Экономикалық-географялықзерттеулер Кеңістіктік-уақыттықталдау – экономикалық-географиялықзерттеулердіңнегізгіқағидаларыныңбіріреті
Математикалық модельдеу — кезкелгенқұбылыстардынемесекүрделі физ. процестерді, аппараттарды олардың математикалық модельдерін құру ар
1.64M
Category: mathematicsmathematics

Сандық әдіс

1.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Орындаған:
Тексерген:

2.

Математикалық модельдеу — кез-келген құбылыстарды немесе күрделі физ.
процестерді, аппараттарды олардың математикалық модельдерін құру арқылы
зерттеу тәсілі; матем. Модельді құру процесі. Матем модель деп қажетті процесті
немесе аппараты сипаттайтын матем. Теңдеулержүйесін айтады. М. м. үшін кезкелген матем. мүмкіндіктерді (дифференциалдық немесе интегралдық
теңдеулерді, жиындар теориясын, абстрактылық алгебраны, матем. логиканы,
ықтималдықтар теориясын, т.б.) пайдаланады. М. м. негізіне түпнұсқа мен
модельдің айнымалы параметрлерінің біртектес немесе ұқсас теңдеулер мен
сипатталуы алынады. М. м., көбінесе, компьютерлер арқылы зерттеледі,
сондықтан оны кейде компьютерлік модельдеу деп те атайды.

3. Экономикалық-географялықзерттеулер Кеңістіктік-уақыттықталдау – экономикалық-географиялықзерттеулердіңнегізгіқағидаларыныңбіріреті

Географиядағы математикалық модельдеу дегеніміз –
географиялық түсініктерді логика-математикалық конструкция
негізінде қалыптасуы, географиялық объектілерді сандық
байланыста
көрінуі
Экономикалық-географялықзерттеулер
Кеңістіктік-уақыттықталдау
– экономикалықБұл
модельдеу логикалық зерттеу
процедурасын қолдануға мүмкіндік береді. Атап
географиялықзерттеулердіңнегізгіқағидаларыныңбіріретінде.
айтқанда,
бұл әдіс басқалардың арасында, әлеуметтік-экономикалық жүйесін
Математикалықзерттеуәдісі
қалыптастыру,
Визуалдыбақылауәлеуметтік процестерді, қолданылуы мүмкін. Осылайша, біз
әлеуметтік сана мен өндіргіш күштердің, қоғамның институционалдық базаны
мемлекетдетер минанты түсінет аламыз. Әлеуметтік процестерді моделдеу
экономикалық, әлеуметтік процестерді әсер анықтай алады экономика
математикалық әдістер маңызды бөлігі болып табылады. Экономикалық
құбылыстарды талдау және назарға кейде төмендетілген әлеуметтік компонент алуға
пайдалы. Әлеуметтік процестерді зерттеу, тіпті сапалы есебінен нақты моделі, егер
сандық сипаттамалары әсер оларды мүмкіндік береді. Осылайша, экономикалық
субъект әлеуметтік қоғамның құрылымында өзгерістер және оның әл-ауқатын,
отбасы мақсаттылығын, команда, олардың еңбек нарығындағы қатысуын және
әлеуметтік процестерді басқақырларын қарастырып көрейікші болжау және
пайдалануға болады. Жоғарыда айтылған экономикалық құбылыстар мен
процестерді математикалық модельдеу, экономикалық талдау үшін маңызды құрал
болып табылады. Ол сізге нысанның туралы айқын түсінік алуға мүмкіндік береді,
және сандық, оның ішкі құрылымы мен сыртқы қарым-қатынастарды сипаттайды
сипаттау.

4. Математикалық модельдеу — кезкелгенқұбылыстардынемесекүрделі физ. процестерді, аппараттарды олардың математикалық модельдерін құру ар

Экономикалық-географялық зерттеулер
•Кеңістіктік-уақыттық талдау – экономикалық-географиялық
зерттеулердің
негізгі қағидаларының бірі ретінде.
Математикалық модельдеу — кезкелгенқұбылыстардынемесекүрделі физ. процестерді, аппараттарды
олардың математикалық модельдерін құру арқылы зерттеу тәсілі; матем. Модельді құру процесі. Матем
модель деп қажетті процесті немесе аппараты сипаттайтын матем. Теңдеулержүйесін айтады. М. м. үшін
кез-келген матем. мүмкіндіктерді (дифференциалдық немесе интегралдық теңдеулерді, жиындар
теориясын, абстрактылық алгебраны, матем. логиканы, ықтималдықтар теориясын, т.б.) пайдаланады. М.
м. негізіне түпнұсқа мен модельдің айнымалы параметрлерінің біртектес немесе ұқсас теңдеулер мен
сипатталуы алынады. М. м., көбінесе, компьютерлер арқылы зерттеледі, сондықтан оны
кейде компьютерлік модельдеу деп те атайды.
•Математикалықзерттеуәдісі
•Визуалдыбақылау

5.

6.

Картатану – географиялық карта мен оның түрлері, қасиеті мен элементтері, даму
тарихы пайдалану әдістемелерін зерттейді. Математикалық картография – жер беті
мен ғылымдағы аспан денелерін жазықтықта кескіндеудің математикалық әдістерін
зерттейді.
Картографиялық ақпараттану – картаны жүйелеу және оларды талдау, бағалау,
сақтау тарату мәселелерін қарастырады.
Картометрия – картадағы әртүрлі географиялық нысандардың сандық сипатының
мазмұнын айқындайтын картографияның құрамдас бөлігі

7.

Глобус –Жершарының моделі, ол бүкілЖер беті бейнесінің геометриялық
ұқсастығы мен аудандарының арақатынасы дұрыссақталып жасалады. Глобусты
жасағанда 1:30 000 000, 1:80 000 000 масштаб жиі қолданылады. Картографиялық
мазмұны жағынан Глобус алуан түрлі. Неғұрлым көп
қолданылатындар:физгеографиялық және рельефтік. Алғашқы физ-географиялық
глобусты 1492 жылы М.Бехаймжасады. 17 және 18 ғасырларда Глобусты теңіз
саяхатшылары пайдаланды.
English     Русский Rules