22.03M
Category: chemistrychemistry

Взаємодія води з кислотними оксидами

1.

2.

Оксиди – це неорганічні сполуки,
що утворені двома елементами, один з яких - оксиген
Хром (ІІІ) оксид
Ферум (ІІІ) оксид
Нітроген оксиди
Кальцій оксид
Сульфур (IV) оксид
Реакції утворення оксидів
з простих речовин називаються
реакціями окиснення

3.

Неметали,
взаємодіючи з киснем повітря,
утворюють оксиди неметалів
S + O2
ІV
ІI
SO2
Сульфур (IV) оксид

4.

Метали,
взаємодіючи з киснем повітря,
утворюють оксиди металів
2Mg + O2
ІI
ІI
2MgO
Магній оксид

5.

М
Е
Т
А
Л
И
Н
Е
м
Е
Т
А
Л
И

6.

Оксиди неметалів при взаємодії з водою утворюють кислоти.
Тому ці оксиди називають кислотними
СО2 + Н2О
Н2СО3
Карбонатна кислота
СО
2
+
Н2 О
Н2СО3
Н2СО3
СО2 + Н2О

7.

Оксиди неметалів при взаємодії з водою утворюють кислоти.
Тому ці оксиди називають кислотними
2Н3РО4
Р
2
О
5
+
3Н2 О
Н6Р2О8
2Н3РО4
Р2О5 + 3Н2О
Ортофосфатна кислота

8.

Оксиди неметалів при взаємодії з водою утворюють кислоти.
Тому ці оксиди називають кислотними
SО3 + Н2О
Н2SО4
Сульфатна кислота

3
+
Н2 О
Н2SО4

9.

Оксиди неметалів при взаємодії з водою утворюють кислоти.
Тому ці оксиди називають кислотними
N2О5 + Н2О
2НNО3
Нітратна кислота
N
2
О
5
+
Н2 О
Н2N2О6
2НNО3

10.

H2CO3
H3PO4
HNO3
H2SO4
Кислоти – складні неорганічні сполуки,
що містять один або декілька атомів гідрогену
і кислотний залишок

11.

Оксиди неметалів є кислотними оксидами
Якщо металічний елемент проявляє у оксиді високі
валентності (вище ІV), то такі оксиди також будуть
кислотними:
Mn2O7, CrO3
Не всі кислотні оксиди реагують з водою
SiO2 – складова
частина піску
Силікатну кислоту
Н2SiO3 добувають
іншим способом

12.

Індикатори – це сполуки, що змінюють забарвлення
в залежності від наявності середовища
Елемент
живлення
Кислота
у шлунку
Молоко
Напій
Лимон
Кисле середовище
Томат
Кава
Вода
Кров
Нейтральне
середовище
Білок
яйця
Таблетки
для шлунку
Нашатирний
спирт
Відбілювач
Очищувач
каналізації
Мило
Лужне середовище

13.

Метиловий оранжевий
у нейтральному
середовищі
у кислому
середовищі
Лакмус
у нейтральному
середовищі
у кислому
середовищі

14.

Підіб’ємо підсумки!
При взаємодії води з кислотними оксидами утворюються
кислоти
Кислота – це складна сполука, що складається з одного або
декількох атомів гідрогену і кислотного залишку
Індикатори – це речовини, що змінюють забарвлення в
залежності від середовища
У розчинах кислот індикатори змінюють своє забарвлення:
метиловий оранжевий і лакмус набувають червоного кольору
English     Русский Rules