ТОТЫҒУ-ТОТЫҚСЫЗДАНУ РЕАКЦИЯЛАРЫ.
ТОТЫҒУ - ТОТЫҚСЫЗДАНУ РЕАКЦИЯСЫ ЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ АТОМДАРЫНЫҢ ТОТЫҒУ ДӘРЕЖЕСІ ӨЗГЕРУ АРҚЫЛЫ ЖҮРЕТІН РЕАКЦИЯЛАР
ТОТЫҚТЫРҒЫШТАР
МАҢЫЗДЫ ТОТЫҚТЫРҒЫШТАР: KMnO4, K2Cr2O2, CrO3, K2CrO4, MnO2
ТОТЫҚСЫЗДАНДЫРҒЫШТАР АТОМДАРЫ НЕМЕСЕ ИОНДАРЫ ЭЛЕКТРОНДАР БЕРЕТІН ЗАТТАР.
МАҢЫЗДЫ ТОТЫҚСЫЗДАНДЫРҒЫШТА: МЕТАЛДАР, СУТЕГІ, С( КОКС ), CO, NH3, H2S
ЭЛЕКТРОН БЕРУ ПРОЦЕСІ - ТОТЫҒУ, АЛ ЭЛЕКТРОН АЛУ ПРОЦЕСІ - ТОТЫҚСЫЗДАНУ.
БАРЛЫҚ ТОТЫҒУ- ТОТЫҚСЫЗДАНУ РЕАКЦИЯЛАРЫН ҮШ ТИПКЕ БӨЛУГЕ БОЛАДЫ:
МОЛЕКУЛАЛАРДЫҢ ІШІНДЕГІ ТТР.
МОЛЕКУЛАЛАРДЫҢ ІШІНДЕГІ ТТР.
ӨЗІНДІК ТОТЫҒУ–ТОТЫҚСЫЗДАНУ НЕМЕСЕ ДИСПРОПОРЦИЯЛАНУ РЕАКЦИЯЛАРЫ
МАҢЫЗДЫ ТОТЫҚТЫРҒЫШТАР МЕН ТОТЫҚСЫЗДАНДЫРҒЫШТАР
1.05M
Categories: biologybiology chemistrychemistry

Тотығу-тотықсыздану реакциялары

1. ТОТЫҒУ-ТОТЫҚСЫЗДАНУ РЕАКЦИЯЛАРЫ.

ТОТЫҒУТОТЫҚСЫЗДАНУ
РЕАКЦИЯЛАРЫ.
00000
00000000

2. ТОТЫҒУ - ТОТЫҚСЫЗДАНУ РЕАКЦИЯСЫ ЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ АТОМДАРЫНЫҢ ТОТЫҒУ ДӘРЕЖЕСІ ӨЗГЕРУ АРҚЫЛЫ ЖҮРЕТІН РЕАКЦИЯЛАР

3. ТОТЫҚТЫРҒЫШТАР

• АТОМДАРЫ НЕМЕСЕ ИОНДАРЫ
ҚОСЫП АЛАТЫН ЗАТТАР.

4. МАҢЫЗДЫ ТОТЫҚТЫРҒЫШТАР: KMnO4, K2Cr2O2, CrO3, K2CrO4, MnO2

5. ТОТЫҚСЫЗДАНДЫРҒЫШТАР АТОМДАРЫ НЕМЕСЕ ИОНДАРЫ ЭЛЕКТРОНДАР БЕРЕТІН ЗАТТАР.

6. МАҢЫЗДЫ ТОТЫҚСЫЗДАНДЫРҒЫШТА: МЕТАЛДАР, СУТЕГІ, С( КОКС ), CO, NH3, H2S

7. ЭЛЕКТРОН БЕРУ ПРОЦЕСІ - ТОТЫҒУ, АЛ ЭЛЕКТРОН АЛУ ПРОЦЕСІ - ТОТЫҚСЫЗДАНУ.

ЭЛЕКТРОН БЕРУ ПРОЦЕСІ ТОТЫҒУ, АЛ ЭЛЕКТРОН АЛУ
ПРОЦЕСІ ТОТЫҚСЫЗДАНУ.

8. БАРЛЫҚ ТОТЫҒУ- ТОТЫҚСЫЗДАНУ РЕАКЦИЯЛАРЫН ҮШ ТИПКЕ БӨЛУГЕ БОЛАДЫ:

БАРЛЫҚ ТОТЫҒУТОТЫҚСЫЗДАНУ
РЕАКЦИЯЛАРЫН ҮШ ТИПКЕ
БӨЛУГЕ БОЛАДЫ:

9. МОЛЕКУЛАЛАРДЫҢ ІШІНДЕГІ ТТР.

ӘР ТҮРЛІ ЕКІ ЗАТ ӘРЕКЕТТЕСКЕНДЕ
ЕКЕУІНІҢ ДЕ ТОТЫҒУ ДӘРЕЖЕСІ
ӨЗГЕРЕДІ. МҰНДАЙ РЕАКЦИЯДА ЕКІ
ЗАТТЫҢ БІРЕУІ ТОТЫҚТЫРҒЫШ,
АЛ ЕКІНШІСІ
ТОТЫҚСВЗДАНДЫРҒЫШ БОЛАДЫ

10. МОЛЕКУЛАЛАРДЫҢ ІШІНДЕГІ ТТР.

БІР ЗАТТЫҢ ІШІНДЕГІ ӘРІ ТОТЫҚТЫРҒЫШ,
ӘРІ ТОТЫҚСЫЗДАНДЫРҒЫШ БОЛАДЫ. БҰЛ
ТОПҚА БІР ҚОСЫЛЫСТЫҢ (МОЛЕКУЛА)
ІШІНДЕГІ ЕКІ ТҮРЛІ ЭЛЕМЕНТТІҢ ТОТЫҒУ
ДӘРЕЖЕЛЕРІ ӨЗГЕРУІ АРҚЫЛЫ ЖҮРЕТІН
РЕАКЦИЯЛАР ЖАТАДЫ.

11. ӨЗІНДІК ТОТЫҒУ–ТОТЫҚСЫЗДАНУ НЕМЕСЕ ДИСПРОПОРЦИЯЛАНУ РЕАКЦИЯЛАРЫ

ӨЗІНДІК ТОТЫҒУ–
ТОТЫҚСЫЗДАНУ НЕМЕСЕ
ДИСПРОПОРЦИЯЛАНУ
РЕАКЦИЯЛАРЫ
ЗАТТЫҢ БІР ЭЛЕМЕНТТІҢ
АТОМЫ ӘРІ ӘРІ
ТОТЫҚТЫРҒЫШ, ӘРІ
ТОТЫҚСЫЗДАНДЫРҒЫШ
БОЛАДЫ.

12.

МҰНДАЙ РЕАКЦИЯЛАР ЖҮРУІ
ҮШІН
ДИСПРОПОРЦИЯЛАНАТЫН
АТОМНЫҢ ТОТЫҒУ
ДӘРЕЖЕСІ АРАЛЫҚ КҮЙДЕ
БОЛУЫ ШАРТ, СОНДА ҒАНА
ОЛ ӨЗІ ТОТЫҒЫП, ӘРІ
ТОТЫҚСЫЗДАНА АЛАДЫ.

13. МАҢЫЗДЫ ТОТЫҚТЫРҒЫШТАР МЕН ТОТЫҚСЫЗДАНДЫРҒЫШТАР

14.

• ПРАКТИКАДА КӨП ҚОЛДАНЫЛАТЫН АСА
МАҢЫЗДЫ ТОТЫҚТЫРҒЫШТАРҒА МЕТАЛЛ
ЕМЕСТЕР(F2, Сl2, Вr2, I2, O2), КАЛИЙ
ПЕРМАНГАНАТЫ KMnO4, КАЛИЙ ДИХРОМАТЫ
МЕН ХРОМАТЫ K2CrO7, K2CrO4, АЗОТ
ҚЫШҚЫЛЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҰЗДАРЫ,
КОНЦЕНТРЛІ H2SO4, ГАЛОГЕНДЕРДІҢ
ҚҰРАМЫНДА ОТТЕГІ БАР ҚЫШҚЫЛДАРЫ
ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ТҰЗДАРЫ (KClO3 – КАЛИЙ
ХЛОРАТЫ ЖӘНЕ KClO –ГИПОХЛОРИТІ), ЖӘНЕ
ЖОҒАРЫ ТОТЫҒУ ДӘРЕЖЕСІНДЕГІ МЕТАЛЛ
ИОНДАРЫ, СУТЕК ИОНЫ +1 ТОТЫҒУ
ДӘРЕЖЕСІНДЕ.

15.

• АСА МАҢЫЗДЫ
ТОТЫҚСЫЗДАНДЫРҒЫШТАРҒА
КЕРНЕУ ҚАТАРЫНДА СУТЕКТЕН БҰРЫН
ОРНАЛАСҚАН АКТИВТІ МЕТАЛДАР
(СІЛТІЛІК ЖӘНЕ СІЛТІЛІК–ЖЕР
МЕТАЛДАР Zn, Al, Fe), СОНДАЙ–АҚ
КЕЙБІР МЕТАЛЛ ЕМЕСТЕР H2, C, P, Sі,
ГАЛОГЕНСУТЕКТЕР,
КӨМІРСУТЕКТЕР(HCl, HBr, HI, H2S)
ЖӘНЕ КЕЙБІР ТӨМЕНГІ ЗАРЯДТЫ
МЕТАЛЛ ИОНДАРЫ ЖАТАДЫ.
English     Русский Rules