“Рух снаряда у повітрі”
Поняття про сутність пострілу
Поняття про сутність пострілу
“Рух снаряда у повітрі”
“Рух снаряда у повітрі”
“Рух снаряда у повітрі”
“Рух снаряда у повітрі”
“Рух снаряда у повітрі”
“Рух снаряда у повітрі”
“Рух снаряда у повітрі”
“Рух снаряда у повітрі”
1.60M
Category: warfarewarfare

Рух снаряда у повітрі

1.

Кафедра військової підготовки
ЗНТУ
Стрільба і управління вогнем
Тема 2 “Рух снаряда у повітрі”

2. “Рух снаряда у повітрі”

Навчальні питання:
1. Поняття про сутність пострілу.
2. Траєкторія польоту снаряда і її
основні елементи.
3. Явище деривації й урахування її
впливу на напрямок польоту
снаряда.
4. Призначення і зміст Таблиць
стрільби. Знаходження елементів
траєкторії за таблицями стрільби.

3. Поняття про сутність пострілу

4. Поняття про сутність пострілу

I. Попередній період
Відбувається від початку горіння порохового заряду до
повного врізання снаряду у нарізи ствола.
ІІ. Перший період (основний)
Продовження від початку руху снаряду до моменту
повного згоряння порохового заряду .
ІІІ. Другий період
Продовжується від моменту вильоту снаряду з каналу
стволу до моменту закінчення дії порохових газів на
кулю.
ІV. Третій період (після дії газів)
Продовжується від повного згоряння порохового заряду
до моменту вильоту кулі з каналу ствола

5. “Рух снаряда у повітрі”

Питання 2. Траєкторія польоту снаряда і її основні елементи
.

6. “Рух снаряда у повітрі”

Точка вильоту О - положення центру мас снаряда в момент вильоту. У
якості точки вильоту практично приймають центр дулового зрізу гармата.
Лінія пострілу ОА - напрямок осі каналу ствола наведеного гармата.
Лінія цілі ОЦ - пряма, що проходить через точку вильоту і ціль.
Лінія кидання ОБ - напрямок осі каналу ствола в момент вильоту снаряда.
Горизонт гармати - горизонтальна площина, що проходить через точку
вильоту.
Площина стрільби - вертикальна площина, що проходить через лінію
пострілу.
Кут прицілювання (альфа) - кут між лінією цілі і лінією пострілу.
Кут місця цілі (епсилон) - кут, утворений обрієм гармати і лінією цілі.
Кут місця цілі рахується позитивним, коли ціль вище горизонту гармати, і
негативним, коли ціль нижче горизонту гармати.
Кут узвишшя (фі) - кут, утворений горизонтом гармати і лінією пострілу.
З малюнка очевидно, що = + .
Кут кидання 0(тета)- кут, складений лінією кидання з горизонтом
гармати.
Кут вильоту - кут між лінією кидання і лінією пострілу.
Час польоту t - проміжок часу від моменту вильоту до моменту досягнення
снарядом аналізованої точки траєкторії.
Повний час польоту tc - час польоту снаряда від точки вильоту до точки
падіння.
Вершина траєкторії S - найвища точка траєкторії над горизонтом гармати.

7. “Рух снаряда у повітрі”

Висота траєкторії Уs - відстань від вершини траєкторії до горизонту
гармати.
Точка падіння С - точка перетинання траєкторії з горизонтом
гармати.
Кут падіння С (тета) - кут нахилу дотичної до траєкторії в точці
падіння.
Точка зустрічі Ц - точка зустрічі снаряда з перепоною (ціллю).
Деривація Z - значення бічного відхилення в горизонтальній площині
точки падіння від площини кидання.
Кут зустрічі (мю) - кут між дотичної до траєкторії в точці зустрічі і
площиною, дотичної до поверхні цілі (перепони) у тієї ж точці.
Повна горизонтальна дальність ХС. - відстань від точки вильоту до
точки падіння.
Похила дальність Д - відстань по лінії цілі від точки вильоту до цілі.
Топографічна дальність ДТ - проекція похилої дальності на обрій
гармати.
У залежності від значення рогу узвишшя траєкторії бувають двох видів:
відлога - при настильній стрільбі із гармат (при кутах узвишшя до 20
);
крута - при навісній стрільбі зі гармат і мінометів (при кутах узвишшя
понад 20 ) і мортирній стрільбі із гармат і мінометів (при кутах
узвишшя більше 45 ).

8. “Рух снаряда у повітрі”

Питання №3 Явище деривації й урахування її
впливу на напрямок польоту снаряда.
Опір повітря польоту снаряда визичається трьома
основними причинами:
1. Опір тертя. 2. Вихровий опір. 3. Хвильовий опір
Опір тертя та вихровий опір

9. “Рух снаряда у повітрі”

Сумісна дія сили опору повітря і сили
тяжіння

10. “Рух снаряда у повітрі”

Хвильовий опір

11. “Рух снаряда у повітрі”

Вплив форми і обертання снаряда на його
політ

12. “Рух снаряда у повітрі”

Причини виникнення явища “Деривація”
English     Русский Rules