Транснаціональні корпорації світу
Понятійний апарат
Особливості ТНК
Механізм діяльності ТНК
Класифікація ТНК
Макроструктура ТНК
Фактори
Найбільші ТНК світу
Частка ТНК у сферах
Вплив ТНК
Наслідки діяльності
4.06M
Categories: economicseconomics financefinance

Транснаціональні корпорації світу

1. Транснаціональні корпорації світу

КЗ «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованихLOGO
дітей»
Житомирської обласної ради
Транснаціональні
корпорації
світу
Підготував ліцеїст ІІ-х курсу
Анхім Микола
Житомир
2017

2. Понятійний апарат

1
Транснаціональна корпорація (ТНК) — це
корпорація, що здійснює міжнародне виробництво
на основі прямих іноземних інвестицій та має
прямий контроль над своїми закордонними філіями.
2
3
Країна базування — це країна, у якій знаходиться
штаб-квартира материнської компанії ТНК.
Приймаючі країни — це іноземні країни, в яких ТНК
розміщує власні дочірні підприємства або філіали на
основі здійснення прямих іноземних інвестицій.

3. Особливості ТНК

міжнародний характер діяльності
постійне вдосконалення структури в поєднанні з безперервною інноваційною діяльністю
широка диверсифікація
складні соціально-економічні системи, що поєднують
фінансові, виробничі, науково-технологічні, торговосервісні і керуючі структури, активність яких як
лідируючих суб’єктів в сферах світової економіки
характеризується глобальним масштабом

4.

5. Механізм діяльності ТНК

Здійснення прямих іноземних інвестицій з метою
створення виробничих потужностей за кордоном
Використання різних форм міжнародного поділу праці
(предметна, подетальна, технологічна спеціалізація), яка
дозволяє розміщувати різні ланки виробничого процесу у
різних країнах світу
Розробка, передача та використання передової
технології у рамках замкнутої корпоративної
структури
Внутрішньокорпоративна торгівля, яка здійснюється між
окремими підрозділами ТНК із застосуванням трансфертних цін
(значно більшим або меншим за ціни на ті самі товари на
світовому ринку)
Глобальний підхід до управління — оптимізація діяльності
корпорації у цілому, а не окремих її складових

6. Класифікація ТНК

керують
підрозділами,
розташованими в
різних країнах, що
виробляють
однакові або подібні
товари
Горизонтально
інтегровані
ТНК
керують
підрозділами в
певній країні, які
виробляють
товари, що
поставляються в
їх підрозділи в
інших країнах
керують
підрозділами,
розташованими в
різних країнах, які
вертикально або
горизонтально не
об'єднані
Роздільні
ТНК
Вертикально
інтегровані ТНК
шведська корпорації Nestle
мережа підприємств «Fast Food»

7. Макроструктура ТНК

неакціонерне
підприємство, що
повністю або
частково перебуває
у власності
інвестора
Філіал
акціонерне підприємство у
приймаючій країні, у якому
«від 10 до 50% акцій
належить іноземному
інвестору» (материнська
компанія отримує лише
частковий контроль у межах
частки капіталу, що їй
належить)
Асоційова
на
компанія
акціонерне
підприємство у
приймаючій країні,
більше половини акцій
якого «перебуває у
власності іншого
підприємства, яке має
право призначати або
усувати більшість
членів
адміністративних,
управлінських або
наглядових органів»
Дочірнє
підприє
мство
Згідно з методологією ЮНКТАД
ТНК
[Image Info] www.wizdata.co.kr
материнська компанія
(централізоване планування,
управління та контроль за діяльністю
інших підрозділів ТНК)
- Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use.

8. Фактори

виникнення ТНК
(за Дж. Діболдом)
специфічні для
даної галузі
промисловості:
• характер
продукції
•структура ринку
•масштаби
виробництва
специфічні для
нації або держави:
•політичні фактори
•податкове і
фінансове
законодавство
специфічні для
регіону:
• розмір території
•транспортні зв'язки
•культурні особливості
і традиції
специфічні для
фірми:
• управлінський
і виробничий
досвід
розміщення
(за П. Баклі і М. Кассоном)
- одержання доступу до джерел дешевої робочої сили
й енергії і відхилення від дотримання технічних
стандартів по охороні навколишнього середовища і
запобігання зменшення його забруднення;
- використання з вигодою для себе змін, що
відбуваються у світових торгових відносинах;
- наближення до іноземних ринків, ємкість яких
зростає;
- запобігання захопленню конкурентами іноземних
ринків і джерела сировини;
- обхід національного антитрестівського
аконодавства країни походження ТНК;
- зменшення і нейтралізація циклічних коливань
економіки на внутрішньому ринку на базі батьківської
корпорації;
- реалізація переваг, пов'язаних із створенням цілком
інтегрованої системи для проведення
великомасштабних економічних операцій.

9.

Найбільші ТНК світу
Рейтинг – 2016
Fortune Global 500

10. Найбільші ТНК світу

"Apple" - виробництво комп'ютерів,
офісної техніки та програмного
забезпечення(65,1 млрд.)
«Exxon Mobil» - видобуток
нафти й газу (341 млрд.)

11.

Основна частина активів ТНК
ТНК – багатогалузеві компанії, їхня діяльність широко диверсифікована.
Наприклад, кожна з 500 найбільших ТНК США має в середньому підрозділи
в 11 галузях, а найпотужніші охоплюють по 30-50 галузей.
У групі 100 провідних промислових компаній Великобританії
багатогалузевих – 96, Італії – 90, Франції – 84, Німеччини – 78.
За даними UNCTAD галузева структура ТНК має наступний вигляд: 60%
компаній зайняті у сфері виробництва; 37% сфера послуг; 3% добувна
промисловість і сільське господарство
автомобільна
нафтова
видобувна
Галузі
хімічна
фармацевтична
електроніка
сфера послуг

12.

● «Toyota motor» автомобілебудування
(202,8 млрд.)
● «Basf» - хімічна
промисловість (85,5
млрд.)

13.

● «Nestle» - харчова
промисловість (112 млрд.)
● «China Mobile» телекомунікаційні послуги
(184,4 млрд.)

14. Частка ТНК у сферах

90 %
понад
70%
світова
торгівля
80 %
50%
прямі
зарубіжні
інвестиції
технологічні
розробки
світове
промислове
виробництво
Зі 100 найбільших економік у світі, 52 —
транснаціональні корпорації, інші — держави

15. Вплив ТНК

Політика
Науково-технічний прогрес
співпраця з конкурентами та клієнтами
реалізують власну корпоративну
дипломатію, корпоративну ідеологію
мають власні численні спецслужби
держава в державі
Економіка
ТНК
• інтеграція своїх виробничих
потужностей
• ведення стабільної економічної,
відкритої та ефективної діяльності у
кризовий період
використання новітніх технологій
здійснюють глобальний трансфер
нових технологій
дослідницькі центри в багатьох
країнах, де для цього є
кваліфіковані кадри
Інвестиції
транснаціональні банки,
телекомунікаційні компанії,
страхові компанії,
аудиторські компанії,
інвестиційні і пенсійні фонди.

16. Наслідки діяльності

- - - - -- - - - - - - - ++ + + + ++++++
• створення пропозиції та
задоволення попиту
населення на нові товари;
• підвищення зайнятості
населення та створення
нових робочих місць;
• збільшення надходжень
до національних бюджетів
країн;
• використання та розробка
інновацій у своїй
діяльності
• збільшення інвестиційних
надходжень
ТНК
• монополізація влади та
негативний вплив на
національну економіку
держави;
• приховування прибутків,
обхід національного
законодавства;
• створення негативної
конкуренції для
національних виробників
шляхом монопольного
встановлення цін на
продукцію;
• першочергове задоволення
власних інтересів, не
зважаючи на потреби держав
• виснаження ресурсної бази
English     Русский Rules