4.83M
Categories: historyhistory artart

Архітектура, образотворче мистецтво, музика та театр в кінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ століття

1.

Архітектура,
образотворче
мистецтво, музика
та театр в кінці
ХVІІІ – в першій
половині ХІХ ст.
Історія України
9 клас

2.

План уроку:
• 1. Що характерне для архітектури
класицизму. Які пам’ятки втілюють риси
цього стилю.
• 2. У чому своєрідність тогочасного
мистецтва скульптури.
• 3. Які особливості мало українське
малярство доби. Які художники його
уособлювали.
• 4. Як відбувалося становлення
національного театру і музики.

3.

1. Що характерне для архітектури
класицизму.
Які пам’ятки втілюють риси цього стилю.
• Класицизм в архітектурі
характеризується світлими барвами, строгими
й чіткими архітектурними формами,
відмовою від пишного оздоблення. В основі
стилю – регулярна система в забудові міст,
стриманість і простота форм, наслідування
художніх зразків античності.

4.

• Олександрівська
площа в Полтаві
за планом 1808 р.

5.

• Будинок
Полтавських
губернських
присутственних
місць.
Упродовж 19 – на
початку 20 ст. тут
було розташовано
більшість
губернських установ
(нині будівля
міськради).

6.

• Адміністративно-культурний центр Одеси –
групу площ, пов’язаних із Приморським
бульваром, – збудовано у стилі
класицизму.
• Композиційним центром бульвару стала
напівкругла площа з пам’ятником
градоначальникові та генерал-губернатору
Арману Еммануелю де Рішельє.

7.

• Класицистичною окрасою Києва є споруди
Андрія Меленського.
Микільська
церква-ротонда
на Аскольдовій
могилі. 1810
Пам’ятник на честь
повернення Києву
магдебурзького
права. 1802

8.

Львівська національна
бібліотека (Оссолінеум)
• Зразками
класицистичної
забудови Львова були
споруди Театру
Станіслава Скарбека
(нині Національний
академічний
український
драматичний театр
імені М. Заньковецької),
Оссолінеуму (польської
наукової установи),
Нової ратуші тощо.
Театр С. Скарбека. 1837–1842.
Архітектори Людвіг Піхль та Йоганн
Зальцман.

9.

• Будівля Київського
університету Св.
Володимира (нині
Київський
національний
університет імені
Тараса Шевченка)
Палац Кирила
Розумовського
в Батурині

10.

• Для класицизму характерне будівництво
палаців і парків.
• Одним з перших класицистичних палацових
комплексів з парком був палац і парк у
Качанівці на Чернігівщині.
Своєю
красою уславилися
два великі пейзажні
парки Правобережжя
– «Олександрія»
в Білій Церкві та
«Софіївка» в Умані.

11.

2. У чому своєрідність тогочасного
мистецтва скульптури.
Пам’ятник градоначальникові та генерал• У зв’язку з
губернатору
архітектурою
А. де Рішельє в Одесі. 1828. Скульптор Іван
Мартос
розвивається і
монументальна
скульптура.
Найвизначнішим
скульптором
російського
класицизму є нащадок
козацької старшини
Іван Мартос з Ічні на
Чернігівщині.

12.

Пам’ятник князю Володимиру у
Києві встановлено 1853 р.
Пам’ятник князеві Володимиру в
Києві. 1853. Скульптори
Василь Демут-Малиновський і
Петро Клодт, архітектор Олександр
Тон
Горельєф «Хрещення
Русі» на п’єдесталі
пам’ятника князеві
Володимиру

13.

3. Які особливості мало українське
малярство доби.
Які художники його уособлювали.
• Кінець 18 – початок 19 ст. вважають межею,
що відокремлювала малярство попередніх
часів, яке ґрунтувалося на релігійних засадах,
від нового, світського.
• Образотворче мистецтво зазнало відчутного
впливу європейського романтизму.
• Найпослідовніше риси романтизму втілено в
українському портретному живописі.

14.

Василь Тропінін. Дівчина
з Поділля. 1810–1820
Володимир
Боровиковський.
Княжни Гагаріни,
Анна і Варвара. 1802
• Вихідці з України Дмитро Левицький і Володимир
Боровиковський відіграли важливу роль у розвитку
російського живопису, а росіянин Василь Тропінін
своєю творчістю відкрив нову епоху портретного
жанру в українському живописі першої чверті 19 ст.

15.

• У першій половині 19 ст. як самостійне
явище в українському малярстві
започатковано пейзажний жанр.
Василь Штернберг.
Садиба Г. Тарновського
в Качанівці. 1837

16.

Іван Сошенко.
Продаж сіна на
Дніпрі. 1857
Лука Долинський.
Портрет князя Лева Даниловича.
Кінець 18 ст. (портрет з уяви)

17.

Шевченко - художник
Тарас Шевченко. Катерина. 1842
Тарас Шевченко. Автопортрет. 1840

18.

У 1844 р. в Петербурзі
вийшов перший (і єдиний) випуск альбому
«Живописна Україна».

19.

4. Як відбувалося становлення
національного театру і музики.
• Харківський театр складався з професійної
трупи, до якої входили талановиті актори,
зокрема Михайло Щепкін.

20.

Григорій Квітка-Основ’яненко.
• У 1812–1821 рр. він
був організатором і
керівником
Харківського
професійного театру.
• Для театральних
постановок написав
твори «Сватання на
Гончарівці» (1835) і
«Шельменкоденщик» (1838).

21.

У 1818 р. театральна трупа
Харкова переїхала до
Полтави, де розпочав свою
діяльність театр, керівником
якого було призначено
І. Котляревського.
• Створив музичну
драму «Наталка
Полтавка».
• Саме цій п’єсі
судилося стати
першим твором
нової української
драматургії.

22.

• У 1819 р. на сцені
полтавського театру з
успіхом відбулася
прем’єра «Наталки
Полтавки».
• Того самого року також
відбулася прем’єра
водевілю «Москальчарівник», написаного
І. Котляревським.
• Ці постановки
започаткували історію
професійного
українського театру.

23.

• Провідним
актором
полтавської
трупи і першим
українським
професійним
актором був
М. Щепкін.
Інший відомий актор тих часів –
Карпо Соленик.

24.

Основи українського професійного
театру на теренах підавстрійської
України започаткував священик
Іван Озаркевич.
• «Наталку Полтавку»
І. Озаркевич
адаптував до життя
покутських українців
під назвою «На
милування нема
силування».

25.

Перша половина 19 ст. – період формування
національної музики.
Високого рівня досягла
майстерність хорового
партесного
(багатоголосного)
співу.
• У перші
десятиліття 19 ст.
відбулося
становлення
пісні-романсу.
В 19 ст. першорядною
стає світська музика і розвиваються
всі жанри, представлені на той час
у європейському музичному
мистецтві (хорова, симфонія,
камерно-інструментальна та
камерно-вокальна музика, опера).

26.

Українське національне оперне
мистецтво.
• Автором першої української національної
опери був оперний співак, композитор Семен
Гулак-Артемовський.
• У 1862 р. він створив оперу «Запорожець за
Дунаєм

27.

Українська національна композиторська
школа.
• Одним із перших українських професійних
композиторів був Михайло Вербицький.
English     Русский Rules