Тема 1
План лекції
Складність і багатогранність зовнішніх і внутрішніх фінансових відносин компанії визначає необхідність організації високоефективного у
Кожна з функцій фінансового менеджменту як спеціальної області керування підприємством може бути конкретизована більш цілеспрямовано з
Механізм фінансового менеджменту – це система основних елементів, які регулюють процес управління фінансовою діяльністю підприємства
Фінансові важелі – це набір фінансових показників, через які керуюча система може впливати на господарську діяльність підприємства
Система фінансових методів складається з прийомів і способів, за допомогою яких обґрунтовуються та контролюються управлінські рішення в
Система фінансових інструментів складається з контрактних зобов'язань, які забезпечують механізм реалізації окремих управлінських рішен
Тема 2
План лекції
2.41M
Category: managementmanagement

Фінансовий менеджмент і його місце в системі аналітичного забезпечення управління підприємством

1. Тема 1

Фінансовий менеджмент
і його місце в системі
аналітичного
забезпечення управління
підприємством

2. План лекції

1. Сутність, принципи, мета та
завдання фінансового менеджменту
2. Функції фінансового менеджменту
3. Механізм фінансового менеджменту
та його складові елементи
4. Концепції фінансового менеджменту

3.

1
Фінанси – це сукупність грошових
відносин, які виникають у процесі
створення фондів грошових засобів у
підприємства.
Фінанси підприємства представляють
собою систему відносин з приводу
формування грошових доходів і
накопичень, їх розподілу (виконання
зобов'язань перед державою, фінансовокредитною системою, контрагентами,
матеріальне стимулювання працівників
підприємства, винагорода власників,
використання коштів на розширене
відтворення) і контролю доцільності
та ефективності цих процесів.

4. Складність і багатогранність зовнішніх і внутрішніх фінансових відносин компанії визначає необхідність організації високоефективного у

СКЛАДНІСТЬ І
БАГАТОГРАННІСТЬ
ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ
ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН
КОМПАНІЇ ВИЗНАЧАЄ
НЕОБХІДНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ ЇЇ ФІНАНСАМИ

5.

6.

Фінансовий менеджмент – процес управління формуванням,
розподілом і використанням фінансових ресурсів суб’єкта
господарювання та оптимізації обороту його грошових коштів з
метою найбільш повної реалізації цілей підприємства.

7.

8.

9.

Функції
2
фінансового
підрозділяються
на
дві
менеджменту
основні
групи,
обумовлені його комплексним змістом:
1)
функції
фінансового
менеджменту
як
керуючої системи (склад цих функцій у цілому
характерний для будь-якого виду менеджменту,
хоча і повинний враховувати його специфіку);
2)
функції
спеціальної
фінансового
області
менеджменту
як
керування
підприємством (керованої системи) (склад
цих функцій визначається конкретним об'єктом
фінансового менеджменту).

10.

11.

12.

13. Кожна з функцій фінансового менеджменту як спеціальної області керування підприємством може бути конкретизована більш цілеспрямовано з

КОЖНА
З
ФУНКЦІЙ
ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ЯК
СПЕЦІАЛЬНОЇ
ОБЛАСТІ
КЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
МОЖЕ БУТИ КОНКРЕТИЗОВАНА
БІЛЬШ ЦІЛЕСПРЯМОВАНО З
УРАХУВАННЯМ
СПЕЦИФІКИ
ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ'ЄКТА
ФІНАНСОВОГО КЕРУВАННЯ Й
ОСНОВНИХ
ФІНАНСОВОЇ
ФОРМ
ЙОГО
ДІЯЛЬНОСТІ

14. Механізм фінансового менеджменту – це система основних елементів, які регулюють процес управління фінансовою діяльністю підприємства

3
МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ –
ЦЕ СИСТЕМА ОСНОВНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ
РЕГУЛЮЮТЬ ПРОЦЕС
УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА

15.

16.

17. Фінансові важелі – це набір фінансових показників, через які керуюча система може впливати на господарську діяльність підприємства

ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ –
ЦЕ НАБІР
ФІНАНСОВИХ
ПОКАЗНИКІВ, ЧЕРЕЗ
ЯКІ КЕРУЮЧА
СИСТЕМА МОЖЕ
ВПЛИВАТИ НА
ГОСПОДАРСЬКУ
ДІЯЛЬНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВА

18. Система фінансових методів складається з прийомів і способів, за допомогою яких обґрунтовуються та контролюються управлінські рішення в

СИСТЕМА ФІНАНСОВИХ
МЕТОДІВ
СКЛАДАЄТЬСЯ З
ПРИЙОМІВ І СПОСОБІВ,
ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ
ОБҐРУНТОВУЮТЬСЯ ТА
КОНТРОЛЮЮТЬСЯ
УПРАВЛІНСЬКІ
РІШЕННЯ В РІЗНИХ
СФЕРАХ ФІНАНСОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

19.

20. Система фінансових інструментів складається з контрактних зобов'язань, які забезпечують механізм реалізації окремих управлінських рішен

СИСТЕМА ФІНАНСОВИХ
ІНСТРУМЕНТІВ СКЛАДАЄТЬСЯ
З КОНТРАКТНИХ
ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ЯКІ
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ МЕХАНІЗМ
РЕАЛІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
ПІДПРИЄМСТВА ТА
ФОРМУЮТЬ ЙОГО ФІНАНСОВІ
ВІДНОСИНИ З ІНШИМИ
ЕКОНОМІЧНИМИ СУБ'ЄКТАМИ

21.

22.

4

23. Тема 2

СИСТЕМА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ

24. План лекції

1.
Система
забезпечення
2.
Система
забезпечення
інформаційного
організаційного
English     Русский Rules