3.79M
Category: sociologysociology

Теоретичні аспекти гендерної політики в системі публічного управління

1.

Дисципліна
Гендерна політика в системі публічного управління
Змістовий модуль 1.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В
СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Марухленко О.В.

2.

ЩО ТАКЕ ҐЕНДЕР?
ЗВІДКИ ЦЕЙ ТЕРМІН І ДЛЯ ЧОГО ВІН НАМ
ПОТРІБЕН?
Чому з’явився термін ґендер?

3.

Здавна в різних спільнотах побутують дуже різні уявлення про жіночу та чоловічу
поведінку. Одна і та сама риса, або стиль поведінки в різних культурах можуть
вважатись то жіночою, то чоловічою. Наприклад, то хлопчиків вважали вкрай
вразливими і тому робили їх об’єктами безугавної опіки, то дівчаток... Одні народи
вважають жінок надто слабкими для роботи поза домом, інші ж доручають їм
переносити ваговиті вантажі, «бо голова у них міцніша, ніж у чоловіків»*...
Або інший приклад. Майже до самого кінця ХІХ ст. в Україні (і не тільки) вчителювання
вважали типовою «чоловічою» професією, до того ж дуже поважною, адже «чоловіки
від природи мудріші», а зараз в нашій країні – це типова «жіноча» професія і часто
можна почути про те, що це більш природно для жінки.
*
Цитата за «Гендер для медій: підручник із гендерної теорії …» доступне тут.
Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
22.03.2023

4.

Більше того, поняття та ситуація з роллю жінок та чоловіків також змінюються з часом.
Вони не є сталими. Найпростішими прикладами тут є здобуття жінками права на освіту
або участь у політичних процесах.
У 1915 році жінки у США, Франції, Швейцарії – не мали права голосу. А наразі жінки не
лише голосують, а й можуть бути обрані. Але це був нешвидкий процес. Так, у Швейцарії
жінки отримали право голосувати на виборах федерального рівня лише у 1973 році, у
Португалії право голосувати на рівні з чоловіками здобули у 1974-му.
Погодьтесь, в нашій частині світу зараз нікого не дивує, що жінки можуть отримати вищу освіту, але ще у 1873 році гарвардський професор
Едвард Кларк у своїй праці Стать в освіті писав: «У дівчат, які відвідують коледж, мозок стає більшим і важчим. Кров таким чином приливає до
мозку і відливає від матки, в результаті чого жінка може стати безплідною».
Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
22.03.2023

5.

Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
22.03.2023

6.

Але в чому секрет? Адже за весь цей час наші біологічні особливості як
жінок так і чоловіків не змінились? Як і тисячі років тому, жінки
народжують,а чоловіки – ні.
Наші біологічні ознаки (генітальна будова, репродуктивна система, хромосомний
набір) не змінились.
Утім, ми живемо у різних спільнотах та суспільствах (історично,
географічно, етнічно тощо). У суспільстві сформувалася різна оцінка
занять дівчаток і хлопчиків, їх доброї й поганої поведінки.
Ці соціальні настанови, культурні канони і є проявами ґендеру (від англійської
– gender, що означає рід).
Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
22.03.2023

7.

Ґендер – соціально закріплені ролі,
поведінка, діяльність і характерні ознаки, які певне
суспільство вважає належним для жінок і чоловіків.*
* (Ст. 3 Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами).
Посилання на офіційний переклад (Сайт Ради Європи).
Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
22.03.2023

8.

Чим відрізняються поняття «стать» та
«ґендер»?
Ґендер створюється (конструюється) суспільством як соціальна модель особистості
дівчаток і хлопчиків, жінок і чоловіків. Відповідно до цих соціальних і культурних
настанов визначається їх місце в соціумі (вибір професії,
кар’єра,
міра
відповідальності, участь у політичному житті держави).
Ці соціальні норми закріплюються в сім’ї, школі й університеті, політичних структурах, економіці,
культурі й ін.
Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
22.03.2023

9.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ
Визначте, хто з малюків хлопчик, а хто дівчинка? Запишіть критерії, за якими ви це
визначили.
№2
№4
№1
№3
Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
22.03.2023

10.

Трохи історії
Уперше термін ґендер у значенні «соціальна стать» був введений в
науковий ужиток американським психоаналітиком Робертом Столлером
1968 року в його праці «Стать і ґендер: про розвиток мужності та
жіночності». Р. Столлер стверджував, що «ґендер – це поняття, яке
базується на психологічних і культурних поясненнях, достатньо
незалежних від тих, які тлумачать біологічну стать».
Уже в 70-ті роки минулого століття термін ґендер починають використовувати в різних соціальних науках, передусім у соціології, психології,
філософії, під час опису відмінностей між чоловічою і жіночою поведінкою, які можна пояснити соціальними причинами. На початку 90-х
років термін ґендер набуває універсального наукового значення не тільки в історії і соціології, але й у культурі, політиці, економіці.
Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
22.03.2023

11.

Отже, відмінність між ґендером та статтю
Стать
Термін, що означає ті анатомо-біологічні особливості людей, на
основі яких люди визначаються як чоловіки або жінки.
ґендер
Ґендер
це соціально-рольовий статус, який
визначає
соціальні
можливості
людини
в
будь-яких
сферах
життєдіяльності:
освіті,
професійній діяльності,
доступі до влади,
розподілі сімейних ролей,
репродуктивній поведінці.
стать
Це також моделі поведінки та діяльності, які дане
конкретне суспільство очікує від жінок та чоловіків.
Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
22.03.2023

12.

*Тобто, одна й та сама особа може по-різному поводити себе у різних контекстах
(наприклад, в сім’ї та на роботі).
Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
22.03.2023

13.

Підсумок
У XXI столітті всі соціальні й гуманітарні науки розрізняють поняття стать і
ґендер. Стать є стартовою позицією, її не вибирають, з нею дитина
з’являється у світ, вона зазвичай очевидна* з моменту народження. Стать
зумовлена біологічними чинниками, гормональним статусом, особливостями
перебігу біохімічних процесів, генетичними відмінностями, анатомією.
Ґендер — це своєрідний підсумок соціалізації людини в суспільстві
відповідно до її статевої приналежності.
Отже, гендерні ролі можна змінити через врахування потреб жінок і чоловіків
*Рідкі, проте наявні, є приклади, коли стать не є очевидною в момент народження. Статистки говорять, що таке трапляється у
0,5-2% народжень. Більше на тему інтерсекс-людей читайте на сайті Громадської організації «Egalite Intersex Ukraine» та в
інтерв’ю з Юлією Пустовіт, засновницею організації
Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
22.03.2023

14.

ВІДПОВІДЬ на задання для самоаналізу:
дівчатка – це дітлахи №3 та №4, а хлопчики №1 та №2.
Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
22.03.2023

15.

Що допомогло вам визначити стать? Певні анатомічні риси, які є характерними для дівчат та
хлопців (погляд, форма носа, розріз очей, який ми очікуємо побачити у дівчат), – це наші
стереотипи.
7 лютого 2020 року Наказом Міністерства соціальної політики України №86 було затверджено
«Інструкцію щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів»,
яка визначає ключові поняття:
СТАТЬ – це анатомо-біологічні особливості, на основі яких люди визначаються як чоловіки
або жінки.
ГЕНДЕР – це соціально закріплені ролі, поведінка, діяльність і характерні ознаки, які певне
суспільство вважає належними для жінок/чоловіків.
ГЕНДЕРНІ РОЛІ – соціальні та поведінкові норми, які в межах конкретної культури
вважаються соціально прийнятними для осіб конкретної статі.
СТЕРЕОТИП – це очікування стосовно поведінки інших, яке ґрунтується на основі
узагальненого власного досвіду та норм суспільства. Досвід, який ми запам’ятовуємо, дозволяє
нам швидко реагувати у схожих ситуаціях. Стереотип є результатом повторюваного досвіду з
певною соціальною групою, ми узагальнюємо його і потім керуємось як єдино правильним. Якщо
отримувачами соціальних послуг були жінки, які мають статус особи в складних життєвих
обставинах (далі – СЖО), і вони поводилися невиховано, то з досвіду сформується стереотип, що
всі жінки, які мають статус СЖО, є невихованими.
Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
22.03.2023

16.

Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
22.03.2023

17.

Ще один приклад: раніше питання виживання залежало від чіткого розподілу обов’язків: чоловіки
мали вбивати здобич, що вимагало фізичної сили, яка біологічно частіше притаманна чоловікам, а
жінки мали якісно приготувати їжу, адже в період антисанітарії від цього залежало життя групи. Потім
такий розподіл затвердився і в обмеженні прав жінок у сфері забезпечення сім’ї, хоча це вже не
залежало від біологічних особливостей статі. Зараз такі вимоги не є актуальними, але стереотипи про
те, що чоловік має забезпечувати сім’ю, а жінка – бути гарною господинею, залишилися тією чи іншою
мірою притаманними більшості суспільств.
Негативний стереотип, в свою чергу, переходить в упередження – установку до дії стосовно
певної людини, що базується на наших власних стереотипах. Наприклад, ми вважаємо, що чим
старшою є особа, тим менше вона вчиться чомусь новому. І якщо 50-річна жінка чи чоловік
звертаються до центру зайнятості, то їм скоріше запропонують підвищення кваліфікації або роботу з
мінімальними вимогами і оплатою, аніж курси в зовсім новій сфері, навчання з метою отримання
більших перспектив для майбутнього працевлаштування.
Не менш шкідливими є стереотипи щодо розподілу професій на традиційно жіночі та чоловічі.
Неважко здогадатися, що традиційно жіночі професії нижче оплачуються, що посилює розрив між
економічною спроможністю чоловіків та жінок в Україні.
Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
22.03.2023

18.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ: Які із зазначених професій є
традиційно чоловічими, а які традиційно жіночими: «лікар/ка»,
«інженер/ка», «пілот/еса», «вчитель/ка», «вихователь/ка»,
«секретар/ка». Які з зазначених професій є більш шанованими
та мають вищий рівень оплати праці?
Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
22.03.2023

19.

Є тонка грань між упередженнями та дискримінацією – обмеженнями у
користуванні правами, які певним чином забороняють або створюють умови, коли
користуватися правами повною мірою неможливо через уявну або реальну
ознаку відмінності людини або групи.
Приклад:
Наказ №256 було ухвалено у 1993 році. Він забороняв жінкам працювати на ливарних
роботах, у сфері металургії, на електротехнічних і хімічних виробництвах тощо. Також
жінка не могла бути машиністкою метро, водійкою автобуса, пожежною. Ще зберігається
обмеження на працю для жінок на підземних роботах, але їх також буде скасовано, коли
Україна завершить процедуру денонсування Конвенції про використання праці жінок на
підземних роботах у шахтах будь-якого роду № 45»
Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
22.03.2023

20.

стереотип
упередження
дискримінація
Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
на основі власного починає діяти ще до
чи
того, як вмикається
узагальнена думка
«суспільного»
розум
досвіду
установка до дії
завжди негативна
складно позбутися
призводить до
обмеження прав
на основі
упередженьпроти карається законом
певної групи
22.03.2023

21.

Однією з базових цінностей, яка забезпечує недопущення
дискримінації, є гендерна рівність – біологічно чоловіки та жінки
різні, але їм має бути гарантовано рівний правовий статус та рівні
можливості для його реалізації, що дозволяють особам обох статей
брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства (Закон
України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків»).
Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
22.03.2023

22.

ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ.
ЧОМУ ВОНА ПОТРІБНА ГРОМАДІ?
Ґендерна рівність – це чутливий
індикатор, який демонструє, наскільки
розвинутою і демократичною є держава
Рональд Інглхарт*
• американський соціолог та політолог, координатор відомого міжнародного
дослідницького проєкту «Огляд цінностей світу» (англ. World Values Survey)
Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
22.03.2023

23.

Мета гендерної рівності – врахування особливостей потреб різних категорій осіб в
залежності від статі, віку та інших показників для формування суспільства і покращення
якості життя. Це передбачає подолання дискримінації та структурної нерівності при доступі
до ресурсів, можливостей і послуг. Для досягнення цієї мети використовують гендерний
аналіз вивчення відмінностей між жінками та чоловіками в умовах, потребах, рівнях участі,
доступу до ресурсів та управління ними, повноваженнях у прийнятті рішень тощо,
зумовлених усталеними в суспільстві гендерними ролями (нормами, очікуваними моделями
поведінки,
діяльністю,
характерними
рисами,
що
вважаються
притаманними
чоловікам/жінкам).
Досить часто доводиться чути, що якась робота є надто важкою чи брудною для жінок і
лише “чоловіки-герої” можуть із нею впоратися. Так, через романтизацію певної занадто
важкої чи шкідливої роботи, роботодавці уникають обов’язків щодо покращення умов праці.
Наприклад, інколи доводиться чути, що жінки не можуть працювати у поліції, бо тривале
патрулювання вулиць у зимовий період може нашкодити їхньому здоров'ю. Насправді
ймовірна шкода для чоловічого здоров’я не менша, тож замість того, аби дискримінувати
жінок при прийомі на роботу, варто було б створити здорові умови для всіх працівників/ць.
Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
22.03.2023

24.

рис:
Використовуючи гендерний аналіз, можна констатувати, що соціальні проблеми набувають більш конкретних
В Україні середня тривалість життя чоловіків на 10 років менша від тривалості життя жінок та у 4 рази більша
порівняно з жінками смертність чоловіків працездатного віку(28–45 років).
Суїцид панує переважно серед чоловіків.
Туберкульоз (70%), ВІЛ/СНІД (57%) – переважно чоловічі.
Збільшується чисельності чоловіків, залежних від тютюну, алкоголю, наркотиків, азартних ігор.
Понад 90% всіх ув’язнених – чоловіки, що породжує низку проблем; серед чоловіків найбільше випадків
насильницької поведінки.
Проблема маргіналізації чоловіків внаслідок припинення їхньої професійної діяльностічерез обставини, що від
них не залежать.
Обмежений доступ жінок до влади і власності.
Рівень жіночого представництва на найвищих державних посадах залишається низьким. Лише 12% жінок у
Верховній Раді (8 скликання).
Жіноча заробітна плата є меншою від чоловічої в середньому на чверть.
В економічній сфері велика власність перебуває в руках чоловіків. Жінки володіють лише 22% бізнесу і
керують 6% великого бізнесу в Україні. Відтак їм важче отримати кредит, оскільки вони мають менше
ресурсів, які можуть дати у заставу.
Переважну більшість емігрантів/ок становлять жінки.
Жінки працюють на 4–6 годин більше, ніж чоловіки: праця у домашньому господарстві не враховується як
продуктивна.
Жінки найбільше потерпають від усіх видів насильства, серед яких домашнє насильство, сексуальні
домагання та сексуальна експлуатація, торгівля людьми, примушування до проституції.
Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
22.03.2023

25.


Основні плюси впровадження гендерної рівності:
Включення гендерної складової допомагає створити безпечні, зручні для різних соціальних груп
та справедливі публічні простори з урахуванням різноманітності досвіду та потреб мешканців/ок.
Також це привертає увагу до питання поваги до людей та актуалізує інклюзивність.
Впровадження гендерної рівності на всіх етапах надання соціальних та адміністративних послуг
наближає їх до реальних потреб громадян.
Громадяни матимуть змогу отримувати якісні послуги, що будуть доступні для осіб з інвалідністю, для
людей з дітьми на візках тощо.
Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
22.03.2023

26.

Ґендер та рівність прав
Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків» дає наступне визначення ґендерній рівності – це «рівний
правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його
реалізації, що дозволяє особам обох статей брати участь у всіх сферах
життєдіяльності суспільства».
Важливим є дві категорії понять. Рівність прав та рівність можливостей.
Закон доступний он-лайн: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15
Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
22.03.2023

27.

Рівність прав?
Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
Чи рівність можливостей?
22.03.2023

28.

Права та можливості
ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ВИМІРЮЄТЬСЯ РІВНІСТЮ МОЖЛИВОСТЕЙ!
Рівність прав – означає наділення жінок та чоловіків юридично однаковими
правами в усіх сферах життя та юридичне забезпечення рівних умов їх здійснення.
Рівність можливостей – це фактична можливість користування правами й
свободами людини незалежно від статі.
Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
22.03.2023

29.

Ґендерні питання стосуються кожного та кожної
•це збільшення тривалості життя (насамперед чоловіків)
•можливість балансу професійного та особистого життя жінок та чоловіків
•це участь у процесах прийняття рішень та справедливого розподілу ресурсів
незалежно від статті
•створення рівних умов для кар’єрного зростання
•питання відповідального батьківства і материнства
•партнерський розподіл сімейних обов’язків
•зменшення (викорінення) насилля
•формування гармонійно розвиненої особистості
•це питанняне лише рівних прав, а й рівних можливостей, обов’язків та відповідальності жінок та
чоловіків.
Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
22.03.2023

30.

Ґендер та Україна
З рівністю прав у нас в країні все більш-менш добре. Конституція України гарантує нам
з вами надання прав і свобод. При цьому наголошується на забезпеченні рівності прав
та можливостей жінок і чоловіків у різних сферах діяльності. Більше того, українське
законодавство встановлює ряд пільг, допомог та інших спеціальних заходів,
спрямованих на вирівнювання умов для окремих груп жінок і чоловіків.
Але питання залишається у рівності можливостей.
Адже, треба погодитись, що нерівність є частиною нашого життя. І зокрема, ґендерна нерівність. За визначенням – це нерівні права жінок і чоловіків, які
створюють систему обмежень або привілеїв за ознакою статі.
Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
22.03.2023

31.

В професії всі рівні - перукар
Комунікаційна кампанія Міністерства інформаційної політики України про
ґендерну рівність в професійній діяльності - «В професії всі рівні».
Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
22.03.2023

32.

Ґендерний розрив
Ґендерний розрив - це непропорційна різниця або невідповідність між статями.
Різне становище чоловіків / жінок впливає на:
Зайнятість на ринку праці
Фактичну заробітну плату
Рівень доходів
Рівень купівельної спроможності
Якість життя
Доступ до послуг
Стан здоров’я
Інше…
Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
22.03.2023

33.

Рейтинг ґендерної рівності
Україна у 2019 році займала 59. місце серед 153 країн світу у рейтингу ґендерної рівності. У 2022 Україна посіла 81 місце в рейтингу
Global Gender Gap Report 2022, під час складання якого враховують економічні та освітні можливості реалізації, здоров’я та
життєзабезпечення, а також розширення прав та можливостей у політиці.
Водночас минулого року ми були 74-ті. Падіння в рейтингу спричинене війною, яку проти України розв’язала росія.
При цьому, українське суспільство все більше поділяє принципи гендерної рівності, але дискримінація, на жаль, нікуди не зникає.
Так, все більше жінок займають керівні посади, відкривають власний бізнес, але й досі зазнають суспільного тиску, побутового чи
сексуального насильства тощо.
Індекс глобального ґендерного розриву обчислюється на підґрунті статистичних даних щодо співвідношення нерівності
між чоловіками та жінками (gender gap) у чотирьох важливих сферах:
1. економічна участь і кар’єрні можливості,
2. освіта,
3. здоров’я і виживання,
4. політичні права і можливості.
У топ-10 країн за індексом ґендерної рівності увійшли Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Нікарагуа, Руанда, Нова
Зеландія, Іспанія, Ірландія та Німеччина.
* «Глобальний Звіт про стан ґендерної рівності» (Global Gender Gap Report 2022) доступний тут.
Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
22.03.2023

34.

Рейтинг України
Індекс ґендерного розриву вимірюється за шкалою
від 0 до 1, де нуль – повна нерівність статей, а
одиниця – відповідно – повна рівність. Україна,
незважаючи на прогрес, все ще займає невтішні
позиції у ґендерному співвідношенні у сфері
політичних прав та можливостей. Значення
Індексу тут склало 0,171.
Повної ґендерної рівності не вдалося досягти
жодній країні світу. Натомість, найкраща ситуація у
Ісландії, де ґендерний розрив закритий на 88%, і
яка, як і торік, посідає перше місце рейтингу.
Останні сходинки у Сирії, Пакистану та Ємену.
Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
Індекс
глобального
ґендерного
розриву в Україні
(усі показники)
22.03.2023

35.

Ґендерна рівність – це виклик
Подолання такої нерівності є великим викликом для держави. І мова не лише про
Україну. Ґендерна нерівність притаманна всім суспільствам, незалежно від політичного
устрою та рівня соціально-економічного розвитку.
Саме тому питання ґендерної рівності сьогодні є наскрізною темою порядку денного
глобального розвитку і кожна країна розробляє власну ґендерну політику, спрямовану
на подолання ґендерних проблем.
Ґендерна рівність вимірюється рівністю можливостей! А можливості створюються самими людьми тут і зараз. І це не стосується тільки формування
законодавства, це також стосується формування культури і цілком залежить від нас з вами.
Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент
22.03.2023

36.

Марухленко Оксана В’ячеславівна
+380679952522
English     Русский Rules