Тотығу-тотықсыздану титрлеу әдісі
Тотығу-тотықсыздану титрлеу әдістері
Белгілі он мыңдаған тотығу-тотықсыздану реакцияларының ішінде титрметрлік әдісте тек жылдам, қосымша реакцияға қатыспай, аяғына шейін, бе
Сандық талдауда пайдаланылатын реакциялар үшін КТ ≥ 108 болу керек. Тотығу-тотықсыздану реакцияларының бағытын және олардың толық жүргені
КT = 10n(E1- E2) /0,059
Сондықтан, реакцияны аяғына дейін жүргізу үшін потенциалдар айырымын арттыру керек. Ол үшін көп жағдайда тотығу-тотықсыздану потенциалда
Қазіргі уақытта 50-ден артық тотығу-тотықсыздану әдістері белгілі. Олар көбінесе пайдаланылатын тотықтырғыштың атымен аталады. Мысалы, пер
Перманганатметрлік әдіс арқылы мор тұзындағы темір мөлшерін, табиғи судың тотығу қасиетін, тыңайтқыштағы кальций мөлшерін, сутегі перокс
Көптеген тотығу-тотықсыздану реакциялары баяу жүреді, олардың жылдамдығы титриметрлеуге қажетті жылдамдыққа сәйкес келмейді. Мұндай жағ
1) Қыздыру: Мысалы, сурьма (ІІІ) бромат-ионы мен тұз қышқылы ортасында бөлме температурасында өте баяу тотығады. Егер температураны 70-80 0С-ке
2) Ерітіндінің қышқылдығын өзгерту: Мысалы, перманганатметрлік әдісте Cr2O72- ионының қышқылдық ортада тотықтырғыш қасиеттерінің күшеюіне не
3) Катализаторлар пайдалану: Мысалы, церийді екі зарядталған темірдің стандартты ерітіндісімен титрлеу үшін катализатор ретінде Ag+ ионын п
Назарларыңызға рахмет!
372.58K
Category: chemistrychemistry

Тотығу-тотықсыздану титрлеу әдісі

1. Тотығу-тотықсыздану титрлеу әдісі

Орындаған: Касейнова Гуляим
ТППЖ-101
Тексерген: Жұбатова Айгүл

2. Тотығу-тотықсыздану титрлеу әдістері

Титрлеудің тотығу-тотықсыздану
әдісі тотығу-тотықсыздану
реакциясын пайдалануға негізделген.
Тотығу-тотықсыздану әдістерінде
стандартты титрленген ерітінділер
ретінде әр түрлі тотықтырғыштың
және тотықсыздандырғыштың
ерітінділері пайдаланылады.

3. Белгілі он мыңдаған тотығу-тотықсыздану реакцияларының ішінде титрметрлік әдісте тек жылдам, қосымша реакцияға қатыспай, аяғына шейін, бе

Белгілі он мыңдаған тотығутотықсыздану реакцияларының ішінде
титрметрлік әдісте тек жылдам,
қосымша реакцияға қатыспай, аяғына
шейін, белгілі стехиометрлік жолмен
жүретін және құрамы белгілі қосылыстар
түзетін рекциялар ғана пайдаланылады.
Реакцияның толық жүрген-жүрмегенін
тепе-теңдік тұрақтысы (КТ) мәнімен
анықтауға болады.

4. Сандық талдауда пайдаланылатын реакциялар үшін КТ ≥ 108 болу керек. Тотығу-тотықсыздану реакцияларының бағытын және олардың толық жүргені

Сандық талдауда пайдаланылатын
реакциялар үшін КТ ≥ 108 болу керек.
Тотығу-тотықсыздану реакцияларының
бағытын және олардың толық жүргенін
анықтайтын мән КТ - реакцияға
қатысатын жүйелердің стандартты
тотығу-тотықсыздану
потенциалдарының айырымына
байланысты.

5. КT = 10n(E1- E2) /0,059

Мұнда,
n – реакцияға қатысатын электрондар
саны;
E1 мен E2 - тотықтырғыштың және
тотықсыздандырғыштың стандартты
электродтық потенциалдары.

6. Сондықтан, реакцияны аяғына дейін жүргізу үшін потенциалдар айырымын арттыру керек. Ол үшін көп жағдайда тотығу-тотықсыздану потенциалда

Сондықтан, реакцияны аяғына дейін жүргізу
үшін потенциалдар айырымын арттыру керек.
Ол үшін көп жағдайда тотығу-тотықсыздану
потенциалдарына әсер ететін факторларды
пайдалану қажет. Егер тотығутотықсыздану жұптарындағы жеке
компонеттердің концентрацияларын өзгертсе,
бұл жұптарға сәйкес потенциалдардың мәні де
өзгереді, кейде реакцияның бағыты да өзгеруі
мүмкін.
Мысалы, титрметрлік талдауда мысты
иодметрлік әдіспен анықтайды:
Cu2+ + 4I- 2CuI + I2

7. Қазіргі уақытта 50-ден артық тотығу-тотықсыздану әдістері белгілі. Олар көбінесе пайдаланылатын тотықтырғыштың атымен аталады. Мысалы, пер

Қазіргі уақытта 50-ден артық тотығу-тотықсыздану
әдістері белгілі. Олар көбінесе пайдаланылатын
тотықтырғыштың атымен аталады. Мысалы,
перманганатметрлеуде титрант ретінде KMnO4
ерітіндісі, дихроматметрлеуде - K2Cr2O7,
иодметрлеуде - J2 мен Na2S2O3, броматметрлеуде
- KB2O3, цериметрлеуде - Ce(SO4)2 ерітінділері
пайдаланылады.
Тотығу-тотықсыздану титрлеу әдісінде титрлеуді
тікелей, кері, орынбасу титрлеу тәсілдерімен
жүргізуге болады.

8. Перманганатметрлік әдіс арқылы мор тұзындағы темір мөлшерін, табиғи судың тотығу қасиетін, тыңайтқыштағы кальций мөлшерін, сутегі перокс

Перманганатметрлік әдіс арқылы мор
тұзындағы темір мөлшерін, табиғи судың
тотығу қасиетін, тыңайтқыштағы
кальций мөлшерін, сутегі пероксиді
мөлшерін және т.б. анықтауға болады.
Иодометрлік әдіс ауыл шаруашылығында
табиғи судағы оттек мөлшерін,
тотияиндағы мыс мөлшерін анықтау үшін
қолданылады.

9. Көптеген тотығу-тотықсыздану реакциялары баяу жүреді, олардың жылдамдығы титриметрлеуге қажетті жылдамдыққа сәйкес келмейді. Мұндай жағ

Көптеген тотығу-тотықсыздану
реакциялары баяу жүреді, олардың
жылдамдығы титриметрлеуге
қажетті жылдамдыққа сәйкес
келмейді. Мұндай жағдайда
реакцияны жылдамдату
амалдарын жасау керек:

10. 1) Қыздыру: Мысалы, сурьма (ІІІ) бромат-ионы мен тұз қышқылы ортасында бөлме температурасында өте баяу тотығады. Егер температураны 70-80 0С-ке

1) Қыздыру:
Мысалы, сурьма (ІІІ) бромат-ионы мен тұз
қышқылы ортасында бөлме
температурасында өте баяу тотығады.
Егер температураны 70-80 0С-ке дейін
көтерсе, реакцияның жылдамдығы
жеткілікті мөлшерге дейін артады. Осыған
байланысты сурьманы броматметрлік
әдіспен анықтауға болады:
• 3Sb(III) + BrO3- + 6H+ = 3Sb(V) + Br- + 3H2O

11. 2) Ерітіндінің қышқылдығын өзгерту: Мысалы, перманганатметрлік әдісте Cr2O72- ионының қышқылдық ортада тотықтырғыш қасиеттерінің күшеюіне не

2) Ерітіндінің қышқылдығын өзгерту:
Мысалы, перманганатметрлік әдісте
Cr2O72ионының қышқылдық ортада
тотықтырғыш қасиеттерінің
күшеюіне негізделген:
• MnO4- + 8H+ + 5e- → Mn2+ + 4H2O
Cr2O72- + 14H+ + 6e-→ 2Cr3+ + 7H2O

12. 3) Катализаторлар пайдалану: Мысалы, церийді екі зарядталған темірдің стандартты ерітіндісімен титрлеу үшін катализатор ретінде Ag+ ионын п

3) Катализаторлар пайдалану:
Мысалы, церийді екі зарядталған темірдің
стандартты ерітіндісімен титрлеу үшін
катализатор ретінде Ag+ ионын пайдаланып,
Ce3+иондарын K2S2O8
ерітіндісімен Ce(IV)-ке дейін тотықтырады.
Персульфат күміс (І) ионын күміс (ІІ)-ге дейін
тотықтырады. Күміс (ІІ) церий (ІІІ) ионын церий
(ІV)-ке дейін тотықтырады, пайда болған күміс
(І) тағы персульфатпен тотығады да, цикл
қайталанады:

+
S2
O8
2+
Ag
Ag2+
2+
3+ →
4+
Ag + Ce
Ce + Ag+
English     Русский Rules