Тема 4. Концептуальні засади управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
Література
Рис. 1. Суб’єкти управ-ління міжнародною конкурентоспромож-ністю підприємства
Рис.2. Концептуальна модель механізму управління міжнарод-ною конкурентоспро-можністю підприємства
Рис. 3. Концептуальна модель процесу розвитку управління міжнародною конкурентоспромож-ністю підприємства
Рис. 4. Стратегічна структурність процесу управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
Рис. 5. Нормативна структура процесу цілеполягання
Рис. 6. Середовище управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
728.50K
Category: economicseconomics

Концептуальні засади управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

1. Тема 4. Концептуальні засади управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

1. Категоріальний апарат і методологічні основи
управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
2. Механізм управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
3. Процес управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

2. Література

1.
2.
3.
4.
5.
Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною
конкурентоспроможністю підприємства: Підручник. – Львів:
Компакт – ЛВ, 2005. – С. 131-142.
Пономаренко В., Піддубна Л. Управління міжнародною
конкурентоспроможністю підприємства як наукова і навчальна
дисципліна. Економіка України. 2007, №12 – С.22-27.
Піддубна Л.І. Конкурентоспроможність економічних систем:
теорія, механізм регулювання та управління. Монографія. –
Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – С. 209-237.
Піддубний І.О., Піддубна А.І. Управління міжнародною
конкурентоспроможністю підприємства: Навчальний посібник /
За ред. проф. І.О. Піддубного. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. – С.
57-68.
Піддубна Л.І. Система управління міжнародною
конкурентоспроможністю підприємства: концептуальнометодологічні аспекти формування. Збірник наукових праць
ДонДУУ: «Проблеми та сучасна практика ВЕД в умовах
глобалізації та інтеграції». – Серія «економіка». – Т.ХІІІ. – Вип.
92. Донецьк: ДонДУУ, 2007. –С.27-23.

3. Рис. 1. Суб’єкти управ-ління міжнародною конкурентоспромож-ністю підприємства

Рис. 1. Суб’єкти управління міжнародною
конкурентоспроможністю підприємства

4. Рис.2. Концептуальна модель механізму управління міжнарод-ною конкурентоспро-можністю підприємства

Рис.2. Концептуальна
модель механізму
управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

5. Рис. 3. Концептуальна модель процесу розвитку управління міжнародною конкурентоспромож-ністю підприємства

Рис. 3.
Концептуальна
модель процесу
розвитку управління
міжнародною
конкурентоспроможністю підприємства

6. Рис. 4. Стратегічна структурність процесу управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

Зовнішнє середовище
Стратегічний моніторинг
Стратегічний
аналіз
Результат
(стратегічний
контроль)
цілеполягання
Стратегічне
проектування
Стратегічне
планування
Рис. 4. Стратегічна структурність процесу управління
міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

7. Рис. 5. Нормативна структура процесу цілеполягання

8. Рис. 6. Середовище управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

English     Русский Rules