруючий атеросклероз;
судини головного мозку - порушення
мозкового кровообігу.

15. ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ

16. ВИЗНАЧЕННЯ

ІХС - це захворювання міокарда,
обумовлене гострою або хронічною
невідповідністю потреби міокарда в
кисні і реального коронарного
кровопостачання серцевого м'яза,
яке виражається в розвитку в ньому
ділянок ішемії, ішемічного
ушкодження, некрозів і рубцевих
полів і супроводжується порушенням
скорочувальної функції серця.

17. ФАКТОРИ РИЗИКУ ІХС

1. Немодифіковані ФР:
– вік (старше 50-60 років)
– стать (чоловіча)
– обтяжена спадковість
2. Модифіковані ФР:дисліпідемії
куріння
ожиріння
порушення вуглеводного обміну
гіподинамія
нераціональне харчування
гіпергомоцистеїнемія

18. КЛАСИФІКАЦІЯ ІХС

1. Раптова коронарна смерть
2. Стенокардія
2.1.1. Стабільна стенокардія напруги
2.1.1. Синдром Х (при ангіогфічно інтактних
коронарних судинах)
2.2. Вазоспастична стенокардія
3. Нестабільна стенокардія
3.3. Рання постінфарктна стенокардія (від
72 годин до 28 діб)

19. КЛАСИФІКАЦІЯ ІХС (продовження)

4. Гострий інфаркт міокарда
4.1. Гострий ІМ з зубцем Q
4.2. Гострий ІМ без зубця Q
4.3. Гострий ІМ (невизначений)
4.4. Рецидивуючий ІМ (до 28 діб)
4.5. Повторний ІМ (після 28 діб)
4.6. ГКС - попередній діагноз. З елевацією
або без елевації сегмента ST.

20.

КЛАСИФІКАЦІЯ ІХС
(продовження)
4.7. Ускладнення ІМ гостра серцева недостатність (1-4 клас по
Killip)
Порушення ритму і провідності
розриви серця
тромбоемболії
Гостра аневризма серця
синдром Дресслера
Епістенокардитичний перикардит
постінфарктна стенокардія

21.

КЛАСИФІКАЦІЯ ІХС
(продовження)
5. Кардіосклероз
5.1. вогнищевий кардіосклероз
5.1.1. постінфарктний кардіосклероз
5.1.2. Аневризма серця хронічна
5.2. Дифузний кардіосклероз з
позначенням форми і стадії
серцевої недостатності, порушення
ритму і провідності.

22. Визначення

Раптова серцева смерть (РСС) - це
найбільш важкий, блискавично
протікаючий клінічний варіант ІХС

23. ОЗНАКИ РСС

1. Смерть наступила в присутності свідків в
межах 1 години після виникнення перших
загрозливих симптомів.
2. Перед настанням смерті стан хворого
оцінювався оточуючими як стабільний і
не викликало ніяких побоюваннь.
3.Смерть сталася при обставинах, що
виключають інші її причини
(насильницька смерть, травми, інші
серйозні захворювання).

24. ПРИЧИНИ РСС

ІХС - причина ВСС в 85-90% випадків
1/3 хворих на ІХС помирає раптово
До ризику ВСС схильні хворі:
- з гострим інфарктом міокарда
- з нестабільною стенокардією
- що перенесли ІМ, особливо з
кардіомегалією і застійною СН
- З шлуночковими аритміями високих
градацій
- ті,хто мають кілька факторів ризику

25. ІНШІ ПРИЧИНИ РСС

– Будь-які захворювання серця, що
супроводжуються вираженою
гіпертрофією міокарда (ГКМП, АС і ін.)
– Застійна СН будь-якого генезу
– Кардіогенний шок будь-якого генезу
(крім гострого ІМ)
– Тампонада серця будь-якого генезу
– Тромбоемболія легеневої артерії
– Синдром подовженого інтервалу QT

26. ДІАГНОЗ (ОЗНАКИ РСС)

1.
2.
3.
4.
5.
Відсутність свідомості
Відсутність дихання (або дуже рідке)
Відсутність пульсу на сонних артеріях
Відсутність тонів серця при аускультації
Розширення зіниць і відсутність
рогівкового і зіничного рефлексів)
6. Холодні шкірні покриви блідо-сірого
кольору

27. ЕКГ – діагностика РСС

1. Фібриляція шлуночків - часті (до 200 500 в хв) і нерегулярні безладні хвилі
2. Тріпотіння шлуночків - часті і майже
однакові за формою і амплітудою хвилі
3. Асистолия серця - майже повна
відсутність електричної активності серця
4. Електомеханіческая дисоціація поодинокі дуже рідкісні комплекси на ЕКГ.

28. ПРОФІЛАКТИКА – виявлення предикторів раптової смерті

1. Виникнення шлуночкових аритмій високих градацій у
хворих з низькою толерантністю до фізичного
навантаження і позитивною ВЕМ пробою.
2. Виражена депресія ST (більше 2 мм), патологічне
підвищення артеріального тиску і раннє досягнення
max ЧСС під час навант. проби
3. Наявність на ЕКГ патологічних Q або QS в поєднанні
з блокадою ЛН п. Гіса і шлуночковою ЕС.
4. Наявність у х-го основних факторів ризику (АГ, ГЛП,
куріння і ЦД) в поєднанні зі зниженням до
толерантності до фіз. навантаження і позитивної ВЕМ
пробою.
English     Русский Rules