ФОРМА НАВЧАННЯ
ФОРМи НАВЧАННЯ за кількістю учнів/студентів
ШКІЛЬНИЙ Урок як форма навчання
Типологія уроків
Структура комбінованого уроку
ОСНОВНІ Етапи підготовки до проведення уроку
196.50K
Category: pedagogypedagogy

Форми організації навчання в середньому закладі освіти

1.

ТЕМА 13.
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
В СЕРЕДНЬОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ.
1.
2.
3.
4.
ПОНЯТТЯ ФОРМИ НАВЧАННЯ
ВИДИ ФОРМ НАВЧАННЯ.
ТИПОЛОГІЯ І СТРУКТУРА УРОКУ.
ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ.

2. ФОРМА НАВЧАННЯ

ЗОВНІШНІЙ ВИЯВ УЗГОДЖЕНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИКЛАДАЧА/ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНІВ/СТУДЕНТІВ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ У ПЕВНОМУ ПОРЯДКУ
З МЕТОЮ ОПТИМАЛЬНОГО ДОСЯГНЕННЯ
НАВЧАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ.

3. ФОРМи НАВЧАННЯ за кількістю учнів/студентів

ФОРМИ НАВЧАННЯ
ЗА КІЛЬКІСТЮ УЧНІВ/СТУДЕНТІВ
ІНДИВІДУАЛЬНІ
ГРУПОВІ
ФРОНТАЛЬНІ
МАСОВІ

4. ШКІЛЬНИЙ Урок як форма навчання

ШКІЛЬНИЙ УРОК
ЯК ФОРМА НАВЧАННЯ
ВИЗНАЧЕНИЙ ПРОМІЖОК ЧАСУ
зазвичай 30-45 хвилин
ВІДВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЗАНЯТТЯ
З ГРУПОЮ УЧНІВ ПОСТІЙНОГО СКЛАДУ,
ОДНОГО ВІКУ Й РІВНЯ ПІДГОТОВКИ,
ПРИСВЯЧЕНИЙ ПЕВНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ПРЕДМЕТОВІ
ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗА СТАЛИМ РОЗКЛАДОМ

5. Типологія уроків

ТИПОЛОГІЯ УРОКІВ
ЗАСВОЄННЯ
НОВИХ ЗНАНЬ
ФОРМУВАННЯ
УМІНЬ І
НАВИЧОК
ЗАСТОВУВАННЯ
ЗНАНЬ, УМІНЬ І
НАВИЧОК
КОМБІНОВАНИЙ
УРОК
КОНТРОЛЮ ТА
КОРЕКЦІЇ
СИСТЕМАТИЗАЦІЇ
І УЗАГАЛЬНЕННЯ

6. Структура комбінованого уроку

СТРУКТУРА КОМБІНОВАНОГО УРОКУ
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ВИКЛАД НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ФОРМУВАННЯ УМІНЬ
ПІДСУМКИ І УЗАГАЛЬНЕННЯ УРОКУ

7. ОСНОВНІ Етапи підготовки до проведення уроку

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ
ДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Ознайомлення з навчальною програмою і підручником
Формування мети навчального заняття
Опрацювання навчального матеріалу до теми
Структурування зібраного матеріалу
Підбір оптимальних методів і засобів навчання
Укладення плану-конспекту навчального заняття
Психологічна підготовка до проведення навчального заняття
English     Русский Rules