Актуальні питання історії та культури України
Дякую за увагу!
2.36M
Categories: historyhistory culturologyculturology

Актуальні питання історії та культури України

1. Актуальні питання історії та культури України

Рекомендована література

2.

Бойко О.Д.
Історія України

3.

Верстюк В. Ф.,
Гарань О.В.,
Гуржій О.І.,
Смолій В.А.
Історія України

4.

Зайцев Ю. та ін.
Історія України

5.

Лазарович М.В.
Історія України

6.

Литвин В.
Історія України

7.

Петровський В.,
Радченко Л.,
Семененко В.
Історія України.
Неупереджений
погляд: факти,
міфи, коментарі

8.

Рибалка І.К.
Історія України.
Підручник для
вузів

9.

Світлична В.
Історія України

10.

Світлична В.
Історія України.
Навчальний
посібник

11.

Грицак Я.
Нарис історії
України.
Формування
модерної
української нації
ХІХ-ХХ століття

12.

В’ятрович В.
Україна. Історія з
грифом
“Секретно”

13.

Грушевський М.
Історія України з
ілюстраціями і
доповненнями

14.

Конончук І.М.
Історія
України: від
стародавніх
часів до
“Помаранчевої
революції”

15.

ПолонськаВасиленко Н.
Історія України

16.

Субтельний О.
Україна: історія

17.

Яворницький Д.І.
Історія запорізьких
козаків

18.

Яковенко Н.
Нарис історії
середньовічної та
ранньомодерної
України

19.

Яневський Д.
Проект “Україна”.
Відомі історії
нашої держави

20.

Богуцький Ю. та ін.
Українська
культура в
європейському
контексті

21.

Маключенко В.
Історія
української
культури

22.

Хома І.Я. та ін.
Історія української
культури

23.

Шейко В.М.,
Тишевська Л.Г.
Історія української
культури

24. Дякую за увагу!

English     Русский Rules