4.96M
Category: psychologypsychology
Similar presentations:

Өмірдің мәні және кәсіби өзін-өзі анықтау психологиясы. №4 дәріс

1.

№4 дәріс – «Өмірдің мәні және кәсіби өзін-өзі
анықтау психологиясы»

2.

Сағат көлемі: 1
Апта № 7
Дәріс жоспары:
1. Өмірдің мәні, өмірлік мақсаттар және бағдарламалар.
2. Кәсіби өзін-өзі анықтаудағы жеке құндылықтар мен мағыналар.
3. Кәсіби маманның сенімдері мен бағдарлары.
4. Психика мен дененің өзара байланысы және өзара ықпалы.
5. Аурулардың пайда болуы мен денсаулықты нығайтудың психологиялық
факторлары.
6. Психикалық белсенді заттарды қолдану мен зиянды әдеттер денсаулықты
әлсіретуші фактор ретінде.
Бақылау сұрақтары:
1. Сіз үшін өмір мәні неде?
2. Сіздің өмірлік мақсаттарыңыз қандай?
3. Кәсіби өзін-өзі анықтау 11 сыныпта қалай жүргізілді?
4. Психосоматика нені зерттейді?
5. Психосоматикалық қандай ауру түрлерін білесіз?
СӨЖ тапсырмасы: Эссе «Менің мансаптық және кәсіби өсуім». Кейс «Кәсіби
денсаулықты сақтау».

3.

Әдебиеттер тізімі:
Негізгі:
1. Майерс Д. «Психология» / пер. с англ. И.А. Карпиков, В.А. Старовойтова. – 4-е
изд. - Минск: «Попурри», 2009. – 848 с.
2. «Психология индивидуальных различий» / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я.
Романова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 720 с.
3. Руденко А.М. «Психология в схемах и таблицах»: учебное пособие. – М: Феникс,
2016. – 379 с.
4. Шульц Д.
«Қазіргі психология тарихы» / Д. Шульц, С. Э. Шульц ; ауд. Б. Қ.
Ақын. - 11-бас. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. – 447 с.: сур. (Рухани жаңғыру).
Қосымша:
1. Гарнер А., Пиз А. «Язык разговора». Издательство: «Эксмо-Пресс» 2006 года –
224 с.
2. Наумов В.В. Гридасов М.А. «Психология карьерного роста». Изд-во МСШ: 2009.
– 320 с.
3. Солсо Р.Л. «Когнитивная психология». – пер. с англ. – М. «Тривола», М.
«Либерия». 2002. – 600 с.
Интернет-көздері:
1. http://www.akorda.kz
2. http://azps.ru/
3. http://psychology.net.ru/articles
4. http://www.psychology-online.net/

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Өзін-өзі анықтау - тұлғаның жалпы әлеуметтік қатынастар
жүйесіндегі өзінің әлеуметтік рөлі мен позициясын таңдауы. Ш. Бюлердің
көзқарасы бойынша, тұлғаның толымды өзін-өзі жүзеге асыруын қамтамасыз
ететін, өзінің ішкі мәніне сәйкес мақсаттарды қоя білу мүмкіншілігі.
Өзін-өзі бағалау адамның өзіне деген сенімін арттырып, рухани
үйлесімділігін дамытады. Өзін-өзі бағалау адамның айласындағылармен
қарым-қатынасын, өзіне сын көзбен қарауын және талап қоя білуін,
жетістікке және сәтсіздікке қалай қарайтынын көрсетеді.

13.

Кәсіби өзін-өзі анықтау деген – кәсіби
әрекетіндегі
тұлғаның
дамушылық
процесі және өзінің қабілетін, тұлғапсихологиялық мүмкіншілігін жүзеге
асыру. Ол бір кезеңде болмайды, толық
белсенді жұмыс әрекетінде атқарылады.
Осы жолда мақсаттар мен міндеттер
қалыптасады. Осы процесс адамның өмір
бойғы жолымен табады және де өзін-өзі
бекітуінің
толықтай
негізі
болып
саналады.

14.

Кәсіби өзінің даму келешегін анықтаудың үш жолы:
Бейімделу жолы
Өзін тану және
дамыту жолы
Стагнация

15.

Видеоталқылау
English     Русский Rules